Annons

Smartphone-koncept ska göra det lättare att installera, programmera och styra ABBs industrirobotar

ENKLA GRAFISKA BLOCK
Wizard Easy Programming är baserad på enkla grafiska block och gör det lätt för ovana användare att automatisera sina applikationer. Blocken representerar handlingar så som ”flytta till plats”, ”plocka upp ett objekt”, och ”upprepa rörelser”, vilket gör att användare lätt och intuitivt kan bygga en serie enkla processer för roboten att utföra. Det finns även funktioner för felhantering vilket möjliggör för ovana programmerare att lösa fel som exempelvis kollisioner.
Med detta program kan en robot sättas igång på bara några minuter. Programmeringsprocessen är reducerad till en “drag and drop”-funktion där blocken placeras på ABB:s FlexPendant så att användaren omedelbart kan se resultaten och anpassa robotens utföranden vid behov. Genom att sammankoppla blocken kan fullständiga program byggas för applikationer såsom maskinunderhåll eller montering, utan behov av förkunskaper om robotprogrammeringsspråk.

Smartphone-inspirerade upplägg gör det lättare att installera, programmera och styra robotarna.

FÖR SPECIALISERADE PROGRAMMERINGSBEHOV
Vidare kan nya block kan också skapas för att utföra specifika uppgifter, vilket kan passa företag med mer specialiserade programmeringsbehov. Detta är möjligt tack vare ABB:s programvara Skill Creator som ABB eller dess partners kan använda för att förvandla standardiserade RAPID-programmeringsrutiner till Wizard-block som kan nyttjas av ovana programmerare. De skräddarsydda blocken, som kallas “skills”, kan skapas för att kontrollera specialiserade gripdon eller applikationer med visionsystem.
Skill Creator är en separat programvara som kan laddas ner från developercenter.robotstudio.com.

Exempel på gränssnittet i ABBs Wizard Easy Programming.

EN FRAMTIDSSATSNING – KOMMER ATT
TILLGÄNGLIGGÖRAS FÖR FLER ABB-ROBOTAR

I dagsläget finns också Wizard Easy Programming tillgängligt för Single Arm YuMi-roboten. Den finns att tillgå kostnadsfritt och kan installeras som ett tillägg och kommer att finnas förinstallerad på FlexPendanten hos varje ny IRB 1100-robot.
Wizard kommer göras tillgänglig för fler utvalda industrirobotar från ABB i framtiden.
– Det finns en växande efterfrågan från industrin på robotar som enkelt kan programmeras för en lång rad uppgifter, och det är därför som ABB expanderar kapaciteten hos Wizard Easy Programming för att stödja små industrirobotar, vilket inleds med IRB 1100, säger Antti Matinlauri.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title