Annons

PRODUKTUTVECKLING: Friskare hav med revolutionerande rengöringsteknologi för fartyg

Till saken hör att maritima transporter står för runt 3 procent av de globala utsläppen av växthusgas, enligt International Maritime Organization (IMO). Med Jotuns nya lösning för proaktiv rengöring kan utsläppen från ett genomsnittligt bulkfartyg minskas med cirka 22 000 ton koldioxid, eller 12,5 procent, över en 60-månaders period. Den övergripande potentiella kostnadsbesparingen är på ett värde av 4 miljoner dollar.

Avancerad robotik för undervattensförhållanden
Jotun HullSkater är ett avancerat fjärrstyrt fordon, speciellt utvecklat för inspektion och proaktiv rengöring i utmanande förhållanden. Den är alltid ombord på fartyget, redo att arbeta så fort fartyget är stilla. Det ger rederier ökad operationell flexibilitet och minskat klimatavtryck.
Semcon har varit en del av utvecklingen av Jotuns HullSkater från tidig start och ansvarat för genomförbarhets- och konceptstudier, mekanisk design, strukturell och dynamisk analys, design av kontrollsystem, mjukvaruutveckling, elektronikutveckling samt tillverkning av prototyper och testning.

Att fordonets arbete ska utföras både över och under vattenytan gör det mer utmanande än ett av våra genomsnittliga projekt, säger Sindre Nævdal, Project Manager på Semcon, som varit den norska färgjätten behjälplig i utvecklingsarbetet.

Hur funkar det?
Vertikalt och ibland till och med upp och ner, HullSkatern håller sig kvar på skrovet tack vare kraften från dess magnetiska hjul. Varje hjul är utrustat med en elektrisk motor för drift och styrning. Fordonet har flera kameror och sensorer som förser operatören med data för navigation och dokumenterar påväxt på fartygsskrovet. Den specialdesignade motoriserade borsten håller skrovet rent. Fordonet är anslutet till operatörens kontrollcenter genom en kabel, och kan fjärrstyras från vilken plats som helst i världen med 4G-täckning. Inspektion och proaktiv rengöring av ett skrov tar normalt runt 2 till 8 timmar beroende på storlek och skick.

Proaktiv rengöring
Jotun har utvecklat den revolutionerande lösningen för proaktiv rengöring i de mest utmanande situationer. En viktig beståndsdel i Jotun Hull Skating Solutions är den unika Jotun HullSkater, den första robotteknologin som alltid är ombord på fartyget och som designats för proaktiv rengöring. I kombination med bottenfärgen SeaQuantum Skate och en uppsättning tjänster, hjälper Jotun Hull Skating Solutions rederier att bekämpa den tidiga fasen av påväxt. Det innebär märkbart reducerade bränslekostnader, utsläpp av växthusgaser samt spridningen av vattenlevande invasiva arter.
Partners: Kongsberg, Semcon, DNV GL, Telenor, Wallenius Wilhelmsen.

Norska Jotun är stora på industribeläggningar och färg. Bl a har bolagets färg använts när Eiffeltornet målades om för en tid sedan.

Möt Jotun i PLM&ERP News’ webb-TV-reportage på engineering.com
PLM&ERP News har tidigare gjort ett casereportage kring Jotun, som ingår i en web-TV-rapport som finns publicerad på vår amerikanska systersajt, engineering.com. Inriktningen i detta reportage är att täcka bolagets satsning på svenska IFS Applications som IT-stöd i verksamheten. Även om IFS efter reportagets inspelning,bytt CEO, en roll som idag innehas av Darren Roos, så säger det en hel del om bolagets inriktning och om Jotuns tankar kring användningen av ERP och EAM i verksamheten. Klicka på rubriken nedan för att bli länkad till:

ERP Player IFS is in Attack Mode: “Tigers Like Other Tigers” – TV Report

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title