Annons

Odfjell Drilling digitaliserar i Nordsjön med IoT från IFS

Inom få branscher är driftstopp så kostbara som inom olje- och gasindustrin. En oljerigg som drabbas av ett avbrott kostar enorma pengar. Att hålla utrustning och funktionalitet i trim är därför av största vikt. IoT-området erbjuder idag en flora av växande lösningar som kan bidra till att underlätta servicearbetet och öka tillförlitligheten. Fler och fler aktörer på området inser detta och agerar. Idag meddelar svenska affärssystemutvecklaren IFS att Odfjell Drillings oljeriggar valt att implementera IFS IoT Business Connector för att göra data från sina oljeriggar tillgängliga för sin affärssystemlösning IFS Applications.

Hur löser man bäst detta med att skapa väl fungerande IoT-lösningar? Det finns förstås många svar på den frågan; ett av de bättre kommer från IFS. Till saken hör att IoT-projekt misslyckas oftare än man tror. I en visserligen stridbar rapport konstaterar exempelvis Cisco att detta sker i 75 procent av IoT-projekten.

Lätt att gå vilse i komplext ”landskap”. Även om denna siffra skulle visa sig vara överdriven, så indikerar den i alla fall på att det är lätt att gå vilse i landskapet. Framför allt om man komplicerar det hela för mycket. Hemligheten är att inte krångla till saker som redan från start är komplexa. I detta säger analytikern på ARC Advisory, Ralph Rio att IFS har agerat klokt med sitt principiella IoT-upplägg, IoT Business Connector. Vägen IFS valt är att inte replikera analysen av data som kommer från en maskin. De bestämde sig istället för att fokusera på vad man ska göra när man får en alert om att något är fel eller att en komponent är sliten och det börjar bli dags att byta ut den innan något går sönder och man drabbas av ett driftstopp – som inom olje- och gasbranschen kan bli extremt dyrbart.
Vad är affärsprocessen efter att alerten har skapats? Det är IFS’ lösning, som nu alltså Odfjell Drilling ska implementera.

Internationell entreprenör. Odfjell Drilling är en internationell borrentreprenör samt leverantör av brunnstjänst och ingenjörsleverantör med projekt i över 20 länder. För borrningsentreprenörer är den långsiktiga hanteringen och servicen av anläggningar av högsta prioritet eftersom avbrott står i direkt relation med intäkter och resultat. För att övervaka anläggningsprestanda har Odfjell Drilling valt att implementera IFS IoT Business Connector, som planeras vara i drift under andra kvartalet 2018.

– Det är viktigare än någonsin att vi anpassar oss med hjälp av smarta digitala lösningar för att vara konkurrenskraftiga och lönsamma. IFS hjälper oss att nå de målen och vi har sedan tidigare en positiv erfarenhet av företagets personal och lösningar ända sedan vi började använda IFS Applications för tre år sedan. Deras IoT Business Connector kommer att ge oss bättre kontroll över servicen av våra anläggningar och vi förväntar oss se de positiva effekterna det kommer att ha för vårt företag sett till pålitligheten hos våra anläggningar,” säger Tor Tjeldnes, CIO på Odfjell Drilling.

IoT Business Connector är en sömlös integration mot IFS Applications som möjliggör insamlande av data från en stor mängd anläggningar för inlärning, anpassning och implementering av optimeringar på ett effektivt sätt.

Lösningen gör att Odfjell Drillings anläggningar kan överföra information till IFS Applications, vilket fungerar som underlag för att optimera servicearbeten. Det gör att Odfjell Drilling både kan agera snabbare på servicebehov, men även arbeta proaktivt för att förebygga eventuella problem innan de uppstår.

Egendefinierade hel- eller halvautomatisk flöden. IFS’ CTO (Chief Technology Officer), Dan Mathhews, konstaterade i en tidigare VF/PLM&ERP News intervju att bolagets IoT Business Connector har en viktig poäng i just sin enkelhet när det gäller att initiera IoT-projekt.

– Det handlar om en helhetlig IoT-lösning som inte bara resulterar i stora mängder data och snygga grafer, utan i verkliga åtgärder som kan planeras och utföras på ett optimalt sätt i harmoni med alla andra processer inom verksamheten. För våra kunder innebär detta ett enklare sätt att komma i gång med IoT, lägre risk och snabbare tid till avkastning, sa  IFS’ tekniske chef.
”Konnektorn” hjälper kort sagt företag att dra nytta av data som registreras av produkter, anläggningar och utrustning. Dessa observationer utlöser egendefinierade, hel- eller halvautomatiska arbetsflöden i IFS-systemet. IFS IoT Business Connector är konfigurerad att fungera med Microsofts molnplattform Azure IoT Suite för kommunikation och analys. Här finns öppna API:er för anslutning till andra IoT-plattformar eller specialiserade IoT-applikationer.

Bland IFS användare och kundföretag finns det många som har stor nytta av analyserna, som kan effektivisera underhåll, service och tillverkning.

Huvudkomponenetrna i IoT Business Connector. IFS IoT Business Connector består av följande huvudkomponenter:

  • IFS IoT Controller hjälper företag bestämma vilka åtgärder som ska utföras när relevanta IoT-data identifieras. Komponenten hanterar dessutom en rad praktiska frågor kring kartläggning av operativ teknologi inom ramen för IT och affärssystem.
  • IFS IoT Gateway garanterar att de data som upptäcks och analyseras i molnet kommuniceras på ett säkert sätt till IFS-lösningarna, oavsett om de är lokalt installerade eller molnbaserade.

IFS IoT Discovery Manager säkrar ytterligare kontroll- och styrningsmöjligheter vid användning av Microsoft Azure IoT Suite som plattform för identifiering av IoT-data.

– Vi är väldigt glada att Odfjell Drilling sett dessa värden och därmed implementerar Idenna IoT-lösning i sin flotta. Det är ett kvitto på vår starka position inom sektorn för olja och gas och vi ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap med Odfjell och andra borrentreprenörer på deras digitaliseringsresa. Det finns stora möjligheter att förbättra operationerna och öka besparingarna inom det här området och vi ser fram emot att jobba med våra klienter för att uppnå det, säger Glenn Arnesen, VD för IFS i Skandinavien.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title