Annons

Smart DESIGN & SIMULERING EN BRISTVARA inom eldistribution: Därför köper Schneider Electric in sig i ETAP Automation

Ökad digitalisering kommer att vara en viktig faktor för övergången till hållbar energi. Det gemensamma erbjudandet kommer att bana väg för gröna datacenter och motståndskraftiga elnät, vilket möjliggör bättre integration av förnybara energikällor, mikronät, bränsleceller och batterilagringsteknik. Dessutom kommer kunder och partners inom kritiska process- och hybridindustrier, energibolag, datacenter, järnvägar och flygplatser att kunna dra nytta av förbättrad kapacitet för modellering, design och funktioner för prediktivt underhåll.

KOLDIOXIDSNÅL FRAMTID BÖRJAR MED SMART DESIGN
År 2040 kommer elenergi ha en helt annorlunda roll i världen. Andelen elenergi kommer att fördubblas och nå minst 40 procent av den slutliga energianvändningen, samtidigt som sex gånger mer el kommer att genereras från sol och vind, enligt IEA. Sett i perspektivet av att redan dagens eldistributionssystem är ineffektiva och att digital teknik inte används i tillräcklig utsträckning måste detta åtgärdas nu, menar Jean-Pascal Tricoire, ordförande och VD på Schneider Electric. Han fortsätter:
– Båda våra företag förbereder sig för en värld som blir smartare och grönare genom att bli alltmer digital och elektrifierad. Genom samarbetet med ETAP går vi in i ett nytt kapitel med avancerad eldistribution, med mer digitalisering på global nivå och nya verktyg för att ge våra kunder och partners möjlighet att fatta välgrundade beslut och bli ännu mer effektiva.
Därmed, hävdar Tricoire, är bolagets satsning ett sätt att med smartare design skapa behövliga förutsättningar för mer effektiv infrastruktur, med låga koldioxidutsläpp. Han pekar också på att studier visar att omarbetningar på grund av designfel kan stå för upp till 20 procent högre kostnader i de totala investeringarna (CapEx). Den kombinerade lösningen hjälper till att förbättra kraftsystemets prestanda från modellering till design och drift för att i sin tur förbättra nätprestandan.

SÅ STÄRKER KÖPET SCHNEIDER ELECTRIC
Hur stärker då Schneider Electric stärker sin kärnverksamhet med dagens annonserade köp? På flera punkter, skriver bolaget i pressmaterialet, men övergripande genom att driva end-to-end-digitalisering på sina slutmarknader. Lite mer nedbrutet ser det ut så här:
• Man kan maximera produktionsprocessen för kraftsystemet genom standardiserade leverantörsoberoende och applikationsspecifika designmallar samt datamodeller och produktutbud som bygger på digitala tvillingar
• Skydda personal och utrustning från ljusbågar, överspänning och överhettning
• Förbättra systemets driftstid, förutse fel och skydda kritiskt innehåll
• Förbättra realtidskännedomen om nya energiresurser, inklusive solceller, bränsleceller och batterilagring
• Optimera operativ prestanda med förebyggande och prediktivt underhåll

Integrationen man talar om handlar om plattformen EcoStruxure Power Design från Schneider Electric och ETAPs mjukvarulösningar. Tillsammans kommer detta att utöka räckvidden på flera leverantörers driftsplattformar till miljoner uppkopplade tillgångar i energikrävande och kritiska kraftsystem. Detta kommer att bidra till att framtidssäkra och digitalisera kritisk infrastruktur, skapa mer hållbara datacenter samt ytterligare minska koldioxidavtrycket från energiproduktion och transport.

VÄSSAR SCHNEIDERS DIGITALA TVILLINGAR
Antagandet bolaget gör är att ETAPs lösningar kommer att stärka Schneider Electrics position som en viktig aktör inom elektrisk design genom att erbjuda kunderna mjukvarufunktioner för att modellera, simulera och driva verktyg och energikrävande system. De kommer dessutom att förbättra Schneider Electrics digitala tvillingar inom energisektorn och andra energikritiska branscher, efter koncernens senaste strategiska investering i IGE+XAO och Alpi.
– Nyckeln till att underlätta och effektivisera revolutionen av elkraftssystem mot en koldioxidneutral värld är användningen av digitala funktioner vid upprättande och drift, säger Frederic Godemel, EVP för ”Power Systems and Services” på Schneider Electric. Vi måste decentralisera elproduktion och leverans för att rymma fler förnybara energikällor, teknik för bränsleceller och batterilagring. Men med större nätkomplexitet kommer större nätinstabilitet. Motståndskraftig nätinfrastruktur måste vara mjukvarudefinierad och möjliggöra integrering av de bästa leverantörsoberoende teknikerna. Vi har åtagit oss att driva den gröna energirevolutionen genom innovativa, banbrytande tekniklösningar.

I LINJE MED SCHNEIDERS VISION
Den strategiska investeringen är i linje med Schneider Electrics vision att växa sin portfölj av den bästa mjukvaran end-to-end och sitt engagemang för att hjälpa kunderna på sin digitala transformationsresa mot hållbarhet, effektivitet och motståndskraft genom hela livscykeln, från CapEx till OpEx .
– Vi ser fram emot att se resultatet av synergierna som kommer att sammanföra teknik och expertis inom ETAP och Schneider Electric, säger dr Farrokh Shokooh, grundare av och VD på ETAP. Nu kommer vi att vara ännu bättre positionerade för att erbjuda en intelligent plattform för digitala tvillingar med modellerade lösningar som hjälper kunderna att öka produktiviteten och effektiviteten när det kommer till planering, automatisering, drift, optimering och hantering av kraftsystem i många branscher.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title