Annons

Smart upplägg med laddhybrid-driven lastbil från SCANIA

I ett samarbete mellan bl a lastbilstillverkaren Scania och hamburgerkedjan McDonalds ska försök inledas med nattleveranser med tyst eldrift till sex restauranger i Stockholmsområdet.
Lastbilen som används i försöket är en laddhybrid från Scania som drivs med en kombination av fossilfritt bränsle (HVO, en typ av biodiesel) och el, vilket kraftigt minskar utsläppen av partiklar och koldioxid.
Medverkande i denna pilot inom ramen för EU-projektet Eccentric Stockholm är också Stockholms stad, KTH och HAVI (en del av det globala bolaget HAVI Group, som tillhandahåller logistiktjänster för kunder inom livsmedelsindustrin).
– Scania vann den innovationsupphandling som föregick försöket och dessutom har vi redan ett omfattande samarbete kring bränsleoptimerade fordon med HAVI runtom i Europa, säger Jesper Brauer, produktchef för stadslastbilar på Scania. Försöket är en ypperlig möjlighet att utvärdera de möjligheter som uppkopplade hybridfordon erbjuder, med teknik för minskat fossilberoende som finns här och nu.

Störande buller gör att tunga fordon normalt inte får köra i Stockholms innerstad nattetid. Därför genomförs i stället ofta leveranser till butiker och restauranger under morgonrusningen för att vara redo när kommersen drar igång. Frågan är nu om man kan göra något åt detta? Jodå, det menar deltagarna i EU-projektet ECCENTRIC Stockholm att man kan. För att undvika att lastbilar fastnar i, eller till och med orsakar köer bland övrig trafik, utökas därför stadens försök med nattleveranser.

Smart hybridlösning kompenserar för kort räckvidd. Ett intressant faktum i detta projekt är att Scanias nya laddhybrid bara har tio kilometers räckvidd på ren eldrift. Men upplägget med laddhybrid-driften för med sig flera fördelar som kompenserar för detta.
En viktig poäng som bidrar är att man flyttar transporttiden till natten. Då är gatorna betydligt mindre trafikerade, vilket underlättar framkomlighetseffektiviteten när det gäller ren eldriftskörning i den under dagtid så intensiva innerstadstrafiken.
Till saken hör också att man på de längre sträckorna mellan staden och lagret i Tumba driver lastbilens förbränningsmotor på HVO, som kan ge upp till 90 procent i koldioxidminskning. Och som sagt, väl framme i utsatta eller känsliga delar av stadsmiljön växlar bilen automatiskt över till tyst och emissionsfri eldrift med hjälp av den uppkopplade tjänsten Scania Zone. Dessutom gör eldriften i de annars så bullriga stadmiljöerna att bullret blir minimalt störande.

Försöket är en ypperlig möjlighet att utvärdera de möjligheter som uppkopplade hybridfordon erbjuder, med teknik för minskat fossilberoende som finns här och nu, säger Jesper Brauer, produktchef för stadslastbilar på Scania.

Uppkopplad via ”digital staket-teknik”. När det gäller det tekniska upplägget kan noteras att batteriet laddas både via extern anslutning och genom regenerering, vilket betyder att bilens rörelseenergi återvinns till elektricitet vid bromsning. Tack vare tillgång till laddbox vid en av restaurangerna, kommer lastbilen att kunna ladda även i samband med lastning, lossning och rast och kommer därför inte att sakna ström i innerstaden.
Vidare är lastbilen uppkopplad och använder geofencing-teknik (”digitala staket”) som ett stöd för föraren att minska störningsmoment i stadskärnor. När den kommer till en av de fördefinierade zonerna ställer bilen automatiskt om hur den uppträder. De virtuella trafikzonerna kan exempelvis styra vilken motor som används och anpassa farten till den aktuella hastighetsbegränsningen. Scania Zone bidrar därför till att säkerställa att regelverk och åtaganden uppfylls när det gäller buller, miljözoner, lagar etc.


Ska mäta miljövinsterna. Vad konsortiet bakom projektet nu ska göra är bland annat studera hur mycket buller det totalt sett genererar och hur stora miljövinsterna blir när den slipper stå stilla i köer och alltid har fullgod framkomlighet.
– Denna typ av innovativa partnerskap och föregångsprojekt är helt rätt för oss på vår resa mot en mer hållbar leverantörskedja. Vi var tidiga i Sverige med att installera laddstationer för bilar och detta är ett spännande nytt steg, säger Henrik Nerell Miljöchef på McDonald’s i Sverige.
– HAVI är McDonald’s logistikleverantör och i Sverige har de två bolagen arbetat ihop sedan 1989. Vi är stolta över att vara del av ledande ansträngningar för att bekämpa problem som människor i städer drabbas av, säger Camilla Eklöf, kvalitets, säkerhets och miljöansvarig på HAVI. De här lastbilarna kör tyst och utsläppsfritt i känsliga stadsmiljöer men kan ändå också köra längre sträckor. Vårt globala partnerskap med Scania och McDonald’s gör skillnad för miljön genom att vi arbetar ihop för att minska utsläpp.

Slutligen några ord om Eccentric. Eccentric Stockholm är en del av Civitas Eccentric, ett EU-projekt som fokuserar på hållbara sätt att resa, framförallt i förorterna, samt innovativa godstransporter i städer.
Stockholm deltar i projektet tillsammans med Madrid, München, Ruse och Åbo.
Städerna testar och visar på möjligheter med hållbar planering och ny teknik. De testar bland annat miljöfordon och miljöbränslen, tar fram nya policyer och utvecklas tjänster.
Arbetet sker i ett nära samarbete mellan städerna, forskning och företag som går före och leder utvecklingen mot hållbara transporter. Städerna samverkar också med varandra och utbyter inspiration och erfarenheter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title