Annons

OutSystems Michael Söderholm: ”Framtidens applikationsutveckling – tänk ’app la carte’”

Målet med en så genomgripande förändring måste ju vara högre satta än bara att klara av dagens arbetsbörda – man måste även förbereda sig för morgondagens möjligheter med allt vad det innebär i form av framväxande teknologier, skalbarhet, säkerhet, kundupplevelse och kostnadseffektivitet.

LEKMANNAUTVECKLING I FOKUS
Mycket av diskussionen just nu fokuserar på det som brukar benämnas lekmannautveckling, eller ”citizen development” och handlar om att ge användare makten att skapa sina egna applikationer och digitala verktyg, helt efter egna behov, med hjälp av väldigt basala och begränsade plattformar där man inte behöver några kodkunskaper överhuvudtaget.
Det är en fin framtidsvision, men som många visioner skapar den också ett antal problem när den omsätts i praktiken. En alltför basal plattform, och okontrollerad utveckling på den, löser möjligen några stressmoment men skapar också nya för de som ska använda den, samtidigt som det blir svårt att upprätthålla komplexa säkerhets- och regelefterlevnadsfrågor som är utmanande redan idag. Exempelvis hantering av personuppgifter.

POLICY SOM LEDER TILL NYA UTMANINGAR
För en liten, tight grupp där alla drar åt samma håll, har en genomtänkt strategi och realistiska mål, och verkligen brinner för konceptet kan den typen av utveckling vara ett alternativ, men för många verksamheter är risken stor att en sådan policy leder till nya utmaningar och kostnader snarare än nytta och effektiviseringar. Inte minst för de IT-utvecklare som får städa upp röran efteråt.
Om målet är att skapa flexibilitet och agilitet i sin utvecklingsprocess och ge användare makten att designa sin digitala verktygslåda, är det som verkligen gör skillnad att ge professionella utvecklare verktyg som förenklar och snabbar upp deras arbete. Moment som är förutsägbara och återkommande kan automatiseras med AI, och de kan lägga sin tid, sin expertis och sin energi på de moment som faktiskt gör skillnad, utan att kompromissa. En skicklig utvecklare som helt plötsligt har mer tid till sitt förfogande, och slipper de enkla och tråkiga arbetsuppgifterna, kan göra större skillnad och har förmodligen en mer tillfredsställande arbetsdag.
Därför har jag en annan framtidsvision att föreslå för morgondagens IT-utveckling.

BE OM SIN EGEN APPLIKATION
Användarmakt handlar inte nödvändigtvis om att bygga sina egna appar – det handlar om att kunna be om sin egen applikation, och ha tillgängliga experter som kan leverera den snabbt, effektivt, kontrollerat och säkert.
Låter inte det som en mer aptitlig modell – en ”app la carte”-meny snarare än att steka upp en pyttipanna hemma på de ingredienser som råkar finnas i kylskåpet? Som användare blir du möjligen lika mätt av det hemlagade, men knappast lika tillfredsställd.

Michael Söderholm
Säljchef Sverige, OutSystems

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title