Annons

MES: Uddeholm satsar på Prevas för implementering av nya produktionssystem i Hagfors

Effektiva MES-system, Manufacturing Execution System, är nycklar till effektiva produktionssystem på verkstadsgolvet. Övergripande hanterar de styrning och övervakning av produktionsprocesser. Därför är det ingen liten sak när industrikonsulten Prevas idag meddelar att Uddeholm, världsledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, har givit bolaget i uppdrag att implementera nya MES-system för tre produktionsavsnitt i fabriken i Hagfors.
De nya systemen ska optimera Uddeholms drift och framtidssäkra företagets operativa processer, något som är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraft i en bransch som utvecklas snabbt. Ett bra MES-system väger in en rad faktorer i produktionen, som personal, material, utrustnings-kapacitet och balanserar dessa så man kan köra produktionen så effektivt som möjligt och under maximerad driftstid. Så visst är det en tung faktor i konkurrenskrafts-hänseende.
De MES-system som Prevas bygger och implementerar under 2024 hanterar bland annat start/stopp på ett bättre sätt, underlättar detaljplanering av produktionen och är en viktig del i integrationen med andra system. Det möjliggör framtida optimeringar och utbyggnader, vilket bidrar till att framtidssäkra Uddeholms drift och arbetsmiljö för operatörerna. Samtidigt erbjuder det en mer användar-centrerad och modern teknik än fabrikens tidigare system.
- Detta är ett uppdrag som har stor betydelse för oss, men också för regionen och för den svenska exportindustrin där Uddeholm är en viktig aktör, säger Johan Lindqvist, konsultchef på Prevas och tillägger att man använder moderna systemutvecklings-bibliotek och standardiserade byggstenar inom mjukvarubranschen. ”Detta samtidigt som vi bygger och kodar unik affärslogik som är anpassad efter Uddeholms processer. För att säkerställa en robust och effektiv lösning har vi även integrerat komponenter, arkitektur och koncept från andra framgångsrika system.”

Med en bred erfarenhet från stålbranschen menar sig Prevas ha både kunskap om verksamheten och förståelse för branschspecifika utmaningar och behov. Man påpekar också att en utmaning under projektets uppstart har varit att säkerställa tillräckliga resurser för att leverera systemet i rätt tid och uppfylla alla verksamhetskrav. Inga ovanliga utmaningar i det flesta industriella sammanhang.

Kompetent leveransteam
Vidare skriver Prevas i pressmaterialet att man, ”har samlat ett kompetent leveransteam med stor samlad erfarenhet och specialistkunskaper inom olika områden. För att säkerställa en effektiv implementering arbetar teamet i nära samarbete med Uddeholm och lyfter kontinuerligt in nya krav baserat på användarnas erfarenheter. De lägger stor vikt vid att säkerställa att systemkonstruktionen och användarupplevelsen motsvarar de verkliga behoven hos operatörerna. Även UX-experter på Prevas är involverade och genomför omfattande intervjuer och analyser av arbetssätt, flöden och miljöhänsyn för att säkerställa att systemet blir så användarvänligt och effektivt som möjligt.”

Prevas styrka i ett stort projekt som detta är den bredd av resurser och kompetens som finns internt, konstaterar Johan Lindqvist.  
– För att hantera uppdraget för Uddeholm på ett effektivt sätt har vi kraftsamlat och organiserat två geografiskt fördelade projektteam – ett i Karlstad och ett i Malmö, säger han. Det möjliggör en effektiv användning av resurser och kompetens och en smidig samordning mellan projektgrupperna för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi ska leverera en lösning som inte bara möter Uddeholms behov som de ser ut idag, utan som också förbereder verksamheten för framtidens utmaningar och möjligheter.

Prevas har idag 900 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge och är börsnoterat på NASDAQ Stockholm sedan 1998. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title