Annons

Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda för autonoma fordon

Storkonsulten Sweco har fått ett mycket intressant uppdrag av stadskontoret i Göteborg. Man ska utreda hur centrala Göteborg skulle se ut om stadskärnan anpassades för fordon som körs helt eller delvis automatiskt. Resultatet blir sedan underlag till en översiktsplan som beskriver olika scenarier för hur staden kan utformas om autonoma fordon och transportsystem får stort genomslag i samhället. Scenarierna skall utgå från tidsperspektiven 2035, 2050 och 2070.
– Detta är ett riktigt spännande uppdrag där vårt arbete ska lyfta de möjligheter som den nya tekniken kan medföra i stadsutvecklingen, men också vad som krävs av teknikutvecklingen för att den skall kunna ge nytta i framtidens samhällen och städer, säger Mats Hermansson, som är chef för Swecos samhällsanalytiker och trafikplanerare.

Sweco anlitas för att analysera vilka förändringar som behöver göras i den befintliga stadsmiljön i Göteborg med förutsättningen att autonoma fordon och transportsystem används i stor utsträckning.

– Autonoma transportsystem kommer att påverka såväl människan som resmönster och stadsrummen. I detta komplexa uppdrag samverkar kompetens inom såväl samhällsplanering, arkitektur och trafikplanering som experter på intelligenta transportsystem och autonoma fordon, säger Mats Hermansson.
Swecos uppdrag omfattar att lyfta fram hinder och möjligheter i den fysiska planeringen med avseende på autonoma fordon. Uppdraget omfattar även en kunskapssammanställning och en bristlista på kunskap som saknas på området.

Uppdraget startar i november och pågår fram till slutet av 2018. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon kronor.

Smarta städer. Projektet – som går under rubriken, 
”Autonoma fordon som del av fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg” – leds och drivs av stadsbyggnadskontoret i Göteborg i syfte att undersöka negativa och positiva effekter med autonoma fordon i relation till stadens fysiska planering. Det kommer att pågå fram till slutet av 2018 och utförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. Det senare en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten; det är också en del av samverkansprogrammen ”Smarta städer” och ”Nästa generations resor och transporter”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title