Annons

Automotive: Så ska VW-chefen köra om Elon Musk i batteriracet

VW-koncernen har stora framtidsplaner sålunda. Thomas Schmall, ansvarig för teknik i koncernledningen konstaterar t ex att man strävar efter att minska batteriets kostnad och komplexitet och samtidigt öka dess räckvidd och prestanda.
– Detta kommer äntligen att göra e-mobilitet till en prisvärd, ledande drivteknik, säger han.

MILJÖFAKTORER OCH RADIKALT UTÖKAD KAPACITET
Konkret och sammanfattade punktvis ser den övergripande bilden i bolagets planer ut så här:
• Enhetlig cell och allmänna synergier minskar batterikostnaderna med upp till 50 procent
• Sex gigafabriker med en total produktionskapacitet på 240 GWh säkrar batteriförsörjningen genom en samarbetsmodell
• ”Northvolt Ett” i Skellefteå utökas till 40 GWh
• Salzgitter planeras som andra gigafabrik med en produktionskapacitet på upp till 40 GWh
• Integrering av värdekedjan: samarbete med leverantörer intensifieras för att återvinna upp till 95 procent av råvarorna
• 18 000 snabbladdningspunkter: femfaldig utvidgning av det europeiska nätverket tillsammans med partners
• Energi-ekosystem: energihantering blir en ny affärssektor i VW-koncernen
• Utökade investeringar med partners eftersträvas för att upprätthålla strategiska finansiella mål
• Volkswagen har också en stark ambition att expandera det offentliga nätverket för snabbladdning globalt. Samarbeten har därför överenskommits i Europa med energibolagen BP (Storbritannien), Iberdrola (Spanien) och Enel (Italien).

BETYDANDE ÖKNING AV BATTERI-CELLPRODUKTIONEN I SKELLEFTEÅ
Koncernen fortsätter alltså i full fart med att utveckla produktionskapaciteten i Europa för att möta den ökande efterfrågan på battericeller.
– Tillsammans med partners satsar vi på att ha totalt sex battericellsfabriker igång i Europa 2030 och på så sätt garantera försörjningen, säger Thomas Schmall.
De nya fabrikerna förväntas producera celler med ett totalt energivärde på 240 GWh per år när de är färdigställda. Volkswagen bidrar därmed aktivt för att uppnå målen för EUs Green Deal.
De två första fabrikerna är alltså de i Skellefteå och i Salzgitter.
Intressant ur svensk industriell synvinkel är att VW, som svar på den ökade efterfrågan har beslutat att revidera den tidigare planen för cellproduktion och koncentrera produktionen av premiumceller till den svenska gigafabriken ”Northvolt Ett” i Skellefteå i samarbete med Northvolt. Produktionen av dessa celler kommer att starta 2023 och gradvis utvidgas till en årlig kapacitet på upp till 40 GWh.
Den gigafabrik som för närvarande drivs av Volkswagen i Salzgitter, under utbyggnad enligt Northvolt Ett-konceptet, kommer att producera de enhetliga celler som behövs för volymsegmentet från 2025 och utveckla innovationer inom process, design och kemi.
En produktionskapacitet på upp till 40 GWh per år planeras också för Salzgitter. Denna revidering ger förbättrade skalfördelar och minskar produktionens komplexitet. Båda gigafabrikerna kommer att drivas med el från förnybara energikällor. Potentiella platser för anläggningar och samarbetspartners övervägs för närvarande för de andra fabrikerna.

En kurva över hur Volkswagen beräknar att kostnaderna för batterier till elfordonen ska utvecklas på två olika plattformar, MEB (ID.3 och 4 etc) och MQB.

STORA KOSTNADSBESPARINGAR FRÅN 2023
Volkswagen strävar efter att göra betydande framsteg när det gäller batterisystemet inklusive alla dess komponenter ner till cellen.
– Vi strävar efter att minska batteriets kostnad och komplexitet och samtidigt öka räckvidd och prestanda, säger Thomas Schmall. E-mobilitet kommer äntligen att bli en ledande och prisvärd drivteknik.
Utöver planerad in-house-produktion kan betydande kostnadsfördelar uppnås främst genom den nya enhetliga cellen. Den kommer att lanseras 2023 och installeras i upp till 80 procent av alla elbilar i koncernen 2030. Ytterligare besparingar kommer att uppnås genom att optimera celltypen, använda innovativa produktionsmetoder och konsekvent återvinning. Volkswagen siktar på att gradvis minska batterikostnaderna i instegsegmentet med upp till 50 procent och i volymsegmentet med upp till 30 procent.
– Vi kommer att använda våra skalfördelar till våra kunders fördel också när det gäller batteriet. I genomsnitt kommer vi att sänka kostnaden för batterisystem till betydligt under 100 euro per kilowattimme, säger Thomas Schmall.

INTEGRERING AV VÄRDEKEDJAN
Förutom den enhetliga cellen och en konsekvent expansion av in-house-produktion kommer koncernens nya tekniska färdplan att fokusera på att integrera fler steg längs värdekedjan hela vägen till industriell återvinning.
Tillsammans med utvalda strategiska partners vill Volkswagen säkra den långsiktiga leveransen av celler för sin e-offensiv. Framsteg förväntas när det gäller både lagringskapacitet och snabbladdningskapacitet samt kostnadsfördelar. Den nya prismatiska enhetliga cellen ger också de bästa förutsättningarna för övergången till solid state-tekniken – nästa stora steg inom batteriteknik, som Volkswagen förväntar sig i mitten av decenniet.
Koncernen fokuserar konsekvent på strategiska partnerskap och effektiv resursanvändning för både batterier och laddning. Koncernen följer sina strategiska finansiella mål och fortsätter att sträva efter en kapitaltäckningsgrad på cirka 6 procent fram till 2025 och ett årligt rent nettokassaflöde på mer än 10 miljarder euro i sin kärnverksamhet för fordon.

UTÖKAT GLOBALT NÄTVERK FÖR SNABBLADDNING MED BL A BP
Volkswagens batterioffensiv åtföljs av en storskalig expansion av nätet för snabbladdning. Tillsammans med sina partners har företaget för avsikt att driva cirka 18 000 offentliga snabbladdningspunkter i Europa fram till 2025. Detta representerar en femfaldig expansion av snabbladdningsnätet jämfört med idag och motsvarar ungefär en tredjedel av den totala efterfrågan som förutses över kontinenten för 2025.
Detta kommer att ske genom en rad strategiska partnerskap utöver joint venture-företaget IONITY. Volkswagen vill etablera cirka 8 000 snabbladdningspunkter i hela Europa tillsammans med BP. Snabbladdarna med en laddningskapacitet på 150 kW kommer att installeras vid totalt 4 000 BP- och ARAL-servicestationer, varav de flesta i Tyskland och Storbritannien.
I samarbete med Iberdrola kommer Volkswagen att täcka de viktigaste trafikvägarna i Spanien. I Italien vill Volkswagen samarbeta med Enel för att etablera ett snabbladdningsnät både längs motorvägar och i stadsområden. Volkswagen kommer att investera cirka 400 miljoner euro i det europeiska programmet som helhet till 2025, och ytterligare investeringar bärs av externa partner.
Volkswagen expanderar också det offentliga nätet för snabbladdning i USA och Kina. Electrify America planerar cirka 3 500 snabbladdningspunkter i Nordamerika i slutet av året. I Kina är målet 17 000 snabbladdningspunkter från Volkswagen till 2025 genom joint venture-företaget CAMS.

ELBILEN SKA BLI TILL EN DEL AV ENERGISYSTEMET
Volkswagen avser att integrera elbilen i privata, kommersiella och offentliga energisystem i framtiden. Detta gör att grön el från solenergisystemet kan lagras i fordonet och matas tillbaka till hemnätverket om det behövs. Kunderna kommer att bli mer oberoende av det offentliga kraftnätet, kunna spara pengar och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Modeller baserade på Volkswagens egen MEB-plattform kommer att stödja denna teknik från 2022.
Volkswagen kommer också att erbjuda ett komplett paket med alla moduler och digitala tjänster – från dubbelriktad laddbox till energihantering.
Tekniken kommer snart att användas också i större skala – till exempel i bostadshus, företag eller i det allmänna elnätet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title