Annons

SAS-plattform för marketing technology öppnar för en ny bredd av verktyg för generativ AI

MARKNADSFÖRING. Enligt en färsk rapport från Gartner (”Predicting How Major Trends Will Shape Marketing's Future”) förutsägs att 70 procent av företagens marknadschefer kommer att se ansvar för etisk AI inom marknadsföring som en av sina viktigaste frågor 2025. Enligt samma rapport framgår att 80 procent av företagens marknadsförare kommer att inrätta en särskild funktion för innehållsautenticitet, för att bekämpa felaktig information och falskt innehåll, senast 2027.
I ljuset av denna Gartners senaste rapport positionerar sig dataanalysföretaget SAS Institute som en av ledarna inom ansvarsfull användning av AI i marknadsföring. Företaget har infört starka riktlinjer för dataintegritet, mänsklig granskning och transparens, vilket säkerställer att AI-tekniken används på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Hur då?
Bolaget har precis utvecklat en ny Marketing Assistant för användare av SAS Customer Intelligence 360, som möjliggör integrering av generativa AI-modeller, vilket förändrar spelplanen för marknadsföring, innehållsproduktion och kundrese-planering. Vad som gör detta särskilt spännande är flexibiliteten det ger marknadsförare att välja bland olika AI-modeller, från populära leverantörer som OpenAI till öppen källkod och privata hosting-alternativ, något som sätter SAS framför konkurrenterna.
– Generativ AI är en spännande teknik som på ett naturligt sätt har tagit plats i marknadsföringen. Genom att använda denna teknik kan man optimera tid, resurser och marknadsföringsbudgetar. För oss känns det väldigt logiskt att integrera generativ AI i våra lösningar. Självklart med ansvarsfulla och pålitliga skyddsfunktioner på plats, säger Thomas Karlsson, rådgivare inom ”customer experience” på SAS Institute.

Allmänt kan noteras att genom integration med olika leverantörer av verktyg för generativ AI, hävdar SAS att, ”SAS Customer Intelligence 360 möjliggör effektivare planering av marknadsföring, innehållsproduktion och utformning av kundresor.”
I detta har bolagets kunder inom marketing tech har flexibiliteten att välja vilka generativa AI-modeller de vill integrera med och använda. Kunderna kan välja modeller från populära AI-leverantörer som OpenAI eller använda modeller med öppen källkod och modeller för “private hosting”. Detta gör SAS lösning mer flexibel eftersom de flesta andra martech-lösningar är knutna till endast en generativ AI-leverantör. Dessutom kan SAS kunder välja vilka funktioner de vill integrera, hur de tränas och konfigureras, samt hur de presenteras för användarna – allt i ett anpassat ramverk.

Personlig målgruppsinriktning
Generativ AI kan hjälpa marknadsförare att skapa marknadsföringsplaner samt identifiera och skapa segment och målgrupper att rikta sig till. Tekniken kan generera textinnehåll för exempelvis epost eller olika typer av erbjudanden (text och bild). För personlig målgruppsinriktning kan den ge förslag på vilka demografiska, psykografiska, beteendemässiga och geografiska variabler som ska användas i kommunikationen och/eller kundresan. Om marknadsföraren inte är nöjd med riktlinjerna och förslagen till text eller bild kan marknadsförare redigera informationen i plattformen. När resultaten skapats, godkänts och aktiverats kan de sedan mätas, rapporteras och tillgängliggöras för hela organisationen. Tanken med Marketing Assistant är just att det är en assistent till marknadsföraren och att det är hen som har sista ordet.

De nya integrerade funktionerna i SAS martech-plattform omfattar:
●  Integration via SAS Connector Framework till leverantörer av stora språkmodeller (LLM) för att få hjälp att ta fram nya kreativa förslag till kampanjstrategier. 
●  Använda naturligt språk för att skapa målgrupper för “targeting”. 
●  Snabbare produktion av innehåll med hjälp av anpassade modeller och kunskapsbaser.

Generativ AI som en del av ansvarsfull marknadsföring
Enligt en färsk rapport från Gartner (Predicting How Major Trends Will Shape Marketing’s Future) förutsägs att 70 procent av företagens marknadschefer kommer att se ansvar för etisk AI inom marknadsföring som en av deras viktigaste frågor 2025. Enligt samma rapport framgår att 80 procent av företagens marknadsförare kommer att inrätta en särskild funktion för innehållsautenticitet, för att bekämpa felaktig information och falskt innehåll, senast 2027.

Thomas Karlsson, rådgivare inom ”customer experience” på SAS Institute.

 – Rapporten understryker att användning av teknik som generativ AI som stärker marknadsförare – med säkerhet, noggrannhet och ärlighet i åtanke – är högsta prioritet för organisationer både nu och i framtiden, säger Thomas Karlsson.

Utvecklingen av SAS Customer Intelligence 360 ligger i linje med riktlinjerna från SAS Data Ethics Practice.

Strategin för att på ett säkert och ansvarsfullt sätt introducera generativ AI-teknik i marknadsföringen bygger på följande principer:

●  Prioritera dataintegritet – ingen delning av känsliga företags- och kunddata med modellerna. 

●  Behålla mänsklig överblick – AI-genererat innehåll ska alltid granskas och godkännas av människor.  

●  Skapa tolkningsbar och transparent output – det ska alltid vara tydligt för marknadsförare hur en AI-modell har kommit fram till sina slutsatser och rekommendationer.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title