Annons

Svensk Pulverlackteknisk förening byter namn till Nordic Coating Association

Nordic Coating Association är det nya namnet på den nordiska branschföreningen för företag som ytbehandlar industriellt. Föreningens syfte är att sprida kunskap om industriella ytbehandlingstekniker och vidareutveckla branschen, vilket sker genom medlemsblad, konferenser, studieresor och utbildningsaktiviteter. Föreningen, Svensk Pulverteknisk förening, grundades 1988 och har i dagsläget över 100 medlemmar i Sverige, Norge och Danmark. Namnbytet kommer efter att en bredare grupp av aktörer, även internationella, visat intresse för att ansluta sig till föreningen.
Under det nya namnet ryms såväl klassisk pulverlackning och våtlackering, som galvanisering och annan form av industriell ytbehandling. Föreningen, som är ett forum för både brukare och leverantörer, samlar Nordens alla aktörer under samma tak för gemensam utveckling och erfarenhetsutbyte.
– Vi har under flera år breddat vårt medlemsnätverk, och namnbytet är därför ett naturligt steg som speglar den utveckling som i praktiken redan skett, säger Stefan Hjort, ordförande i föreningen. Föreningen arbetar löpande med att hålla medlemmarna informerade om bland annat ändrade regelverk, myndighetskrav samt nya tekniker och möjligheter.
Bland de aktiviteter som anordnas är konferensen/minimässan Nordic Coating Days, där medlemmar bjuds in för att ta del av det senaste inom branschen samt knyta nya kontakter. I år kommer den att bli på Ombergs Golf Resor den 16-17 oktober. – En stark branschförening är bra för företagare på många olika sätt. Vi får ofta höra hur våra medlemmar ökat sin konkurrenskraft genom information de fått från oss, säger Hjort. Som medlem får man omedelbar tillgång till den eftertraktade kunskapsdatabasen och föreningens expertnätverk. Dessutom får man en prenumeration på branschtidningen “Ytforum”, som utkommer 8 gånger per år.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title