Annons

PLM: Siemens vässar Xcelerator-portföljen med nytt brett system för KVALITETSSTYRNING

Alla ansträngningar måste göras för att förbättra effektiviteten bland team som ofta jobbar inom ramen för distribuerade utvecklingsmodeller och därför befinner sig på olika ställen, ibland över hela världen.
Men det är bara ena sidan av myntet: Idag kräver konsumenterna mer innovation, snabbare leverans och billigare produkter, samtidigt som de fortfarande vill ha garanterad kvalitet och säkerhet.
Med de nya kvalitetskapabiliteterna i Teamcenter-portföljen blir det möjligt för ingenjörer att ställa och effektuera lösningar för kvalitetskrav tidigt i designprocessen och fastställa de parametrar som krävs för att säkerställa att produkten som realiseras under produktionsfasen uppfyller de nödvändiga standarderna.

Cebi är en världsomspännande tillverkare av elektromekaniska komponenter för fordons- och hushållsapparater. Bolaget har nyligen ingått ett långsiktigt partnerskap med Siemens och jobbar i detta med det nya kvalitetssystemet.

KVALITETSARBETET BÖRJAR REDAN I KONCEPTFASEN
Till dagens lansering hör att Siemens givetvis också haft sin lösningssvit på kvalitetssidan ute hos användare för att kolla om den kan leva upp till behov och krav.
Cebi heter en världsomspännande tillverkare av elektromekaniska komponenter för fordons- och hushållsapparater. Bolaget har nyligen ingått ett långsiktigt partnerskap med Siemens för att påskynda sin digitala omvandling genom hela utvecklingsprocessen. Det hela börjar redan i konceptfasen och går sedan igenom hela kedjan upp från verkstadsgolvet till till kundtjänst. I alla led har man ”attackerat” kvalitetsutmaningarna via den nya Quality-produkten. Hur har det gått?
– Bra, summerar Paul Elvinger, ledamot av direktionen på Cebi, och fortsätter: ”En viktig aspekt i vår digitala omvandling är att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt för att hantera produktinformation och förbättra samarbetet över Cebis globala nätverk, där alla aktörer tillför sitt mervärde för att möta kundernas förväntningar när det gäller produktinnovation och kvalitet.”

Dr Raffaello Lepratti, VP för affärsutveckling på ”Manufacturing Operations Management” inom Siemens Digital Industries.

EN DIGITAL TRÅD GENOM HELA VÄRDEKEDJAN
Dr Raffaello Lepratti, VP för affärsutveckling på ”Manufacturing Operations Management” inom Siemens Digital Industries, pekar i sammanhanget på en viktig faktor, som de senaste åren vuxit i betydelse: Digitala Trådar.
– Teamcenter Quality tillhandahåller en sådan digital tråd genom hela design- och produktionsfasen, säger han. Därmed skapas anpassade arbetsflöden mellan kvalitets-, tillverknings- och ingenjörsteam för att förbättra samarbetet och minska behovet av samordning.
Han framhåller också värdet av att skapa denna enda sanningskälla för produkt-, process- och kvalitetsdata.
– Det kan hjälpa till att säkerställa att varje steg i processen är synkroniserat och kompatibelt, samtidigt som det erbjuder spårbarhet och hög transparens i processen, säger Lepratti.

Teamcenter Quality nås via ett modernt webbgränssnitt och inkluderar AI-aktiverad användarhandledning med Teamcenter Assistant-funktionalitet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title