Annons

PRODUKTUTVECKLING: Bosch har tagit fram ett tillförlitligt snabbtest för COVID-19 – dagar blir timmar

Coronaviruset – eller mer formellt, SARS-CoV-2 – sätter just nu stor press på sjukvårdsinstitutioner världen över. En förmåga att kunna diagnostisera viruset snabbt är vitalt för att kunna stoppa den exponentiella spridningen som finns i många länder. Boschs nya, fullt automatiserade snabbtest för Covid-19 kan hjälpa medicinska institutioner med snabbare diagnoser. Det snabba molekylära testet är sprunget ur Bosch Healthcare solutions Vivalytic analysmaskin:
– Vi vill att Boschs snabba Covid-19 test ska spela en stor roll i att bromsa coronapandemin så fort som möjligt. Det kommer snabba upp möjligheten att identifiera smittade och därmed även isolera dessa, säger dr Volkmar Denner.

– Boschs snabba Covid-19 test kan spela en stor roll i arbetet med att bromsa coronapandemin. Det kommer snabba upp möjligheten att identifiera smittade och därmed även isolera dessa, säger Boschs koncernchef, dr Volkmar Denner.

En till två dagar tas ner till timmar
Utvecklat på bara 6 veckor kan snabbtestet upptäcka en SARS-CoV-2 coronavirus-infektion på patienter på under 2,5 timme – mätt från den tiden som provet är taget fram tills dess att resultatet kommer.
En annan fördel med snabbtestet är att det kan genomföras på plats och behöver därmed inte transporteras till olika labb, vilket sparar tid. Det innebär också att patienter snabbt kan få ett svar på sina nuvarande hälsotillstånd, parallellt med att de som är infekterade snabbt kan bli identifierade och isolerade.
”De nuvarande testerna innebär att patienter ibland måste vänta en till två dagar innan de kan få ett svar,” skriver Bosch i sin pressanmälan av produkten. Detta kan stämma beroende på vad man avser ifråga om testkvalitet.

Nästoppningsprov och ansiktsmaskstester har längre diagnostider
I Sverige har vi de senaste dagarna fått läsa en hel del om detta i pressen, med lika olika angivelser när det gäller dels tillförlitlighet i testerna och dels den tid det tar innan man kan få ett besked.

Ett exempel är att man med TagPath COVID-19 Combo Kit, från ThermoFisher, på fyra timmar kan få ett besked från ett nästopnings-prov, som tas lång bak i näsan. Om detta säger virologiprofessorn, Jorma Hinkula, att det är av bra kvalitet på på virusarvsmassetester och det är den här typen av tester som man använder sig av i västerländsk sjukvård.
– Tillverkaren är välkänd. Man går djupt in i näsan, till området mellan svalg och andning. I näsan och svalget håller coronavirus till. Det här är en beprövad metod, bland de bättre, tillägger han i en intervju i Expressen. 

Andra tester, som dock inte är vanliga i Sverige, är ansiktsmaskstest. Det finns ett tillverkat av University of Leicester, med en diagnostik på från 12-48 timmar. Provet bygger på billiga ansiktsmasker utrustade med material som fångar upp droppar från bärarens utandningsluft. Dessa kan sedan skickas till lab för test av olika bakteriella- eller virusinfektioner.

Om dessa eller andra förekommande lösningar kan mäta sig med det som Bosch tagit fram återstår att se. Klart är emellertid att Boschlösningen hur som helst tycks vara snabbare, vilket har ett värde i ett läge där tidsåtgång är en av de viktigaste och – om det rör sig om utdragna förlopp – avgörande parametrarna för bekämpning av smittospridningen.

Testet kan diagnostisera tio olika lungpatogener samtidigt
Testet som Bosch utvecklat är inte bara det första automatiserade molekylära diagnostestet på marknaden, utan kan även på samma gång diagnostisera nio andra lungsjukdomar, där influensa A och B är några av dem.

Detta COVID-19-test är som sagt resultatet av ett samarbete mellan Boschs Healthcare Solutions-dotterbolag och det nordirländska medicintekniska företaget Randox Laboratories.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title