Annons

Siemens och Unit4 vinnare när FMV satsar nära halvmiljard på standardiserade plattformar inom PLM och ERP

När Försvarets Materielverk, FMV, i ett nytt IT-projekt kallat Norma investerar ca 450 miljoner i nya standardiserade plattformar heter en av vinnarna Siemens Digital Industries - på PLM-området. Det blir nämligen Siemens PLM-svit Teamcenter som blir plattform när det gäller produktutvecklingssystem.
På affärssystemsidan är det Unit4 som återigen tar hem en stororder för sina system Business World och Prevero. Men även Vismas Commerce finns med bland de fyra systemvinnarna.
Av den beräknade nära halvmiljardkostnaden för dessa fyra nya system, kommer totalt ca 100 miljoner att läggas på det interna utvecklingsarbetet, medan resterande 350 miljoner läggs på licenskostnader och relaterade implementationskostnader. När det gäller PLM-plattformen Teamcenter, erfar PLM&ERP News att FMV-investeringen kommer att kunna hamna på nära 100 miljoner kronor.

Det nya strukturella upplägget kommer efter ett omfattande strategiarbete som inleddes 2015 och som senare, 2016, fastställdes för genomförande, ett arbete som letts av CIOn Rebecca Ihrfors.

FMVs CIO, Rebecca Ihrfors.

Från egenutvecklade lösningar till standardsystem
Tidigare har försvaret, som är FMVs huvudbeställare, på IT-sidan varit mest bekant genom den stora satsningen på den s k PRIO–lösningen. Detta har handlat om ett egenutvecklat, kustomiserat upplägg byggda på primärt SAPs systemfamilj. Detta projekt har varit mycket omdiskuterat och kostsamt. Dels för att det varit komplext att få på plats med rätt funktionalitet och dels för att just komplexiteten legat bakom en rad förseningar och överskridanden av budgetarna. Kostnadsmässigt har projektet Prio legat i mångmiljardklassen.
Parallellt med detta har FMV byggt upp en tämligen välfungerande lösning, även om denna i stora delar varit uppbyggd som ett egenutvecklat system kring sånt som upphandlingar och produktlivcykelhantering.
Men i takt med att digitaliseringen förändrat bilden av hur de digitala uppläggen i industrin och samhället i allmänhet ser ut har FMV nu alltså beslutat sig för att satsa på de nya ”standarduppläggen”.

Fyra system ersätter närmare 20
Med det nya Norma kommer alltså fyra nya system att ersätta de tidigare uppemot 20-talet olika system man haft. Det blir istället en affärssystemsplattform där sånt som stöd för upphandling, dataanalys och PLM blir ”delplattformar”.
Både när det gäller PLM- och ERP-sidan ska sägas att en poäng med toppmoderna system är just integration och automatiserade flöden mellan system, som generellt är präglade av öppenhet. Detta är av stor vikt när man, som FMV, är en beställare som agerar mot en rad intressenter med skilda IT-miljöer. Ju mindre manuella inslag som krävs i datatransaktionerna, desto mindre blir risken för att felaktiga data kommer in i hanteringen. Ju mer som kan automatiseras i flödena, desto bättre kvalitativ output.

Vassare basplattform för industriella beställningar
Till saken hör att FMV alltså förser det svenska försvaret med en rad produkter; avancerade lösningar i allt från stridsflygplan och radaranläggningar till stridsvagnar, kanoner och luftförsvarssystem.
Produkterna är komplexa och utgår från ”beställningsprofiler”, kravspecifikationer, från FMV. Dessa ska kommuniceras till beställaren, försvaret, och det företag eller den industri som ska utveckla, bygga och leverera lösningen. Till detta hör förstås också drifts- och underhållsdata och en rad andra administrativa bitar kring upphandlingar kostnader, reservdelshantering etc.
På sista raden är det en mängd diversifierade uppgifter som, för att vara rationella, måste kunna flöda fram och tillbaka mellan intressenterna i projekten.
För denna typ av lösningar krävs idag öppna, men ändå säkra plattformar, vilket på exempelvis PLM-sidan är ett signum för just Siemens Teamcentersvit.
Denna lösning möter huvudmålen för FMV, vilket bl a är att minska den tid det tar att producera och leverera information samt att öka informationens kvalitet och spårbarhet. FMV ser även PLM-projektet som en möjlighet att befästa sina redan etablerade arbetsmetoder inom bland annat kravhantering, produktdatahantering och konfigurationshantering.

”FMV går i täten”
Avtalet mellan FMV och Siemens bygger på en lösning där parterna delar både risker och möjligheter. Det bygger på ett ömsesidigt förtroende som tar sikte på att bygga på och underhålla lösningarna tillsammans under flera år framöver.
– FMV går i täten inom den offentliga sektorn när det kommer till digitalisering av sina processer, och samarbetet som vi nu ingår tillsammans är väldigt spännande. En ökad grad av digitalisering är helt rätt väg att gå för att säkerställa den effektivitets- och kvalitetsökning som FMV eftersöker, säger Mats Friberg, chef för Siemens Industry Software i en kommentar.

Han påpekar vidare att Teamcenter är, ”ett modernt, anpassningsbart system som sammankopplar människor och processer över funktionella silos. Det ger kontroll över produktdata och processer så som 3D-design, elektronik, inbäddade mjukvaror, dokumentering och Bill of Materials (BOM).”

PLM&ERP News publicerar inom kort en längre analys kring detta.

Unit4-chefen, Katarina Gunnarsson, intervjuades i april av PLM&ERP News, där hon bl a pekade på styrkorna med bolagets flaggskepp, Business World, och Preverolösningen, båda är nu delar i FMVs satsning på standardiserade upplägg. Klicka på rubriken – ”VÄNDE PÅ KUTTINGEN”: Det såg tufft ut i pipen när Katarina Gunnarsson tog VD-jobbet för Unit4 Nordic East… – för att läsa den längre intervjun med Gunnarsson.

Business World är Unit4s flaggskepp
När det sedan gäller Unit4 och Prevero ska konstateras att myndigheter, kommuner, landsting, utbildningsorganisationer, fastighetssidan entreprenad, projektorganisationer och större organisationer med backofficefunktioner som servicecenters, etc är en av de vertikaler som är bolagets absolut starkaste sida. 
– Så är det, sa Unit4s nordenbas, Katarina Gunnarsson i en tidigare PLM&ERP News-intervju. Det är de här vertikalerna vi kan och som vi fokuserar på. Vi har verksamhetskunskapen här och vi har mjukvarukapabiliteterna och vi har också en starkt uttalad vilja på att vill bli ännu bättre på detta.

En komplett molnbaserad- eller on-premise svit
Apropå resurser ska vi notera att Unit4 helt klart spelat på den offensiva planhalvan när det gäller att bygga ut sin programportfölj. Flaggskeppet är ERP-sviten Business World. 
Tidigare hette denna lösning Agresso. Men oavsett etiketten har Unit4 varit mycket framgångsrika på marknaden, framför allt när det gäller offentliga verksamheter, utbildningsområdet, fastighetshantering och på service-/tjänstesidan. Sett till storlek håller man normalt till bland de fem största aktörerna i Norden, där man har sin marknadsbulk. Bolaget har totalt ca 4 100 anställda och drar årligen in över motsvarande fem miljarder kronor.
Business World kan beskrivas som en komplett molnbaserad ERP-svit. Men man har inte låst sig enbart till denna plattform, sviten kan också fås on-premise (lokalt installerad) eller som en hybrid. Den innehåller moduler för finans, HR/Lön, planering och budgetering, inköpshantering, projekthantering, EAM (Enterprise Asset Management, anläggningsunderhåll) och fältservice.I detta sammanhang har Unit4 byggt upp vad man kallar för en ”People Platform”, vilken i sin tur kopplar till Microsofts molntjänstplattform Azure.

Mer om Prevero-lösningen
En nyckelfunktionalitet när det gäller Unit4s plattformar spelas som sagt också av Prevero-lösningen, i vilken man hanterar sånt som budget och planering och i detta noterar Gunnarsson att Prevero-lösningen utvecklats synnerligen positivt i Unit4s händer efter köpet för några år sedan. 
Tyska analytikern BARC och deras Score-analys belönade exempelvis Unit4 Prevero med positionen som en av de ledande inom Business Intelligence (BI) och integrerad planering. För tredje året i rad finns man med i analytikerns BARCScore tillsammans med företag som IBM, SAP, Jedox och BOARD. I år positionerades man dessutom som ”Challenger”, utmanare, i kategorin för Ekonomistyrningssystem.
– För oss bekräftar dessa utmärkelser att vi är på rätt spår med vår produktstrategi. Vi har fullt fokus på kundernas krav, ett nära samarbete och engagemang har spelat en viktig roll för att uppnå detta resultat och vi kommer att göra vårt yttersta för att fortsätta på denna väg. Men mjukvaruutveckling är en dynamisk, ständigt pågående process, summerar Katarina Gunnarsson.

Projektgrupp om 7 personer svarar för införandet
Vad som händer nu på FMV i samband med detta är att få systemen på plats. Man har för detta ändamå¨l skapat en egen avdelning med 7 medarbetare som ska lkeda projektarbetet, bl a med hjälp av 30 årsarbetskrafter inlånade från andra delar av myndigheten.
CIO, Rebecca Ihrfors säger i en intervju med CSs digitala upplaga att vinsterna i projektet handlar om säkrare och robustare plattformar. 
– Den mer mjuka vinsten är att FMV kan växa när det gäller nya arbetssätt och digitalisering. Det är ett tufft arbete men det är ju det här som är effekten av de strategier och de dokument som jag som cio och myndighetsledningen tagit fram. Nu ska leveransen i mål – nu är det på riktigt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title