Annons

PLM & IIoT: Lufthansa Technik satsar på PTCs Windchill- och ThingWorx-plattformar

PLM- och IoT-utvecklaren PTC meddelar att man fått upp ännu en ny logotype på kundlistan. Det är tyska Lufthansa Technik Group som har valt att satsa både på PTCs PLM-svit Windchill och på ThingWorx när det gäller Industrial Internet of Things (IIoT). Detta blir en fjäder i hatten för bolaget och ännu ett bevis på att den satsning som PTC inledde åren efter 2010 på IoT-lösningar visat sig vara en mycket framkomlig väg även när det gäller tillverkningsstyrning.
- Lufthansa Technik står för en ”state-of-the-art-tillverkning” och den allra bästa kvaliteten. Storleken på vår organisation i kombination med komplexiteten i de processer och projekt vi kör, gjorde det steget till en övergripande digital transformation avgörande, säger dr Severin S. Todt, senior ledare för IT- och designlösningar inom Lufthansa Technik.

Det handlar alltså om Lufthansas tekniska support, vars verksamhet bolagiserats och man har idag cirka 35 dotterbolag, vilket gör är Lufthansa Technik Group till en av de ledande leverantörerna av tekniska flygtjänster i världen. Företaget är internationellt certifierat som underhålls-, produktions- och designorganisation och har mer än 25 000 anställda. Bolagets portfölj täcker hela utbudet av tjänster för kommersiella och specialuppdragsflygplan, motorer, komponenter och landningsredskap inom områdena digitalt flottans stöd, underhåll, reparation, övervakning, modifiering, genomförande och konvertering samt tillverkning av innovativa kabinprodukter.

Windchill som teknisk ryggrad
Windchill är i denna miljö tänkt att fungera som teknisk ryggrad, vilket man räknar med ska föra med sig att bl a FoU och tillverkning kan fungera parallellt och förbättra samarbetet både internt och med leverantörerna.
– Lufthansa Technik står för en ”state-of-the-art-tillverkning” och den allra bästa kvaliteten. Storleken på vår organisation i kombination med komplexiteten i de processer och projekt vi kör, gjorde det steget till en övergripande digital transformation avgörande, säger dr Severin S. Todt, senior ledare för IT- och designlösningar inom Lufthansa Technik.

Noggrann utvärdering med flera tuffa konkurrenter på plats
Han berättar också att man gjort en noggrann utvärdering av lösningarna från PLM-marknadens aktörer.
– Lufthansa Technik genomförde en omfattande utvärdering av konkurrenskraftiga PLM- och IoT-system innan vi valde PTC. Valet avgjordes av att PTCs teknik är baserad på en arkitektur i världsklass och på en sömlös integration mellan Windchill och ThingWorx.
Han menar att det ”robusta datahanteringsskelettet” och den prisbelönta IIoT-plattformen kombinerar fram en ny samarbetsnivå både internt och externt.
– Så är det och vi menar att detta skyddar vår IP och hjälper oss att alltid mäta och bibehålla högsta möjliga kvalitet. Men även PTCs satsning på att via sitt ”kundframgångs-program” tillhandahålla expertis och hjälp under våra första IoT-projekt och gav oss den sorts vägledning vi behövde för att nå våra projektmål i tid.

Det ”robusta datahanteringsskelettet” Windchill och den prisbelönta IIoT-plattformen ThingWorx kombinerar fram en ny samarbetsnivå både internt och externt, räknar Lufthansa Technik med.

Digital transformation av flyg- och försvarsmarknaden
Med Windchill som backbone för produktdata (”PDM”) och ThingWorx på plats siktar Lufthansa på att övervaka sina workshops, avancera automatisering och öka det datastyrda beslutsfattande. Tillsammans, menar man, ”kan Windchill och ThingWorx göra det möjligt för koncernen att avsevärt öka digitaliseringsnivån inom sina processer, förbättra gränssnittet mellan kunder och leverantörer och skapa nya innovativa digitala affärsmodeller för att generera nya intäktsströmmar.”
– Att möjliggöra digital transformation för flyg- och försvarsmarknaden är ett viktigt fokus för PTC. Vi är stolta över att arbeta med Lufthansa Technik när de går in på sin omvandlingsresa, säger Kevin Wrenn, divisionchef, PLM-segment, PTC. Den här världsklassorganisationens urval av Windchill och ThingWorx är en indikation på stora företag som gynnar skalbara, out-of-the-box-lösningar som går bra ihop med andra företagsdomänsystem i en öppen och modern arkitektur.

PLM&ERP News’ Verdi Ogewell, träffade nyligen Kevin Wrenn under svenska PTC-återförsäljaren PDSVisions stora kundevent i Göteborg. Vi kommer att publicera ett TV-reportage från detta event, som bl a innehåller en intervju med Kevin Wrenn.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title