Annons

Vässad AI-kapacitet och flera nyheter för fordonsindustrin i MATLAB och Simulink 2020a

Vi börjar emellertid med AI och djupinlärning.
– MathWorks erbjuder en omfattande plattform för att bygga AI-drivna system, säger David Rich, Marketing Director på MathWorks. Vi har utgått från våra tre decennier långa erfarenhet av produkter, konsulttjänster och support och tillämpat den i ett AI-arbetsflöde som förser ingenjörer och forskare att rensa data, bygga modeller och implementera dem i produktionens IT-system eller inbyggda system.
Den nya versionen innehåller en förbättrad Deep Learning Toolbox som hjälper användarna att:
• Hantera flera djupinlärningsexperiment, hålla ordning på träningsparametrar och analysera och jämföra resultat och kod med den nya appen Experiment Manager.
• Träna ett nätverk interaktivt för bildklassificering, generera MATLAB-kod för träning och få tillgång till förtränade modeller med appen Deep Network Designer.
Dessutom erbjuder nu GPU Coder stöd för utökat antal nätverk att implementera AI-system på moln- och edgeenheter, inklusive Darknet-19, Darknet-53, Inception-ResNet-v2, NASNet-Large och NASNet-Mobile.

Motor Control Blockset och flera andra nya produkter
Med R2020a följer tre nya produkter:
• Motor Control Blockset innehåller ett bibliotek av algoritmer för motorstyrning som optimerats för att generera kompakt kod, liksom färdig support för flera hårdvarupaket för motorstyrning.
• Simulink Compiler gör det möjligt för ingenjörerna att generera fristående applikationer, webbappar och mjukvarukomponenter från Simulink-modeller. Det gör att simuleringar kan köras även utan att Simulink är installerat.
• MATLAB Web App Server erbjuder kontrollerad åtkomst från en webbläsare till MATLAB-webbappar installerade i användarens hela organisation.

Uppgraderingar till fordonsindustrins nytta
Vi var inne på uppdateringar i ingressen och även här blir skeppan full. Den nya versionen innehåller flera viktiga sådana förbättringar:
• Ingenjörer inom fordonsindustrin kan enklare skapa körscenarion med hjälp av importerade vägdata från högupplösta geografiska kartor. De kan även optimera skifteschemanväxlingsstrategier för analys av prestanda, bränsleekonomi och utsläpp.
• För ingenjörer inom det trådlösa området har MATLAB:s stöd för 5G- och WiFi-6- teknologi utökats med ytterligare stöd för vågformsgenerering och mobilspårning.
• Från MATLAB-klasser kan C++ klasser genereras och den nya versionen innehåller meddelandebaserad kommunikation för servicefunktioner och återanvändbara subsystem.

Ny kapacitet för grafikanpassning och
möjlighet att skriva in C-kod direkt i modellerna
R2020a innehåller ytterligare hundratals förbättringar av produktfamiljerna MATLAB och Simulink. Några exempel:
• MATLAB erbjuder nu förbättrat stöd för icke-ASCII-teckenuppsättningar med standard-UTF-8-kodning, ny kapacitet för anpassning av grafik och nya diagramtyper för att visualisera data samt Live Editor Tasks för interaktiv omläggning eller synkronisering av tidtabeller och stapling eller avstapling av tabellvariabler.
• Simulink-användare kan nu skriva C-kod direkt i sina modeller för att integrera externa algoritmer, använda ett nytt C-funktionsblock för att enkelt lägga till för- eller efterbearbetning av förkonfigurerade C-funktioner och specificera olika kod för simulering och kodgenerering.

R2020a är tillgänglig nu, i hela världen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title