Annons

SEMCON: Digital tvilling i viktig roll i ny revolutionerande lösning för strålbaserad cancerbehandling

De flesta cancerpatienter behandlas idag med strålning, med målet att ta död på de sjuka cellerna. Men även friska celler omkring tumören påverkas av strålningen. Protonstrålning har potential för behandling med mer precision som innebär mindre påverkan på övrig vävnad och organ.
– Vid behandling av vissa cancertyper, som exempelvis lungcancer, är det särskilt viktigt att strålningen är exakt eftersom organen rör på sig, säger Lasse Bjørkhaug, projektledare på Semcon i Norge.

Lasse Bjørkhaug, projektledare på Semcon i Norge.

Realtidsbaserad virtuell kopia
Med hjälp av en digital tvilling, en virtuell kopia av en del av kroppen eller organet, får man en dynamisk och predikativ realtidsbild när tumören ska behandlas. Det gör att behandlingen blir mycket mer exakt än tidigare.
– Det här är ett projekt som verkligen kan göra skillnad. Genom att applicera digital spetskompetens med erfarenhet från andra branscher har vi möjlighet att utveckla teknik med nya perspektiv som verkligen kan gynna patienterna, säger Lasse Bjørkhaug.

Semcon ansvarar bl a för kontroll- och styrsystem
Systemet som Kongsberg Beam Technology har patenterat heter MAMA-K, Multi-Array Multi-Axis Cancer Combat Machine. Maskinen behandlar tumören med flera protonstrålar samtidigt, är särskilt anpassad för mer rörliga organ och kan adderas till både befintliga och nya protonmaskiner.
Semcon tar fram fullskalig prototyp
Teknikkonsulten Semcons roll i projektet är att bland annat ansvara för att ta fram kontroll- och styrsystemet för MAMA-K, en fullskalig prototyp för testning samt en digital tvilling av patient eller organ. Det görs genom spetskompetens inom systemarkitektur, projektledning, styrsystem, mjukvara, mekanik, industrialisering och medicinteknisk kravställning.
– MAMA-K ställer stora krav på noggrannhet och dynamisk kontroll. Semcon har lång erfarenhet av att implementera styrsystem med liknande krav i många olika branscher. Jag är säker på att Semcon har de bästa förutsättningarna för att göra detta också inom MedTech, säger Per Håvard Kleven, grundare och ägare av Kongsberg Beam Technology.

Prototyp ska tas fram nu i nästa fas
Nästa fas av projektet, som ska pågå till 2022, är nu inledd där ett PoC, Proof-of-Concept och en prototyp ska tas fram. Därefter inleds sista fasen, där konceptet ska testas och verifieras fram till 2024. Testning kommer att ske på Radiumhospitalet vid Oslo Universitetssjukhus. Övriga samarbetspartners är bland andra Universitetet i Oslo, Onsagers och Oslo Cancer Cluster Incubator.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title