Annons

”Rågat mått”, bakom ABB-chefens ÖVERRASKANDE AVGÅNG?

Typiskt nog rusade börskursen för aktien när ABBs CEO, Ulrich Spiesshofer, överraskande meddelade sin omedelbara avgång idag. Fem procent upp direkt på morgonen. Visserligen kommer beskedet parallellt med att den svensk-schweiziska verkstadsjätten rapporterar en något minskande vinst, men i huvudsak är det svårt att se detta som något tungt vägande skäl till avgången.
Spiesshofer har varit en habil ledare för bolaget och gissningsvis är hans avgång resultatet av att måttet rågades efter att s k aktivister under lång tid pressat på kring sånt som avknoppningar av verksamheter och krav på ökande vinster med inriktning på att göra klipp. Mönstret är inte helt obekant i det tuffa jobbet att leda ett globalt jätteföretag av ABBs snitt.
Bilden av en viss impulsivitet bakom avgången förstärks av att inga indikationer om avgången poppat upp till ytan tidigare; samtidigt som man inte har någon klar efterträdare och Spiesshofer själv uppger i sina första kommentarer att han nu inte vet vad han ska pyssla med framöver.
Tanken är nu - med styrelseordförande Peter Voser, som tillfällig ersättare – att fokusera verksamheten kring industriell automation. I detta har ABB slagit sig ihop med PLM-ledare Dassault Systemes, vilket är en god idé, men ännu är det bit kvar innan man spetsar i kombinationen PLM/automation. Med eller utan Spiesshofer blir det en tuff resa.

Beskedet kommer också mycket nära inpå försäljningen av Power Grid-divisionen till japanska Toshiba, för 11 miljarder dollar. Till bilden hör också att aktien inte varit särskilt framgångsrik i sin värdemässiga utveckling. Det har dessutom förekommit uppgifter om oenigheter och problem kring bolagets interna finansiella kontroll, vilket lett till att vissa medlemmar ”i bolagets exekutiva kommitté”, enligt Reuters, ”har fått se sina bonusar reduceras.”

Intäkterna upp – vinsten ner – ilskna aktivister
Tittar man på de föregivet dåliga siffrorna, så kan man möjligen ha vissa synpunkter på nivåerna. Men den nu redovisade 4 procentiga ökningen av intäkterna och den marginellt minskade vinsten under första kvartalet med 6 procent, relaterat till integrationen av de låga marginalerna i General Electric Industrial Solutions, borde allmänt sett inte leda till CEOs avgång.
Men tillsammans med utfall från aktivister och storaktieägare som Cevians grundare Christer Gardell, som häromdagen röt till i Dagens Industri mot ABB:s vd Ulrich Spiesshofer – blev gissningsvis skäppan full. ”Det är ren idioti att inte erkänna att ABB är ett konglomerat,” dundrade Gardell som ansåg att det var dags för Spiesshofer att leverera aktieägarevärde.
Ingen har sagt att det är enkelt att få ihop alla bitar i ett bolag som ABB. Avvägningarna är många, men klart är att det hänt mycket under Spiesshofers VD-tid, som startade 2013, i riktning mot industriell automationsspecialisering inom ABB.
Problemet med att ha aktivisterna efter sig är att de alltid har tämligen exakta mått att mäta med. Siffrorna talar oftast ett klart och distinkt språk. Men som visionära bärare är de tämligen fantasilösa och sällan något som kan inspirera folk till idémässiga stordåd, vilket tvärtemot är fallet med teknologiska visioner. De kan inspirera, men exaktheten i mätbara termer, är oftast en betydligt knöligare historia att redovisa för en ”vinstsugen” styrelse, där folk som är bra på att räkna pengarna som kommer in i ett kortsiktigare perspektiv allt som oftast har ett slags argumentationsmässigt övertag.

Styrelseordförande ersätter
Men, saken är nu hur som helst ett faktum och tillfälligvis ersätts Spiesshofer med styrelseordförande, Peter Voser, en f d CEO för Royal Dutch Shell. Han var f ö anställd på ABB som finanschef under 2002 till 2004.
I en första kommentar säger Voser att ABB nu ska fokusera på att i första hand bli ett mer renodlat företag för industriell automation. Man ska fortsätta att jaga kostnader, sänka dem och därmed leverera högre vinster till aktieägarna.

Styrelsen var överens
Ulrich Spiesshofer, 55, har suttit som ABB-chef sedan 2013. Att han nu avgår uppges vara ett enhetligt beslut som styrelsen varit överens om, meddelar ABB i ett pressmeddelande.
Under tiden fram tills att en ny vd anställs kommer styrelseordföranden Peter Voser att ta över posten.
– Vi kommer fortsatt att lägga fokus på att implementera ABB:s strategi och att leverera värde till våra andelsägare. För att nå våra finansiella mål kommer vi att fortsätta med avyttringen av Power Grids som planerat, förenkla gruppens organisationsstruktur och leverera kostnadsminskningar. Slutligen kommer våra fyra nya ledande affärsområden att bli fullt dedikerade till att möta våra kunders behov av digitalisering, elektrifiering, automatisering och robotisering, uppger Peter Voser i pressmeddelandet.
Vad gäller de kortsiktiga framtidsutsikterna ser ABB blandade makroekonomiska signaler från den europeiska marknaden, medan bolaget förväntar sig fortsatt tillväxt i USA och Kina.
”Den globala marknaden växer med ökad geopolitiskt osäkerhet i vissa delar av världen. Oljepriser och valutaeffekter förväntas fortsatt påverka bolagets resultat”, heter det i rapporten.

ABB har slagit sig ihop med
Dassault på PLM och automationssidan
En fortsatt omstöpning av verksamheten mot industriell automation alltså och som PLM&ERP News nyligen rapporterade har bolaget slagit sig ihop med framska PLM-utvecklaren Dassault Systemes för att tillsammans skapa en plattform som kombinerar styrkorna med ABBs Abilityprodukter och Dassaults PLM-plattform, 3DEXPERIENCE. Detta arbete befinner sig dock ännu i sin linda och de samlade, eventuella positiva effekter som kan komma ut av detta samarbete lär dröja ett tag till.

Ännu ligger man en bit bakom de spetsigaste
aktörerna på kopplingarna mellan PLM och automation
Det senaste året har mönstret blivit tydligt: slaget om ledarskapet på PLM-området har skapat ett fokus bland de ledande plattformsutvecklarna kring att sömlöst knyta ihop produktutveckling med tillverknings- och automationslösningar.
Siemens var först ut i racet när man för några år sedan slog ihop PLM-divisionen med bolagets stora automationsavdelning och bildade Digital Factory-divisionen. 2018 följde PLM-utvecklaren PTC i detta spår genom att satsa på ett partnerskap med Rockwell Automation; en samverkan som också innebar att de senare köpte in sig i PTC med 1 miljard dollar.
Allmänt är utvecklingen logisk så till vida att Industri 4.0- och IIoT-koncepten (Industrial IoT) går mot ett genomslag på praktiskt nivå. Det finns en hel del att packa upp ur bolagens respektive portföljer. Den sammantagna bilden är dock att Siemens har hunnit längst, men jakten på ledaren är igång.
– På ytan ser vi med dagens besked om ABB och Dassault därmed tre globala leverantörer av lösningar som omfattar den digitala tråden från produktidé och definition till produktion och i vissa fall också med ett livscykelstöd. Detta partnerskap kommer att hjälpa våra kunder till skarpare innovationsmöjligheter och tillväxt, genom att omvandla hela värdekedjan till att dra nytta av de stora möjligheterna till industriell digitalisering. Tillsammans erbjuder vi en öppen digital ”end-to-end-portfölj” – från digitala tvillingar till effektiv hantering av fabrikstillgångar. Detta ger våra kunder en konkurrensfördel, byggt på vårt kombinerade erbjudande, domänkompetens och global räckvidd, konstaterade ABB-chefen, Ulrich Spiesshofer, i samband med att partnerskapet offentliggjordes.

Tuff utmaning att få ihop IT och OT
Allmänt är kopplingarna här mellan PLM/IT- kontra OT-teknik (Operativ Teknik) en inte helt enkel historia. För Dassault specifikt och 3DEXPERIENCE-plattformen (3DX) har en utmaning handlat om att få ihop 3DX med ett ofta diversifierat befintligt upplägg av produktionsmjukvaror hos kunder på tillverkningssidan. Initialt har detta orsakat en del problematik hos exempelvis vissa automotiveföretag, där framför allt Jaguar Land Rovers satsning på att inför 3DX som basplattform i bolagets iPLM-projekt varit en törnebestödd resa.
Generellt har 3DX som bas i produktutvecklingsarbetet fungerat bra, medan synkroniseringen av detta arbete med tillverkningssidans olika system och kollaborationen med leverantörskedjan på vissa håll skapat problem.
Bland annat i skenet av detta är beslutet att forma en allians med ABB en synnerligen god idé för DS och även för det svensk-schweiziska bolaget. Incitamentet att få till konkurrenskraftiga automationskopplade lösningar kan definitivt skärpa konkurrenskraften för bolagens tillverkningsrelaterade lösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title