Annons

Produktutveckling: Husqvarna lanserar virtuell gränsteknologi för robotgräsklippare

Husqvarna är ett av de svenska företag som ligger långt fram när det gäller utveckling av virtuella teknologier inom ramen för bolagets produkter. Idag kommer ytterligare ett bevis på bolagets proaktiva arbete när det gäller digitalisering och robotgräsklippare.
Det handlar om Husqvarnas EPOS-teknologi, som är en satellitbaserad lösning för en ny serie med professionella Automower robot-gräsklippare. Den nya tekniken kommer göra det möjligt att klippa stora gräsytor med helt virtuella gränser.

Nästa år är det 25 år sedan Husqvarna blev pionjärer inom segmentet för robotgräsklippare. Numera kan professionella park- och trädgårdsarbetare jobba med tysta och utsläppsfria robotgräsklippare som håller gräsmattorna välklippta och frodiga, samtidigt som produktiviteten hålls på en hög nivå.

Precisionen räknas i ett par centimetrar
I år har man kommit ytterligare en bit på vägen och vi har under året fått se en introduktion av Husqvarnas första fyrhjulsdrivna robotgräsklippare, vilket gör det möjligt för yrkesmässiga användare att klippa områden med en lutning på upp till 70 %. Detta var ett viktigt steg inom det professionella segmentet och nu går utvecklingen vidare med nya innovationer och lösningar.
Men det kommer mera och idag lanseras Husqvarnas EPOS-teknologi, som alltså är ett satellitnavigeringssystem med hög precision, som ger en noggrannhet på 2–3 centimeter och används för att skapa virtuella gränser för professionella robotgräsklippare.
Det nya systemet kommer att öka flexibiliteten och användandet av robotgräsklippare avsevärt, eftersom virtuella gränser kan anpassas för att möta de ständigt ändrade behov som t ex idrotts-arenor och offentliga grönytor har. Systemet gör det möjligt att klippa på platser som tidigare har varit svårhanterliga för robotgräsklippare, exempelvis där gräs möter hårda ytor eller på ytor som ofta byggs om.

Så här är Husqvarnas nya EPOS-system upplagt.

Molnbaserad lösning
Sascha Menges, som är president för Husqvarna Division, konstaterar i en kommentar att robotar och autonoma lösningar kommer att spela en viktig roll i framtida skötsel av våra offentliga grönområden.
– Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra den professionella skötseln av dessa ytor, och vår EPOS-lösning är ett teknologiskt genombrott när det gäller robotgräsklippning som ytterligare kommer att skynda på användningen av robotteknik vid professionell mark- och parkskötsel.

Husqvarnas robotgräsklippare med Husqvarna EPOS kommer att integreras med Husqvarna Fleet Services, ett unikt molnbaserat system för att hålla koll på sin maskinpark. Allt för att göra hanteringen av stora gräsytor och grönområden enklare, effektivare och mer flexibel än någonsin.
EPOS-teknologin kommer att lanseras hos utvalda återförsäljare i USA, Frankrike, Tyskland och Sverige under 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title