Annons

SNABBARE MOLNTJÄNSTER: Microsoft och Atea fördjupar samarbetet när den nya datacenterregionen öppnar 2021

Atea och Microsoft har sedan många år ett nära samarbete, där Atea har högsta certifiering som så kallad Guldpartner. Under 2021 fördjupas samarbetet ytterligare, när Microsoft öppnar en datacenterregion i Sverige med anläggningar i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. I en tid då många verksamheter genomgår en digital omställning, med pandemin som katalysator, är detta ett välkommet besked.
– Vi är glada över att fördjupa samarbetet med Atea då vi är övertygade om att framgångsrik digitalisering kräver öppenhet och samarbete. Tillsammans skapar vi nya möjligheter som stärker Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga genom digitalisering och en hållbar klimatomställning, säger Hélène Barnekow, VD på Microsoft Sverige.

KAN BEHÅLLA SIN DATA I SVERIGE
Genom Microsofts datacenter kan Ateas kunder behålla sin data i Sverige, på anläggningar med starkt fokus på dataskydd och driftsäkerhet. Det underlättar för organisationer som har krav på att deras data ska stanna inom landet, och för applikationer som inte klarar alltför långa geografiska avstånd. En aspekt av det fördjupade samarbetet är att Atea signerat en avsiktsförklaring om att flytta delar av sitt eget datacenter till Microsoft Azure.

– Ger enorma möjligheter för svenska företag och offentlig sektor, hävdar Atea-chefen, Carl-Johan Hultenheim.

– Molnlösningar innebär enorma möjligheter för svenska företag och offentlig sektor, med alltifrån nya tjänster och skalfördelar till ökad effektivitet och sänkta kostnader. Inom välfärden kan molnlösningar exempelvis minska administrationen och frigöra tid för personalen. Nu är det viktigt att fler verksamheter drar nytta av molnet så att Sverige inte halkar efter i den globala konkurrensen, säger Carl-Johan Hultenheim.

HUNDRA PROCENT FÖRNYBAR ENERGI
Microsoft har varit koldioxidneutralt sedan 2012 och har i enlighet med företagets nya hållbarhetsmål ambitionen att bli koldioxidnegativa senast 2030. Microsofts svenska datacenter kommer drivas på hundra procent förnybar energi och har en hållbar design som är en viktig del i att uppnå företagets hållbarhetsmål. Atea utsågs till årets hållbarhetspartner på Partner Inspiration Day 2020. Det fördjupade samarbetet innebär att näringsliv och offentlig sektor kan minska sin klimatpåverkan kraftigt genom att välja molnbaserade lösningar i stället för lokala servrar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title