Annons

Sju dagar som skakat industri-Sverige … men som väcker hopp!

Vi har fått se regeringen ta till storsläggan med åtgärder som inte har sin motsvarighet efter världskrigen. 300 miljarder har Stefan Löfvén och finansminister Magdalena Andersson släppt loss i en första sväng. Än så länge mest som skattekrediter, som dock allt fler börjat inse inte kommer att räcka långt när intäktsströmmar i de svenska bolagen går ner mot noll. Däremot kan greppet med en ny reglering kring korttidspermitteringar, där staten tar ungefär halva lönekostnaden, vara en på kort sikt bra åtgärd, som hjälper företagen att sänka kostnadsbilden.

Bankernas ansvar är stort – nu gäller det
att släppa ”hängslen och livrems-tanken”
Riksbankens beslut att tillgängliggöra upp till 500 miljarder till bankerna, som med hjälp av detta ska kunna hjälpa de svenska industrierna över vad vi alla hoppas bara ska stanna vid en puckel av svårigheter, är också bra; även om man som alltid känner en stor skepsis över om bankerna har viljan att hjälpa de mindre och mest hårt utsatta företagen med lån. Om någon gång, så är det idag dags för bankerna att släppa tanken på att alltid ha dubbla skydd i form av både hängslen och livremmar. Kreditförluster kommer att uppstå, men i detta fall kan det många gånger för industrins och samhällets bästa vara värt att ta dem.
Under veckan har vi alltså fått se industri efter industri ta beslut om att från nästa vecka stänga ner, eller hellre ”pausa”, verksamheterna för att möta ett läge där man ändå inte kan producera effektivt. Materialbrist, leveranser av komponenter från utrikes underleverantörer som av olika skäl inte kan leverera som vanligt, liksom coronasmittade medarbetare och annat, är tunga och rimliga skäl till detta. Samtidigt som regeringspaktetets innehåll, med möjligheter till korttidspermitteringar, där de anställda trots allt kan få över 90 procent av den vanliga lönen och där staten tar över bortåt halva kostnaden, är en mycket bra åtgärd på kort sikt. Detta tillåter bolag som idag pausar, Volvo Cars, Volvo Group, SKF, Scania, m fl, som du kan läsa mer om i detta nyhetsbrev – att göra det utan att ta allt för mycket skada på lite längre sikt.
Att man sedan gör vissa undantag med specifikt adresserade pengar, kreditgarantier t ex, till företag som spelar en viktig roll för exempelvis landets infrastruktur – jag tänker förstås på SAS och andra relaterade bolag – sticker inte alls i ögonen i dagsläget. Det är vettiga stödåtgärder.

PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell.

Om grundfakta ändras gäller det att kunna vara flexibel
Till sist några ord om PLM- och ERP-företagens roll och tydligt demonstrerade vilja att hjälpa till med lösningar och goda råd till de företag som likt, SAP, Siemens Digital Industries, Symetri och andra inte bara låter medarbetarna jobba hemifrån, utan också ställer hela sina organisationers resurser till förfogande för kunder som behöver stöd för att kunna skapa de lösningar som behövs för effektivt distansarbete.
Hela situationen och de olika samhällsspelarnas insatser och vilja att klara ett tufft läge känns på något vis mycket hoppfullt: Tillsammans, som ett team, kommer vi att klara det här. Inte utan uppoffringar, inte utan tuffa motgångar, och tyvärr inte utan deltagare som kommer att försvinna. MEN när stormen blåst över, vilket i dagsläget handlar om kanske ett drygt halvår – ingen vet exakt hur länge det varar – så kan en samlad nation faktiskt över tid komma att stå starkare än någonsin.
En framgångshemlighet är att det inte alltid lönar sig att inta benhårda principiella inställningar. Om grundfakta ändras gäller det att kunna vara flexibel och kunna agera på den nya situationen. Hemligheten är förmågan att balansera av saker mot varandra. Inte lätt, men svårt.

Påverkar hela nyhetsflödet
Givetvis påverkas hela den redaktionella bilden av nyhetsflödet kring Covid-19. Nyheter som relaterar till detta har varit prioriterade då de har synnerligen stor samhälls- och företagsekonomisk betydelse och i många fall en direkt påverkan på arbetet inom våra redaktionella områden, produktutveckling och produktion. Folk börjar jobba på distans o s v vilket ställer nya krav på information som relaterar till detta.
För PLM&ERP News-redaktionen har detta inneburit att flera reportageresor ställts in helt p g a sånt som inreseförbud till andra länder och allmänt att resor från Stockholm till andra städer för närvarande, av smittoriskskäl. I vissa fall kan telefonintervjuer göras, men här ligger prio på att redaktionellt täcka in sånt som mera direkt relaterar till effekter av coronavirusets härjningar och påverkan/behov som skapas av detta. 
Har du några nyhetstips som relaterar till det nya läget på IT-fronten som effekt av coronaviruset – tveka inte att mejla dem till verdi.ogewell@verkstadsforum.se

Verdi Ogewell/Chefredaktör PLM&ERP News

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title