Annons

Svenska Mycronics fasar ut SmarTeam, satsar på Aras PLM

Svenska elektronikföretaget Mycronic fasar ut sitt tidigare PDM/PLM-system ENOVIA SmarTeam och satsar på de senaste årens uppstickare Aras Innovator.
- Aras gav mer funktionalitet till lägre kostnad än de andra ledande PLM-systemen vi utvärderade, säger Britta-Karin Spåls, CIO hos Mycronic. Vi kunde ladda ner, träna och genom vår organisation bevisa för oss själva att Aras-lösningen hade den flexibilitet vi behöver. Vi kände oss bekväma med den ansträngning som krävs för att göra ändringar och funktionaliteten out-of-the-box.
Till sin hjälp att anpassa och implementera har Mycronic Araspartnern Minerva för att standardisera hanteringen av produktdata, design och utvecklingsprocesser.

Mycronic ligger i framkant av elektronikindustrin och skapar världsledande produktionsutrustning för elektronik– och bildskärmstillverkning samt för kapsling av elektroniska komponenter.
Bolagets val av nytt PLM-system är därför intressant i flera perspektiv, inte minst när det gäller konkurrenssituationen i en tuff bransch. Elektronikindustrin präglas av en extremt snabb teknikutveckling. Nya användningsområden utvecklas och nya slutprodukter tas fram i allt snabbare takt. Tänk bara på de konsumentprodukter som lanserats under det senaste åren och som bidragit till förändrade användarbeteenden.
En av faktorerna som bygger upp Mycronics konkurrensförmåga handlar om inköp av komponenter. Bolaget är stora inköpare av komponenter och moduler från externa tillverkare. Flödet i framtagningen av dessa komponenter är av avgörande betydelse och man tittar noga på leverantörernas produkt-, process- och systemkvalitet.
Generellt tar man fram nya produkter snabbt och stegvis. Den totala kostnaden under hela produktens livslängd, från produktion till installation, drift och support är väsentlig. I samband med detta kan outsourcing av delar av produktionen förekomma.

PLM-systemet som ryggrad i produktdataflödet. I alla dessa delar kräver mixen i produktutvecklings- och tillverkningsarbetet bra plattformar för samverkan. PLM-systemet är ryggraden i detta.
Det som främst brukar framhållas när det gäller Aras Innovator är också lösningens kapabiliteter när det gäller samverkan i produktutvecklings-, tillverknings- och försörjningskedjan. Just inom high tech, som elektroniksidan, är detta en konkurrensavgörande faktor.

Det kommer därför inte som någon överraskning att viktiga skäl till Mycronics val var Aras-lösningen handlar mycket om programmets kollaborativa kvaliteter. Men också förmågan att exekvera, bredden i funktionaliteten och, förstås, kostnadseffektiviteten har varit av stor betydelse.
Aras Innovator har ingen allmän licenskostnad utan kan fritt laddas ner från nätet. Det är istället via systemanpassningar, customisering och specialfunktionella moduler som Aras tar hem sina intäkter.

Kostnadsaspekten viktig. Till saken hör också att Mycronic börjat ifrågasätta sin nuvarande lösnings kapacitet och det som man betraktar som, ”den stora kostnaden från traditionella PLM-spelare.”
– Det är intressant att se förändringen på marknaden eftersom fler och fler företag blir smartare köpare. Ett stort varumärke, många kundlogotyper och snygga bilder är inte längre tillräckligt, kommenterar Leon Lauritsen, VD på Minerva, som arbetar med Mycronic.

Han konstaterar vidare att Mycronic kommer att ersätta sin nuvarande SmarTeam-implementering med Aras i första fasen och samtidigt förbättra flera funktioner och skapa nya möjligheter.
Efter fas ett, kommer Mycronic se till att utöka sin Arasinstallation med flera andra specialfunktioner som erbjuds i sviten.
Genomförandet i nästa fas bygger på ett steg för steg-tillvägagångssätt, som börjar med integration av elektroniska ritningar och dokumenthantering.

Topplacerade i Forrester senaste PLM-analys. När det gäller Aras PLM-lösning Innovator så är det tveklöst de senaste årens uppstickare inom PLM. Inte nog med att man fått flera gigantiska installationer på plats – som GMs 50 000 beställda säten, eller Airbus 30 000 – även analytikerna har börjat betrakta systemet som en av de bästa PLM-lösningarna. Forrester placerade exempelvis nyligen systemet som trea i sin senaste Forrester Waves analys. Aras placerades där i ledarkategorin med bara PTC och Dassault före sig.

Läs mer i artikeln:
PTC, Dassault och Aras bäst på PLM för diskret tillverkning?
Slutligen kan noteras att Aras också utnämnts av PLM-analytikern CIMdata till en av områdets ”PLM Mind Share Leaders”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title