Annons

OEE/CASE: Så ökade Sandvik SRP nettoproduktionen med 15%

Att utföra OEE-mätning (Overall Equipment Effectiveness) på ett konsekvent sätt är inte alltid helt problemfritt. Även om ambitionerna är både goda och stora så finns det källor till inkonsistenta resultat. Rapportering med papper och penna är en sådan, effekter av uppgraderade eller utbytta maskinenheter är andra. På sista raden bildas en potential till förbättringar med en mer konsekvent och digitaliserad lösning.
Sandviks enhet i Svedala, SPR uttytt Sandvik Rock Processing, har länge jobbat med strukturerat med Lean-arbete och i detta med inriktning mot att ha effektivitetsmätning på maskinnivå. Man kom en bra bit på väg, men hade svårt att nå över det sista backkrönet mot framgång.
I detta läge tog man fram ett antal digitaliseringslösningar för att lösa problemet. Efter att ha utvärderat flera lösningar från olika leverantörer valde Sandvik att börja samarbeta med Good Solutions. Resultatet uteblev inte…
- Vi ökade nettoproduktionen med upp till 15% i vissa produktionsavsnitt utan extra maskintid eller personalkostnad, säger Thomas Bauer, ”Quality & Production Technology Manager” på Sandvik Rock Processing.

Sandviks enhet i Svedala är en världsledande leverantör och globalt utvecklingscenter för stenkrossar som används inom gruvindustri, stenbrotts- och entreprenadverksamhet.  Svedalaenheten har tillverkat utrustning till gruvindustrin sedan 50-talet. Att bli en världsledande leverantör har alltid byggt på kvalitet, men även på att ha god lönsamhet för att kunna ligga i framkant av utvecklingen.
 
Papper, penna och uppgraderade maskiner
Sandvik SRP har sedan länge arbetat strukturerat med Lean-arbete och att ha effektivitetsmätning på maskinnivå. Tyvärr var denna OEE-mätning nära knuten till de specifika bearbetningsmaskinerna och emellanåt uppbyggda på rapporter med papper och penna. När maskiner uppgraderats eller bytts ut har konsekvent mätning av produktionseffektiviteten inte kunnat upprätthållas. För att kunna få fakta till daglig styrning och bättre utväxling i förbättringsarbetet behövde Sandvik en flexibel och lättanvänd digital lösning. Efter att ha utvärderat flera olika lösningar valde Sandvik att börja samarbeta med Good Solutions.
 
Mötte de högt ställda kraven
Good Solutions programvara RS Production i4Pro mötte Sandviks högt ställda krav. Bred maskinkompabilitet, användbarhet och möjligheter att kunna följa produktionen i realtid var några av kraven. Operatörer kodar nu enkelt förlustorsaker och resultatet finns tillgängligt i realtid för produktions- och fabriksledning. RS Production förser även daglig styrning med beslutsunderlag och ger mycket data för förbättringsarbete. – Det blir enkelt att diskutera lösningar när det finns en gemensam grund och visualisering av information som alla kan förstå. När behoven ändras är det enkelt för oss själva justera vilka data som presenteras på skärmarna och hur den visualiseras, säger Thomas Bauer.
Sammantaget gör Sandvik det flexibelt, enkelt och effektivt för alla produktionsavsnitt att snabbare kunna fatta bättre beslut genom att ge tillgång till fakta från produktionen som är visuell, relevant och enkel att förstå.
 
Mer finns att hämta
Genom att Sandvik nu kan identifiera verkliga flaskhalsar över hela fabriken har nettoproduktionen kunnat ökas med upp till 15% i vissa produktionsavsnitt – utan mer maskintid och personal. Samtidigt ser man också mycket potential till framtida förbättringar och effektivitetshöjning.
Genom att använda fakta från RS Production som beslutsunderlag i daglig styrning och i förbättringsarbetet har effektiviteten konsekvent kunnat ökas och bibehållas. Detta har resulterat i att produktionskapaciteten nu kan utnyttjas maximalt och investeringar i nya maskiner har kunnat undvikas.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title