Annons

NY 5G-RAPPORT: Tröga bygglov gör att Sverige ligger dåligt till – Stockholm i botten

Telenors Sveriges nätexpert, Andres Suazo, konstaterar hur som helst att det nu krävs handling från landets kommuner.
– Samtidigt gör vi vår största nätsatsning någonsin i Sverige med bygget av ett rikstäckande 5G-nät. Det innebär att vi kommer skapa förutsättningar för hela landet att leva och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Men som sagt, nu krävs det att svenska kommuner blir bättre på att planera för framtida telekommunikation, att regeringen effektiviserar bygglovsprocesserna och att vi som operatör krokar arm med kommunerna för att skapa samsyn kring hur vi på bästa möjliga sätt bygger ut 5G till hela Sverige, säger han.

SVERIGE LIGGER EFTER BÅDE DANMARK OCH NORGE
Telenors rapport visar visserligen att andelen mobilsajter på kommunal mark är betydligt högre i Sverige än i de övriga nordiska grannländerna. I Sverige är andelen sajter på kommunal mark 25 procent – till skillnad mot exempelvis Finlands 10 procent. Men för att planera telekommunikation och bygga mobilsajter på kommunal mark som ska komma Sveriges medborgare till gagn krävs effektiva processer. Här faller svenska kommuner efter. Likaså när rapporten tittar på möjligheten att bygga ut mobilnätet på kommunal mark i specifika storstadsområden, vilket är särskilt problematiskt eftersom det är i storstäder som behovet av att bygga ut nätet kommer att vara som störst.
På det kommunala planet visar rapporten att Falköping och Piteå är de kommuner i Sverige som är bäst på effektiv mobilutbyggnad, på plats 16 respektive 17 i Norden. Falköping/Piteå med (5.9) och dock är långt efter norska Grimstad som får högst poäng i Norden (8.5). Totalt sett är små och mellanstora kommuner bättre än stora kommuner. Små kommuner en sammanvägd poäng på (5.1), mellanstora (5.2) och stora kommuner (4.1).
I nordiskt nationsperspektiv ser det sämre ut. Rapporten visar att Sverige ligger efter grannländerna Norge och Danmark. I Sverige är det stora kommuner som får lägst betyg, mycket på grund av problem med trögrörlig bygglovsprocess. De stora svenska kommunerna är i rapporten Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Uppsala.
Samtliga huvudstäder får lågt poäng. Stockholm (3.1) hamnar på plats 48 vilket är sist bland de svenska kommunerna. Köpenhamn hamnar på plats 45 medan Helsingfors (1.8) och Oslo (1.4) bara hamnar på plats 58 respektive 60.
Danmark är generellt bäst i kategorin och de stora danska kommunerna har dubbelt så höga poäng som Sveriges motsvarighet (8.0 mot 4.0.) Danmarks goda resultat når man enligt rapporten tack vare framgångsrika och effektiva processer mellan operatörer och kommuner när nya siter planeras.

HAR STOR BETYDELSE FÖR
SVERIGES INDUSTRIELLA KONKURRENSKRAFT

Vad betyder de här faktorerna sett i ett industriellt perspektiv? Gissningsvis en hel del.
Fundera bara på en sån sak som utvecklingen av och mot en infrastruktur med ett växande inslag av stegvis alltmer autonoma, självkörande fordon. 5G kommer att ha en avgörande betydelse i detta.
Eller när det gäller fjärrstyrd industriell produktion, som blir alltmer automatiserad, föremål för fjärsstyrningsprocesser, digital monitorering och sammankopplad via molnet och med krav på extremt snabba responstider för att kunna optimeras och bli konkurrenskraftig.
Vi talar kort sagt om Sveriges framtid som spetsig och digitalt framstående aktör på en arena där tillverkande konkurrenter på vissa håll i världen kommit en bra bit längre i sina upplägg.
Sånt som industriell IoT (IIoT), AR (Augmented Reality) och 5G är inga saker som ger sig självt. Alla tre teknikerna har definitivt sina potentiella värden, men det har varit svårt att få till konklusiv handling bland i alla fall de europeiska industriföretagen, inte minst då de svenska.

INDUSTRINS INTRESSE FINNS, MEN MAN HAR SVÅRT ATT MATERIALSERA PLANER SÅ LÄNGE 5G INTE FINNS PÅ PLATS
De som utvecklar PLM- och IoT-system, tekniskt smarta fabriksplattformar och mjukvara (OT, Operativ Teknik) finns på plats, de bildar ekosystem och utvecklar fungerande verktyg, även om allmänna 5G-system ännu inte finns på plats varken generellt i Europa eller i Sverige. Men få går ännu mera brett vidare från pilotspåret och till handling för att skaffa sig ett bra konkurrensläge den dag – vilken inte ligger långt bort (2021-23) – 5G sitter mer utbrett på plats.
Industrins intresse kring 5G, IIoT och AR finns där, men så länge infrastrukturen inte finns på plats på ett sätt som motsvarar behoven lär det bli svårt att förflytta planer till materialiserad verklighet; vilket en diskussion mellan Ericssons ”Head of IoT”, Kiva Allgood, och PTC’s CTO (teknikchef), Steve Dertien visade – under de senares nyligen genomförda digitala event. Man diskutrerade då bl a om hur bolagens lösningar kan hjälpa företagen att få fart på 5G-baserade IIoT- och IoT-utrullningar och därmed på sista raden också realisera värden förbundna med Industri 4.0.

GÖTEBORG MER DIGITALT ÄN STOCKHOLM
Utöver parametern effektiv mobilutbyggnad har Telenor även undersökt kommunernas digitala erbjudande och förmåga att leverera smarta tjänster till medborgarna. Sammanräknat de tre undersökta parametrarna så är Göteborg är den kommun som får högst poäng i Sverige. Göteborg hamnar på en fjärde plats i Norden (7.1) och Stockholm på plats 8 (6.9). Aalborg i Danmark får högst poäng (8.3) och följs av Baerum i Norge (7.7). Norge har totalt 5 kommuner på topp 10. Oslo och Helsingfors hamnar utanför topp 10, på plats 18 respektive 20. De stora nordiska kommunerna har sammanräknat högre poäng än de mindre kommunerna.

FAKTABOX: Så bra rustade är de svenska kommunerna för effektiv mobilutbyggnad
(i rapporten: Mobile Network Deployment Score)

 1. Grimstad 8.5
 2. Falköping 5.9
 3. Piteå 5.9
 4. Lycksele 5.6
 5. Hudiksvall 5.4
 6. Vimmerby 4.7
 7. Malmö 4.5
 8. Berg 4.4
 9. Uppsala 4.4
 10. Göteborg 4.2
 11. Eslövs 4.2
 12. Munkedal 4.2
 13. Sjöbo 4.2
 14. Oskarshamn 4.2
 15. Linköping 4.0
 16. Stockholm 3.1
 17. Oslo 1.4
  Sammanräknat resultat på landsnivå
  Norge 6.0
  Danmark 5.6
  Sverige 5.1
  Finland 4.4
  Sammanräknat resultat på kommunnivå
  Stora kommuner 6.6
  Mellanstora kommuner 5.0
  Små kommuner 4.3
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title