Annons

IBM och Siemens knyter ihop underhållslösningen Maximo med PLM och Xceleratorportföljen

Det finns onekligen också en poäng i att man genom den här dealen s a s ytterligare förlänger Siemens TC-kapabiliteter när det gäller att skapa en digital tråd mellan produktdesign, utrustningstillverkare och ägare/operatörer för att effektivisera drifttiden för utrustningen och öka produktionskapaciteten.

Siemens Digital Industries Software’s CEO, Tony Hemmelgarn.

Genom att utvidga sitt partnerskap med IBM kan Siemens och den tidigare PLM-dominanten öka tillgängligheten av en ny lösning utformad för att optimera SLM-aspekterna på verksamheter och tillgångar. SLM står för Service Lifecycle Management. Här kan man nu genom detta partnerskap ta fram möjligheten att förbättra tillgångar genom att dynamiskt koppla verkliga underhållsaktiviteter och tillgångarnas prestanda tillbaka till designbeslut och förändringar som motiveras av det som händer på fältet.
– Denna nya lösning skapar en slutgiltig digital tråd mellan utrustningstillverkare och ägaren eller operatörerna av en utrustningen genom att utnyttja delar av Xcelerator-portföljen från oss i IBM Maximo, konstaterar Tony Hemmelgarn.

Tydliga vinster att hämta, säger analytiker
Att det finns vinster att hämta i detta partnerskap är tydligt. Det är heller ingen tillfällighet att Siemenschefen får medhåll i sin syn på saken av analytikern CIMdatas chef, Peter Bilello:
– De kombinerade kapaciteterna hos IBM och Siemens kan hjälpa företag att skapa och hantera en digital tvilling, som bryter ner traditionella silor för serviceinnovation och intäktsgenerering, säger han och fortsätter:
– Endast genom att sluta slingan mellan produktdesign- och utvecklingsbeslut, exakta produktkonfigurationer och serviceaktiviteter, kan företagen etablera möjligheten att driva en lönsam och effektiv affärsmodell för produkter som tjänster.

Gränssnitt från IBM Maximo.

Stora effektivitetsvinster att hämta på en enda datakälla
Det är knappast någon överdrift att påstå att det finns en hel del att hämta i de här sammanhangen. OEM-ägare och operatörer kan snabbt förbättra prestandan och tillförlitligheten för en tillgång under dess driftslivscykel som inte sällan drivs ineffektivt relaterat till datadelning mellan teknik, drift och underhållsprocesser. Denna gemensamma lösning från Siemens och IBM skapar en enda informationskälla, som är utformad för att hjälpa OEM-tillverkare, utrustningens ägare och operatörer att förbättra en rad aspekter på hur de utformar, underhåller och servar sina tillgångar.
Dessutom gör lösningen att OEM-leverantörer också kan komma att kunna erbjuda värdefulla eftermarknadstjänster till sina kunder, påpekar dr Kareem Yusuf, GM och ansvarig för IBM’s ”AI Applications Business”.
– Detta samarbete kombinerar två branschledande erbjudanden till en unik lösning för branschen, säger han. OEMs, ägare och operatörer kan utnyttja denna för att hjälpa till med att minska driftskostnaderna och öka driftstiden för sina utrustningar.

IBM’s dr Kareem Yusuf.

IoT spelar en viktig roll
för prediktivt underhåll
Dr Yusuf tillägger att integrationen av tillgångshantering och PLM-teknik vidare bidrar till att ägare och operatörer kan hålla sig uppdaterade.
Lösningen gör det också möjligt för OEM-företag att ta emot kritisk data kring tillgångarnas prestanda, underhåll och eventuella fel i driften på fältet. Genom att utnyttja IoT-teknik kan tillverkarna få insikt om slitage, driftsförhållanden, fel i delar och andra mönster som leder till konstruktions- eller tillverkningsuppdateringar. Denna information kan användas för att hjälpa tillverkare att sänka underhållskostnaderna, minska riskerna och förbättra tillgångens elasticitet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title