Annons

Mer om CAM-lösningar i Sandviks ägo: Mastercam Mill vässar bearbetningsflexibilitet och ökar betoningen på hastighet och automation

I Mill Solutions finns förbättrade multiaxliga-funktioner, 3D-förbättringar och höghastighets-verktygsbanor i 2D kombineras med dussintals nya förbättringar i ett mjukvarupaket avsett att förbättra verkstadsgolvets produktivitet.
Här är några viktiga höjdpunkter och ny funktionalitet i Mastercam Mill:

Förbättringar i multiaxligt
Morph, Parallell, Along Curve och Project Curve är inte längre individuella verktygsbanor. Istället kan användare nu hitta samma funktionalitet i Multiaxis Unified-verktygsbanan, vilket möjliggör mer flexibilitet i skärmönster vid programmering av multiaxlar, allt inom en ny avancerad funktionsuppsättning och konsoliderat, lättanvänt gränssnitt. En ny sida för kontroll av matningshastighet konsoliderar alternativen för kontroll av matningshastighet, vilket gör alternativen lättare att hitta och förenklar ditt arbetsflöde.

Vässad 3D
Verktygsbanorna Dynamic OptiRough och Area Roughing kan nu vara kopplade till, och därmed ”medvetna” om, underskurna lagerförhållanden, vilket resulterar i förbättringar av verktygsbanans rörelse, inklusive mindre luftskärning.
Equal Scallop är nu en helt ”lagermedveten”, halvfinishande verktygsbana som nu identifierar material som finns kvar i hörnen och som kommer att bearbetas med ett enda pass eller med flera pass för att lätta in i materialet.
Med de nya länkparametrarna i OptiRough verktygsbanor kan du styra och optimera dina luftskärningar vilket möjliggör större effektivitet vid grovbearbetning av verktygsbanor vid övergång mellan passager eller när du är i luft.

På 2D-sidan
Spårfräsverktygsbanan kräver inte längre två parallella väggar vid val av bearbetningsgeometri. Man kan nu välja vilken sluten kedja som helst.
2D Contour Profile Ramp stöder nu alternativet ”Åsidosätt matningshastighet”, som tillåter specificering av matningshastighet för in- eller utgångsrörelsen, vilket gör att man kan sakta ner matningshastigheterna när man kopplar in material. Genom att dra och släppa objekt i panelen Toolpath Hole Definition, ger Mastercam nu visuella ledtrådar för släpp-platsen. Dra-och-släpp-ikonen indikerar nu om man drar ett enstaka objekt eller flera objekt.

Andra förbättringar i Mastercam Mill
• Verktygssidan- och Verktygsbana-parametrar-fliken för fräsning av verktygsbanor har designats om för att ge en bättre, användarvänlig layout.

• Automatisk identifiering och inkludering av lager för Z-djup ingår nu för 3D-höghastighetsverktygsbanor.

• Ny sida för matningshastighetskontroll för Multiaxis verktygsbanor som konsoliderar alternativen för matningshastighetskontroll, vilket gör dem lättare att hitta och förenklar ditt arbetsflöde.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title