Annons

”Teknikskiftet inom bilindustrin kräver stora utbildningsinsatser inom Volvo Cars”

Samtidigt som Volvo Cars kan visa upp sina bästa halvårssiffror någonsin avseende bilförsäljningen står bolaget inför en stor omställningsprocess: elektrifieringen av fordonen och utvecklingen av autonoma fordon kräver ny kompetens i hela organisationen.
- Vi står inför ett stort teknikskifte, säger volvochefen Håkan Samuelsson i färsk intervju med radions Eko. Detta ställer i sin tur ett enormt krav på ett kompetensskifte i bolaget.
Volvo Cars ska med anledning av detta genomföra en utbildningsinsats där bl a över 20 000 medarbetare ska utbildas i elektrifiering.

Med fokus inställt på elmotorutveckling krävs en annan kunskap än tidigare, konstaterar volvobasen. Det behövs fler ingenjörer inom nya områden, framför allt på batteriutvecklingssidan. Men även utvecklingen av självkörande fordon bidrar till behovet av ny kompetens.
Effekter av detta skifte är att en del anställda måste sluta, säger Samuelsson enligt Ekot.
– Vi pratar om avgångar och om att hjälpa människor till jobb utanför företaget på frivillig basis. Vi kan inte bara ta in ny kompetens utifrån ovanpå de vi redan har. Det blir för dyrt, säger han.

Måste ligga steget före Kina och Tyskland
På FKG, branschorganisationen Fordonskomponentgruppen, hävdar seniora rådgivaren, Peter Bryntesson, att denna typ av kompenshöjning på sista raden handlar om konkurrenskraft.
– Vi måste ligga steget före till exempel Kina och Tyskland, noterar han och pekar på att en rad nya utbildnings- och utvecklingsprojekt måste dras igång för att kunna bibehålla en stark svensk fordonsindustri.
Ett exempel på detta är att det i Göteborgsregionen drivs ett nystartat projekt med bland annat Volvo, FKG och Business Region Göteborg. Man gör en förstudie som tagit sikte på att ta fram siffror över antalet medarbetare som behöver genomgå utbildning.
– Vi är väldigt starka just nu, men det gäller att hänga med när tåget går. Mellan 17 till 20 procent av vår export är kopplad till fordonsindustrin, så vårt beroende av den är stort, säger Bryntesson till Ekot.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title