Annons

Mer än 1000 servicespecialister på ANDRITZ får IFS FSM

För svenska affärssystemutvecklaren IFS är fältservicelösningar en av bolagets starkaste ”distanser”. Kopplat till Applicationssviten fungerar FSM-lösningarna (Field Service Management) som bolaget utvecklat som mycket vassa plattformar för allt som har med organisering och exekvering av arbete relaterat till olika typer av servicetjänster. Detta har den stora österrikiska leverantören av industrianläggningar, ANDRITZ, tagit fasta på och man meddelar idag en satsning på IFS FSM, som omfattar mer än 1000 servicetekniker och specialister.

ANDRITZ är som sagt ingen lite spelare på marknaden. Man är en av världens ledande leverantörer, inte bara av industrianläggningar utan också sånt som utrustning och tjänster för vattenkraft, massa och papper, metallbearbetning och stålindustrier.

Bolagets huvudkontor ligger i Graz, Österrike, och man har cirka 26 000 anställda på mer än 250 platser i 40 länder. Av dessa 26 000 jobbar fler än 1000 stycken med just fältservicerelaterade uppgifter och ska nu utrustas med IFS FSM-paket.
– Efter en detaljerad analys och utvärdering av tekniska prestanda valde vi IFS lösning, säger Daniel Hirz, projektledare för ”Smart Services” på ANDRITZ.
Det som fällde utslaget var, tillägger han, ”det omfattande utbudet av funktioner, konfiguration och flexibilitet i lösningen”

Serviceteknikerna kärnuppgifter på ANDRITZ. Kärnuppgifterna för ANDRITZs servicespecialister omfattar underhåll och reparation samt tillhandahållande och installation av reservdelar. Företaget erbjuder även revisioner, eftermonteringar och processförbättringar för att hjälpa kunderna att uppnå maximal tillgång och tillgång till anläggningar och prestanda under hela livscykeln.

Genom att digitalisera och automatisera sin globala serviceverksamhet, kommer den svenska FSM-utvecklarens mjukvara att göra det möjligt för ANDRITZ att standardisera och optimera processer. Men man räknar också med att man med detta IT-fundament ska kunna förbättra produktiviteten hos sina serviceexperter inom underhåll, reparation, reservdelshantering och mer.
Bland funktionaliteterna som nämn är att IFS FSM kommer att ge tekniker möjlighet att rapportera alla uppgifter på plats med hjälp av en mobil enhet. Man kommer därmed att ha både personlig och central kontroll över aktiviteterna och de därmed sammanhängande kostnaderna.  .

Diversifierad programmiljö. Som vanligt i de här sammanhangen är ANDRITZ’ IT-apparat diversifierad och innehåller flera olika system. SAP är ett sådant som är grunden på ERP-området. IFS FSM kommer därför att integreras med det befintliga SAP-systemet och även med andra CRM- och dokumenthanteringslösningar.
Den första utrullningen av IFS FSM är planerad till slutet av 2018.

Delade värderingar. Peter Höhne, IFS VP för Sales & Marketing, Europe Central, säger i en kommentar:
– Det stod tidigt under införsäljningsprocessen klart att IFS och ANDRITZ delar många av av de viktigaste värderingarna när det gäller service och kundorientering. Vi ser nu fram emot ett långsiktigt och ömsesidigt fördelaktigt samarbete med ANDRITZ där vi kan bidra till att hjälpa dem att förverkliga effektiva och globalt tillgängliga serviceprocesser inom alla affärsområden i företaget.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title