Annons

Tunga framtidsinvesteringar för VOLVO CARS: Elmotorer i Skövde, nytt powertrainbolag och satsar på IoT-baserad SCADA i Olofström

Det händer alltså mycket på en gång och i koncerner som Volvo också på många ställen. Men detta med förändring är inte några enkla saker, särskilt inte i större organisationer inom automotive. Vartefter de gamla teknikerna med förbränningsmotorer ska fasas ut skapas alltid en oro och en högst begriplig osäkerhet bland de som berörs. Har man som i Volvo Skövde-fallet tillverkat förbränningslösningar i närmare 100 år, sedan 1927, ställer man inte om kulturen och skapar nya kunskaper och metodiker över en natt. Saker och ting tar tid, det får man vara beredd på, men det viktigaste beskedet för bemanningen i Skövde är att verksamheten inte bara blir kvar, utan också förflyttas till att baseras på toppmodern teknik.

ETT GLÄDJANDE BESKED. Med omställningen till elmotortillbverkning kommer Volvo Cars Skövdeanläggning att fortsätta spela en viktig roll i bolagets framtid.

50 PROCENT
HELELEKTRISKA BILAR 2025
Bakgrunden är att ju tydligare elbilstrenden har blivit, desto osäkrare har framtidsutsikterna upplevts för motortillverkningen i Skövde. Men igår kom alltså det mycket positiva beskedet:
Volvo Personvagnar kommer att stegvis gå över till att montera elmotorer i Skövde-anläggningen.
Ytterligare ett glädjebesked är att man planerar att etablera en komplett egenproduktion av el-motor innemot mitten av decenniet. Klart är också att bolaget kommer att investera 700 miljoner kronor i detta syfte de kommande åren.
Företaget har åtagit sig att bli ett premiumelektriskt bilföretag och strävar efter att dess globala försäljning ska bestå av 50 procent helelektriska bilar till 2025, med resten hybrider.
I ett första steg kommer Skövde-anläggningen att montera e-motorer. I ett senare skede avser företaget att ta med hela tillverkningsprocessen för e-motorer internt i en anläggning i Skövde.
– Den allra första Volvo från 1927 drivs av en motor byggd i Skövde, säger Javier Varela och fortsätter: ”Teamet är mycket skickligt och engagerat i att leverera de högsta kvalitetsstandarderna. Så det är bara passande att de kommer att vara en del av vår spännande framtid. ”

När bensin- och dieselmotorerna ersätts med elmotorer kommer man i ett första steg i Skövde-anläggningen att montera e-motorer.

ÖPPNAR UPP FÖR
OPTIMERADE MOTORLÖSNINGAR
Genom att ta över förbränningsmotorns roll inom bilteknik är e-motorer en grundläggande byggsten för elektriska bilar, tillsammans med batteri och kraftelektronik. Samspelet mellan dessa tre komponenter är avgörande för att utveckla premiumelektriska bilar.
Det finns också flera fördelar med att utveckla och producera e-motorer internt. Exempelvis kan Volvo Personvagnars ingenjörer ytterligare optimera elmotorerna och hela den elektriska drivlinan i det nya ”elektriska” Volvo. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för ingenjörer att göra ytterligare vinster när det gäller energieffektivitet och övergripande prestanda.

NYTT POWERTRAIN-BOLAG SKAPAS
Design och utveckling av företagets elmotorer sker i Göteborg, Sverige och Shanghai, Kina. Tidigare i år öppnade Volvo Personvagnar ett nytt elmotorlaboratorium i Shanghai, förutom den pågående utvecklingen av e-motor i Göteborg, Sverige och toppmoderna batterilaboratorier i Kina och Sverige.
De återstående aktiviteterna vid motoranläggningen i Skövde, med fokus på produktion av förbränningsmotorer, kommer att överföras till ett separat dotterbolag till Volvo Personvagnar, med namnet Powertrain Engineering Sweden (PES). PES är avsett att slås samman med Geelys förbränningsmotordrift, som tidigare meddelats.

Framgångsrik SCADA-installation i Olofström. På bilden några av personerna bakom verket, Ove Jösok,
Volvo Cars, Stefan Nilsson, Veolia och Mats Wasteby, Schneider Electric.

NYTT SCADA-SYSTEM I OLOFSTRÖM PÅ PLATS
Vi sak också säga några ord om uppgraderingen i Olofström.
År 2018 vann Schneider Electric upphandlingen om installation av det nya planerade SCADA-systemet. Arbetet påbörjades 2019 och nu, ett drygt år senare är gamla databaser och servrar utbytta och produktionsmiljön kan överblickas och styras på distans.
Två delprojekt är slutförda i en satsning som tack vare god planering och ett prestigelöst samarbete har kunnat genomföras utan påverkan på produktionen.
– Att förbereda insatserna och inte ta några onödiga risker är ett av våra viktigaste krav. Det har fungerat långt över min förväntan och detta trots att vi har en mycket stor och komplicerad anläggning i vår Volvo-fabrik i Olofström, säger Ove Jösok, projektledare för SCADA-projeket på Volvo Cars.

ÖPPEN OCH SKALBAR IoT-PLATTFORM
Som noterades i ingressen är SCADA ett system för övervakning och styrning av processer. Det SCADA-system Schneider Electric har installerat hos Volvo Cars, EcoStruxure Building Operation, bygger på en IoT-plattform som är öppen, säker och skalbar.
Flera viktiga vinster kommer på köpet. Framför allt underlättas IT-utvecklingen eftersom alla databaser är nya och de gamla servrarna har kunnat stängas ner, samt att det nya systemet är gjort för att underlätta uppgradering framåt. Tack vare en cybersäker uppkoppling öppnas möjligheten till styrning och övervakning från vilken uppkopplad enhet som helst, där en enkel överblick ger snabba svar på vad som händer i anläggningen i realtid.
Projektet inleddes där behovet var som störst – med de äldsta systemen. Samtidigt gjordes en grundlig inventering av hela fabriken, med kundens behov i fokus. Sådant som inte användes eller behövdes är utrensat och nya funktioner – som integrerade aggregat och Modbus-funktioner som tillgängliggör aktuella avläsningar – har lagts till. Fokus har legat på ventilation och värme, men även processtyrning som tryckluft och kylvatten regleras nu på ett smartare sätt.
– Ett krav var att leverantören av vårt SCADA-system måste förstå den funktion som styruppgiften kräver. Det räcker inte med att ”bara” kunna sina egna produkter. Jag eftersträvar också en långsiktig relation för att säkerställa framtida uppgraderingar av både mjukvara och hårdvara. Schneider Electric har uppvisat den efterfrågade kompetensen i både utförande och projektstyrning och jag känner mig trygg med vårt val, säger Ove Jösok.

Tillverkning hos Volvo Cars i Olofström.

PRESTIGELÖSHET EN FRAMGÅNGSFAKTOR
De första etapperna har gått över förväntan, sett till påverkan på produktionen.
– Det är en väldigt komplex verksamhet som vi har haft i uppdrag att modernisera med minsta möjliga påverkan på den produktion som sker här. Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete både med Volvo Cars och deras serviceorganisation Veolia, som har ovärderlig anläggningskunskap. En viktig framgångsfaktor har varit det prestigelösa samarbetet där alla tänkbara hinder och problem har diskuterats helt öppet, säger Mats Wasteby, tekniskt ansvarig från Schneider Electric.
Utöver Mats Wasteby har Viktor Forsberg, Jesper Szymanski och Victor Simonsson från Schneider Electric arbetat med implementeringen av EcoStruxure Building Operation.
Parallellt med SCADA-projektet har ytterligare ett samarbetsprojekt mellan Volvo Cars och Schneider Electric påbörjats, där energivärden ska samlas in från anläggningen.

HUR PÅVERKAR CORONAVIRUSET VERKSAMHETEN
Vi ska slutligen summera några aktuella fakta om Volvo Cars.
Bolaget har gått som tåget de senaste åren och är idag är det ett av de mest kända och respekterade bilmärkena i världen, med en försäljning på 705 452 bilar 2019 i cirka 100 länder. Volvo Cars har ägts av Zhejiang Geely Holding sedan 2010.
Hur det gått i skenet av Coronavirusets inverkan återstår att se när man snart kommer till en summering av 2020. Men en kvalificerad gissning är att vi givetvis kommer att få se en nedgång ifråga om intäkter, frågan är bara hur stor den blir.
Hur som helst sysselsatte bolaget under 2019 i genomsnitt cirka 41 500 heltidsanställda. Volvo Personvagnars huvudkontor, produktutveckling, marknadsföring och administration finns huvudsakligen i Göteborg.
Volvo Personvagnars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilproduktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu och Daqing (Kina), medan motorer tillverkas i Skövde (Sverige) och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström (Sverige).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title