Annons

Vilka är de TUFFASTE utmaningarna med Industri 4.0?

Vilka är de största utmaningarna för tillverkare som står inför övergången till Industri 4.0-system? Siemens Financial Services (SFS) har tittat närmare på saken och släppt en ny forskningsrapport på området. I den bakomliggande forskningen har man identifierat sex viktiga utmaningar för tillverkare som börjat övergå till en Industri 4.0-modell. Vilka är de?
Rapporten, Practical Pathways to Industry 4.0, visar att digital kompetens och tillgång till finanser är de två största utmaningarna för en framgångsrik transformation. Och man konstaterar vidare att utan tillgång till lämplig och hållbar finansiering från tredje part blir det svårt att behålla konkurrenskraft på vägen genom övergången till detta produktionskoncept.

I det digitaliserade och automatiserade Industri 4.0-samhället finns möjligheten att digitalt sammanlänka människor, maskiner och system. Detta ger tillverkare ett antal fördelar som förbättrad effektivitet, mer förebyggande underhåll som förbättrar hållbarheten och ett bättre samarbete, tack vare digitala dataflöden.

En process i flera steg. Övergången till en Industri 4.0-modell är förstås inget man gör över en natt, utan en process i flera steg. Siemens har intervjuat tillverkare och managementkonsulter för att undersöka de hinder som uppstår under transformationen. Av de sex viktigaste utmaningarna var det alltså två som rankades som särskilt problematiska: Att utveckla digitala färdigheter och att få tillgång till finansiering för investeringar.

De övriga viktiga utmaningarna var, rankade med den viktigaste först:
* att bygga en kultur av samarbete, data- och IT-säkerhetsproblem,
* att skaffa fram tillräckligt många och bra underlag och bevis för avkastning på digitaliseringsinvesteringar
* att implementera specialiserade strategiska ledningsfunktioner för att skapa en tydlig och planerad plan för omvandlingen till industri 4.0.

Varje företag måste hitta sin egen väg. Att bygga en praktisk plan för industri 4.0 kan förstås inte reduceras till en enda, förenklad formel då varje företags omständigheter är olika. Men trots detta höll de intervjuade med om att en stadig metodik är nödvändig för att bygga en hållbar plan för digitalisering och automatisering. Av studien framgick det att en sådan framgångsrik metod ofta vilar på sex viktiga beståndsdelar: att kunna uppskatta hinder och utmaningar, att utvärdera möjligheter, uppnå effektiv mätning, rekrytering och fortbildning samt integrering av strategisk finansiering.

Finansieringens betydelse. De intervjuade placerade finansiering högt på listan av saker att överväga när man bygger upp en praktisk plan för industri 4.0. Att tidigt överväga olika finansieringsmöjligheter som ett första steg i planeringen vidgar utbudet av investeringsmöjligheter för teknologi som en del den strategiska utvecklingen i strävan mot industri 4.0.

– Genom att tidigt, under utvecklingen av strategi och plan, överväga sina finansieringsmöjligheter kan tillverkare få tillgång till ett bredare utbud av al-ternativ för när den nya gene-rationens digitala teknologi ska inskaffas, säger Gunnar Skagerlind, försäljningschef för industrisektorn på SFS.

Specialistfinansierare har utvecklat en uppsättning finansieringsverktyg, så kallade ”finans 4.0”, som möjliggör övergången till nya den generationens digitala teknik på ett sätt som är prisvärt och hållbart och är utformat för att lindra pressen på tillverkarens kassaflöde och rörelsekapital. I rapporten undersöks dessa metoder för specialiseringsfinansiering som finansiering av så kallad ”pay-to-access/use-teknik-” och utrustning, teknikuppgradering och uppdateringar, mjukvarufinansiering, betalning utefter resultat, övergångsfinansiering och rörelsekapitallösningar.

– Genom att tidigt, under utvecklingen av strategi och plan, överväga sina finansieringsmöjligheter kan tillverkare få tillgång till ett bredare utbud av alternativ för när  den nya generationens digitala teknologi ska inskaffas, säger Gunnar Skagerlind, försäljningschef för industrisektorn på SFS. Men för detta krävs specialistfinansiärer som kan industri 4.0-teknik, och vet hur den bäst implementeras, så att tillverkare kan investera och samtidigt lindra pressen på sitt kassaflöde och rörelsekapital.

FOTNOT: Rapporten lanseras som en del av Siemens Finance Week. Siemens Finance Week 2018 är en diskussionsplattform som ämnar att visa hur finansieringslösningar kan hjälpa företag att möta nuvarande och framtida utmaningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title