Annons

DOF satsar på Unit4-lösning för ARTIFICIELL INTELLIGENS

Genom denna lösning får DOF en komplett plattform kring planering, budgetering, prognos och rapportering. En iontressant aspekt är att systemet använder artificiell intelligens för att förvandla komplicerade data till tydliga insikter. I förlängningen menar man efter en noggrann utvärdering att, ”Unit4 Prevero ger bättre och snabbare beslutsstöd på både operativa och strategiska nivåer i företaget.”
– Mjukvaran blir tveklöst ett verktyg för att effektivisera vår verksamhet genom att automatisera processer som för närvarande är manuella. På så sätt kan vi spendera mer tid på kvalitet och kontroll. Med Prevero får vi en mer transparent process, där förändringar omedelbart syns mellan företag, avdelningar och regioner. Detta ger beslutsfattare i organisationen en bättre bas för att fatta viktiga beslut, och beslut kan fattas så långt ute i organisationen som möjligt, säger Sven-Inge Lillebø, som är Group Business Process Manager på DOF.

Ingen nyhet i DOF-sfären
Till saken hör också att Unit4 inte är någon nyhet i DOF-sfären. Man har redan använt affärssystemet Unit4 Business World med goda erfarenheter inom andra delar av verksamheten, vilket bidragit till att Unit4:s CPM-lösning (Corporate Performance Management) valdes för att förbättra de finansiella processerna. Systemen kommer nu att integreras, vilket möjliggör ännu mer automatiserade processer och smartare planering med hjälp av artificiell intelligens.
– Med DOFs val av Prevero får man helt klart bättre systemstöd för planering, budgetering, prognoser och rapportering, säger Lars Inge Sørlie, försäljningschef på Unit4 i Norge.

Han påpekar vidare att detta är områden där man ofta upplever att många företag vill se förbättrade processer och systemstöd. DOF är i detta en mycket ambitiös och framtidsinriktad kund när det gäller att använda ny teknik för att förbättra verksamheten. Automatisering av planeringsprocesserna och användning av historiska data för automatiserade prognoser med hjälp av artificiell intelligens är konkreta exempel som Prevero kommer att hjälpa DOF med, säger Lars Inge Sørlie.

SmartPM.solutions stöder inplementeringen
Unit4 kommer att implementera det nya systemet på DOF, både med egna lokala konsulter, och i samarbete med implementeringspartnern SmartPM.solutions, ledande inom användningen av artificiell intelligens och CPM.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title