Annons

Nya EDGECAM 2021: Stora tidsbesparingar genom vässade algoritmer i Hexagons mainstream CAM paradlösning

Betydande tidsbesparingar har alltså gjorts på flera områden. Här är några exempel:
EDGECAMs världsledande höghastighets ”Waveform Roughing-strategi” är nu betydligt snabbare när man skapar verktygsbanor för både solider och trådgeometrier.
EDGECAMs produktchef Miguel Johann konstaterar:
– Många benchmarktester visar en förbättring motsvarande 30 procent i beräkningstider, jämfört med föregående version.
När du använder profileringscykelens underskärningsfunktion har besparingar på mellan 40 och 60 procent registrerats, beroende på modellens storlek och komplexitet. Förbättringar av programvarans arkitektur ger en genomsnittlig tidsbesparing på 70 procent vid kontroll av verktygsbanor med ”Machine Simulator” när programvaran startas.

Åtta nya cykler i probehanteringen
En radikal översyn av EDGECAMs probehantering kretsar kring åtta nya cykler, som ger stöd för programmering av olika probecykler i maskinen. Cyklernas NC-kod kan konfigureras för att stödja Hexagons m & h probemakron, liksom många andra populära probesystem för olika styrsystem. Dessutom stöds Siemens- och Heidenhain probestyrning.

Som följd av specifika kundförfrågningar har sex nya eller uppdaterade kommandon införts i Inspektion cykeln. Inklusive förmågan att global redigering av features och att specifikt kontrollera layouten för både Linjär och Rektangulär mönster.
En av EDGECAMs mest använda strategier, Face Mill Cycle, erbjuder nu bättre styrning av verktygsbanan som ger reducerad cykeltid, mindre verktygsslitage och potentiellt ökad livslängd på maskinen.
Förutom tidsbesparingar använder den nya optionen Cut by Region en jämnare verktygsbana där varje segment av en komponent görs klart innan nästa bearbetas.
Ny strategi, (”Outside To In”) som skapar banor utifrån och in mot mitten av planet. ”Overlap Edge” som anpassar verktygsbanan så att det inte blir något material kvar utmed ytterkanterna på planet som bearbetas.

Face Mill Cycle har bättre verktygsspårskontroll och kan potentiellt öka maskinverktygets livslängd.

SVARVNING: Mer stryning av sekundärrörelsen
Extra Lead In/Out-funktionalitet för svarvar ger mer styrning av sekundärrörelsen i Finish Groove-cykeln.
Applikationsingenjör Mike O’Neill förklarar:
- Spår finns i alla former och storlekar och är inte alltid symmetriska. EDGECAM 2021 innehåller en sekundär Lead Move-dialog, vilket innebär att när cykeln slutför den motsatta sidan av ett spår kan användaren nu använda unika Lead In- och Lead Out-rörelser.

Ytterligare förbättringar inom svarvning ger mer styrning när man använder vinklade svarvverktyg. Två nya modifierare, ”Corner” och ”Lock”, möjliggör en ”dynamisk kontaktpunkt”, som bibehåller samma position i förhållande till skäret vid alla riktningar.

Kollisionsfria verktygsbanor
Så kallade ”Dovetail-fräsar”, som introducerades i tidigare versionen av EDGECAM, kan nu användas i profilcykel i både fräs- och svarvningr. Features i solider och ytor kan väljas i för att skapa kollisionsfria verktygsbanor. ”Som svar på kundförfrågningar har funktionen Protect Solid som finns i profileringscykeln förbättrats för att ge säkrare verktygsbanor när man använder kommandona Multi-Pass och Pick Solid Face.”

Användare kan nu ange den exakta positionen för flera verktygsstationer på en hållare och visa detta i Maskinsimulatorn.

Utgåvan från 2021 innehåller vidare två viktiga nya funktioner för maskinkonfigurationer för att utnyttja bästa praxis:
• Variabel stigning och stöd för flera axlar på verktygsmonteringsblock har införts i kinematiken för ”Linear Turret Lathes”. Använd switch i Code Wizard för att ange den exakta positionen för flera verktygsplatser i en revolver, som tydligt visas i Maskinsimulatorn.
• Flerfunktions-svarvar (MTMT) stödjer verktyg monterade vinkelhuvud. Den här typen av verktygskonfiguration har använts i EDGECAMs fräsmiljö i flera år, på så sätt drar MTMT-användare nytta av en funktion som har testats noggrant.”

Ny strategi för ”Wire Set-Up”
Avslutningsvis, Wire EDM (Trådgnist) innehåller en ny strategi för kommandot ”Wire Set-Up” och utökat stöd för styrsystem.
Strategin ”create pocket rough tag and finish files” stödjer branschpraxis och gör det möjligt för användare att skapa fyra separata NC-filer, för ”Pocketing, Roughing, Tag” och ”Finishing”. Teknologitabeller för Charmilles och ONA AV har lagts till, tillsammans med utökat stöd för en rad Mitsubishi-styrsystem.
Flera jämförelsetester visar en förbättring av beräkningstiden med 30% jämfört med tidigare versioner.

EDGECAM 2021 – I KORTHET

Cycle, Dovetail Tool Support
Om EDGECAM 2021
Produktnamn: EDGECAM 2021
Websida: www.edgecam.com
Kort om nyheter:
• Grov och profil bearbetning förbättrade genom
flertråds algoritmer
• Åtta nya cykler med stöd för Hexagons m&h prob makron och många andra probsystem
• Waveform bearbetning skapar verktygsbanor betydligt snabbare från bade solider och trådgeometri.
• Ny WIRE EDM strategi ger separata CNC filer för Pocketing, Roughing, Tag och Finishing

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title