Annons

Ny mer hållbar modell för processtyrning när Södra Cell fördjupar samarbetet med ABB

Ingen bransch undkommer digitaliseringsvinden som idag blåser igenom alla industriella verksamheter. Det är i skenet av detta man kan betrakta den intressanta order ABB tagit hem från Södra Cell kring att implementation av en lösning för optimeringskontroll. Projektet avser blekeriet vid Södra Cells Väröbruk och är nästa steg i ambitionen att driva den digitala transformationen inom pappers- och massaindustrin. Poängen är att ABBs lösning kommer att hjälpa till att prioritera avgörande operativa processer i blekmedelsanläggning baserat på datadrivna beslut.
Ambitionerna är högt ställda och satsningen går ut på att utveckla nya nivåer av effektivitet, engagemang och digitalisering för verksamheten. Att det är just från Södra Cell beställningen kommer äger också sin tekniska logik: bolaget äger idag några av världens modernaste och mest högteknologiska massabruk och målet är, och har varit, att driva bruken ännu mer digitalt effektivt och hållbart.
Leveransen från ABB inkluderar utökad funktionalitet i ABBs välkända Ability System 800xA distribuerat styrsystem (DCS), genom implementering av avancerad processtyrning (APC) för blekningsprocessen vid Värö-anläggningen. Lösningen har tidigare framgångsrikt implementerats vid Södra Cells massabruk i Mönsterås, där kokeri- och blekeristyrningar har optimerats vilket resulterat i förbättrad processtabilitet och minskad resursförbrukning.
- Vi förväntar oss samma goda samarbete och resultat som under implementeringen av de tre APC-styrningarna vid systerbruket i Mönsterås, säger Marie Boman, Södra Cells projektledare vid bruket i Värö. Hon tillägger: "Vi ser en styrka i att kunna dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns från tidigare installationer."
Implementeringen av APC innebär ett nära samarbete med drift- och processavdelningarna på bruket i Värö. ABBs expertteam utför drift- och processanalys, utveckling och verifiering av modeller, implementering i styrsystemet samt utbildning och överlämning till driftorganisationen. Leveransen är planerad att tas i drift under våren/sommaren 2024.
Från ABBs sida kommenterar Martin Björnmalm, Local Business Line Manager Pulp and Paper, saken och säger att projektet exemplifierar bolagets engagemang för att utveckla papper- och massaindustrin genom innovativa lösningar.
- Integreringen av vårt avancerade processtyrningssystem vid bruket i Värö kommer att förbättra den operativa effektiviteten men är även viktig utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket markerar ett viktigt steg i vårt pågående samarbete, säger han.

Integreringen av APC i den befintliga operatörsmiljön av ABB Ability System 800xA beräknas ge förstärkta möjligheter för operatörerna att köra helt automatiskt, men också att kunna förutsäga utfall, vilket ger möjlighet att optimera och prioritera viktiga operativa processer i blekeriet baserat på datadrivna beslut. APC-lösningen är ett av flera exempel där befintliga ABB-system utökas med nya funktioner som förbättrar både kundernas lönsamhet och effektivitet men också arbetsmiljön.

Förutsäger och styr processen
– Vi är glada över att kunna bygga vidare på vårt starka partnerskap med Södra Cell, säger Adam Modig, Processmodelleringsexpert, ABB. Vi kommer att ha ett nära samarbete med bolaget för att identifiera de förhållanden och processbeteenden som ligger till grund för utvecklingen och implementeringen av modellerna, som kommer att användas för att förutsäga och styra processen. Därefter kommer det att ske en gemensam insats för implementering och förankring så att operatörerna kan förstå och lita på den automatiserade styrningen.

Förväntat resultat för bruket i Värö är liknande de förbättringar som uppnåtts vid tidigare implementering för Södra Cells bruk i Mönsterås. Där kunde resultat visas i både en stabilare optimerad blekningsprocess med minskad variation av ljushet och minskad kemikalieförbrukning samt förbättrade kokeriprocesser.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title