Annons

Nya säkerhetslösningar från Volvo Cars: ”Avancerade system stoppar onyktra förare”

Volvo Cars nöjer sig inte med senaste veckans besked om att man inför ett tak som begränsar hastigheten man kan köra en Volvobil i till 180 km/tim. Idag avslöjade bolaget på en välbesökt pressvisning nys steg i sina ambitioner att öka säkerheten i sina fordon. Dagens huvudämnen på säkerhetsfronten handlade om viljan att eliminera dödsolyckor i företagets bilar genom att ta itu med problemen rattonykterhet och distraktion. I detta satsar Volvo Cars på att installera kameror i bilarna, som tillsammans med sensorer och bildanalysmjukvara gör det möjligt för bilens system att ingripa om en berusad eller distraherad förare inte svarar på varningssignaler och riskerar att krocka, med allvarliga personskador eller dödsfall som följd.
Införandet av kameror i alla Volvo-modeller kommer att börja med nästa generation av Volvos skalbara fordonsplattform SPA2 i början av 2020, skriver Volvo Cars.
Håkan Samuelsson, Volvo Cars koncernchef, sa tidigare den här månaden att företaget vill starta en diskussion om huruvida biltillverkare har rätt eller till och med en skyldighet att installera teknologi i bilarna som förändrar förarens beteende. Idag står det klart att diskussionen fått sina svar från den svensk-kinesiska fordontillverkaren och volvochefen var skarp i sitt försvar av den nya teknologin. Bl a pekade han på att det borde kunna påverka försäkringspremierna nedåt:
– Om vi kan uppmuntra och stödja ett bättre beteende med teknologi som hjälper förarna att undvika att hamna i trubbel, då bör det logiskt sett också ha en positiv inverkan på försäkringspremierna, sa Håkan Samuelsson.

Förutom körning i höga hastigheter, som företaget hjälper till att motverka med begränsning av topphastigheten, är rattonykterhet och distraktion två andra primära områden av intresse för trafiksäkerheten. Tillsammans utgör dessa tre områden de viktigaste ”luckorna” mot Volvo Cars vision om en framtid med noll omkomna i trafiken och de kräver också att man fokuserar på mänskligt beteende i företagets säkerhetsarbete.
Siffror från NHTSA visar till exempel att rattonyktra förare var involverade i nästan 30 procent av alla som omkom i vägtrafiken i USA 2017.
 
Bilen tar över beslutsfattandet
Hur ska saken åtgärdas? Volvo Cars förslag, som nu konkretiserats, är att rattonykterhet och distraktioner bör åtgärdas genom att man installerar kameror i bilarna tillsammans med andra sensorer, som övervakar föraren och gör att bilens system kan ingripa om en berusad eller distraherad förare inte svarar på varningssignaler och riskerar att krocka, med allvarliga personskador eller dödsfall som följd.
Att bilens system griper in kan till exempel vara att bilens hastighet begränsas, att assistanstjänsten Volvo on Call larmas och, som en sista åtgärd, att bilen aktivt bromsas och parkeras på en säker plats.
– Det finns de som tror att de fortfarande kan köra efter att de har tagit en drink, att det inte kommer att påverka deras körförmåga. Vi vill se till att människor inte utsätts för fara på grund av berusning, säger Trent Victor, professor i förarbeteende på Chalmers och anställd av Volvo Cars.
Exempel på den typen av beteende inkluderar total avsaknad av rattrörelser under en längre tid, förare som har stängt ögonen eller som inte har blicken riktad mot vägen under en längre tid, liksom att bilen åker fram och tillbaka över körfältsmarkeringarna eller vid onormalt långsamma reaktionstider.
Ett förarövervakningssystem enligt beskrivningen ovan är en viktig faktor i att låta bilen aktivt fatta beslut för att hjälpa till att undvika olyckor som kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.

Kameror monterade på insidan av fordonen är en del i det nya ”paktetet” som Volvo Cars bygger upp kring säkerhetstänkande. Genom kameror kopplade till avancerad mjukvara kan man se om föraren beter sig på ett allt för avvikande sätt, exempelvis om hen är på väg att somna eller är distraherad av rattonykterhet.

Kamerorna kommer i början av 2020-modellerna
Införandet av kameror i alla Volvo-modeller kommer att börja med nästa generation av Volvos skalbara fordonsplattform SPA2 i början av 2020. Detaljer om det exakta antalet kameror och deras placering i kupén kommer att tillkännages vid ett senare tillfälle.
– När det kommer till säkerhet är vårt mål att undvika olyckor helt snarare än att begränsa effekterna när en olycka är nära förestående och oundviklig. I det här fallet kommer kamerorna att övervaka för att upptäcka beteenden som skulle kunna leda till allvarliga personskador eller dödsfall, säger Henrik Green, senior VP för R&D på Volvo Cars.
 
CareKey ytterligare en del i säkerhetspaktetet 
Dagens tillkännagivande från Volvo bör ses som en åtgärd i ett paket som också innehåller företagets begränsning av topphastigheten till 180 km/h i alla sina bilar från och med modellår 2021.
Företaget vill starta en diskussion om huruvida biltillverkare har rätt eller till och med en skyldighet att installera teknologi i bilarna som förändrar deras förares beteende. Både fartbegränsningen och installationen av kameror i kupén illustrerar hur biltillverkare aktivt kan ta ansvar för målet att förverkliga nollvisionen i trafiken genom att stödja ett bättre förarbeteende.
Något annat som Volvo Cars presenterade i dag var Care Key, som gör att Volvo-förare kan ställa in en begränsning av bilens topphastighet på alla Volvo-bilar från och med modellår 2021, innan bilen lånas ut till andra.
Care Key, övervakningskamerorna, fartbegränsningen och de befintliga förarassistanssystemen har alla ett enda syfte: att främja säkrare körning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title