Annons

PLM/CASE: SWEP och en genomtänkt digitalisering av produktutveckling och tillverkning

I tider när miljöfrågorna står i fokus är energisidan intressantare än någonsin. Företaget SWEP är en av aktörerna i detta som kan göra skillnad.
“Att skapa mer av mindre energi, material och utrymme,” är bolagets varumärkeslöfte. Med detta som ”ideologisk” grund har man varit globalt framgångsrika med sina lödda plattvärmeväxlare som erbjuder högkvalitativa, skräddarsydda uppvärmnings- och kylningslösningar med stora prestanda och låga livscykelkostnader.
- För oss är innovationskraft, hållbarhet, kvalitet och effektivitet, centrala punkter och våra PLM- och PDM-lösningar har en central roll i detta, säger SWEPs designansvarige, Jörgen Andersson, som har varit med under hela digitaliseringsresan.
Siemens Teamcenter är bolagets data backbone, medan man på CAD-sidan använder både Dassaults CATIA och Autodesks Inventor.

Till stöd i utveckling och tillverkning av sina produkter använder SWEP sedan 2008 Teamcenter, ett PLM-system från Siemens Digital Industries, och Nextage är PLM-partner sedan 2012.

Tydligt arbetssätt kring produktinformationen
Allmänt har SWEP, som personellt totalt omfattar över tusen medarbetare, ett långgående, genomtänkt och tydligt arbetssätt med Teamcenter som fundament för att kunna distribuera rätt information till rätt personer i rätt tid.
Bolagets globala team med konstruktörer och andra produktutvecklingsfunktioner sitter bland annat i Slovakien, Kina och Indien. Funktionerna matar Teamcenter genom integrationer och Teamcenter-klienter.
En dubbelriktad integration mellan SWEPs affärssystem och Teamcenter gör sedan relevant information tillgänglig bland annat för kundofferter, inköpsbeslut och tillverkning.
Den slutliga produkten konfigureras i en produktkonfigurator efter kundens behov. En ritningsgenerator skapar produktritning som kunden får tal del av och som även används av inköpsavdelningen för att beställa material.
När tillverkningen ska startas mottar produktion ett konfigurationsnummer och får tillgång till all information som behövs för att tillverka exakt rätt variant av produkten genom Teamcenter. Genom att arbeta likadant oavsett tillverkningsplats säkerställs kvalitet och säkerhet samt regelefterlevnad vad gäller material och tryck.

I ett nära samarbete med världsledande tillverkare av utrustning för värme, kyla och ventilation utvecklar och levererar SWEP energieffektiva värmeväxlare. Varje år producerar bolaget, vars huvudkontor ligger Landskrona, över fyra miljoner värmeväxlare i sina fabriker runt om i världen.

Affärskritiskt system
SWEPs designchef, Jörgen Andersson, konstaterar att Teamcenter är ett affärskritiskt system, vilket innebär att produktionen skulle påverkas vid stopp. Att så inte sker påverkas av flera bitar, men klart är att den IT-partner man har på PLM-sidan är av stor betydelse. Detta handlar alltså i detta fall om Nextage, som bidrar med support vid eventuella incidenter och som rådgivare för framtida lösningar.
– Vi har en lång historik med detta bolag som PLM-partner och har gjort många projekt tillsammans. Att ha en partner med lokal närvaro som förstår vår verksamhet och hur vi jobbar är viktigt för oss.

SWEP-lösning på plats i ett värmesystem.

Snabbare och enklare uppgraderingar med NVP
Han berättar vidare att SWEPs PLM- och digitalisering bygger på en kontinuitetsmodell där Teamcenter funnits med i bilden ända sedan lösningen implementerades 2008. Till saken hörde att det då befintliga PDM-systemet var utdaterat och kunde inte hantera multi-CAD. De behövde ett nytt, modernt PLM-system och valet föll på Siemens TC-svit. På CAD-sidan jobbar man idag fullt integrerat med Autodesks Inventor och Dassaults CATIA och man har en dubbelriktad integration mellan Teamcenter och affärssystemet på ERP-området. Efter 2008 har systemet hela tiden utvecklats och förfinats med olika typer av integrationer och uppdateringar, säger han och pekar på Nextages datamodell för Teamcenter, NVP.
– Denna har bidragit till att uppgraderingar och ändringar nu fungerar snabbare och enklare och att vi är framtidssäkrade vad gäller implementation av ny funktionalitet och utveckling av systemet. Framöver kommer vi också att jobba tillsammans med Nextage med att integrera vårt nya affärssystem med Teamcenter, tillägger designchefen.

”Glöm aldrig att städa data”
Jörgen Andersson avslutar med några tips till dig som har påbörjat ditt arbete med PDM/PLM.
– Ha koll på din data innan du börjar och städa den. Var noga med detaljerna och ha en genomtänkt struktur. Bryt ner projektet och bestäm dig sedan för vilka steg som ger mest värde i verksamheten och du vill ta först. Försök absolut inte ta allting på en gång.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title