Annons

Vilka plattformar är ledande inom IIoT? Siemens’ Mindsphere utmanar PTCs ThingWorx

Först en definition av vad som menas med en IIoT-lösning.
IoT allmänt handlar om nätverk som omfattar användning av IP-teknik (Internet Protocol) för att koppla ihop människor, processer och ”saker” för att möjliggöra nya cyber-fysiska system. Industrial IoT kan ses som en delmängd av det bredare IoT-begreppets betydelse.
IIoT underlättar hanteringen av stora mängder data och effektiviserar kommunikationen mellan industriella maskiner. Det kan beskrivas som ett nätverk av datorer, enheter och objekt som samlar in stora mängder data. Datan skickas till en molnbaserad tjänst och kommuniceras sedan vidare till slutanvändaren.
Kopplingar som görs inom ramen för IIoT görs huvudsakligen för att producera/tillverka fysiska varor och för att kontrollera och hantera de fysiska tillgångarna i produktionen.
Fram till 2020 förväntas detta nätverk inkludera: enheter, sensorer, instrumentation, material, mobila och fasta tillgångar, produkter och människor.
IIoT blir sammanfattningsvis länken som kopplar ihop IT/PLM med OT (Operativ Teknik) och kommer med stor säkerhet att redan på kort sikt revolutionera produktionsutvecklingen.

14 IIoT-plattformar har utvärderats
Detta sagt, ska konstateras att vad Forrester Wave-rapporten utvärderat i sin rapport är 14 plattformutvecklares lösningar inom IIoT-sfären i följande kategorier:
(1) nuvarande produktutbud, inklusive aspekter som koppling, distribution och säkerhet;
(2) styrka i leverantörernas strategier, till exempel partner-ekosystem och kommersiell modell; och
(3) marknadsnärvaro när det gäller antalet kunder och anslutna enheter.
Utifrån dessa parametrar har man kommit fram till följande grafiska positioneringsschema:
Av Forrester Waves grafiska uppställning framgår att det är det följande företags lösningar som utvärderats:
ABB, Amazon Web Services (AWS), Bosch, C3.ai, GE Digital, Hitachi, IBM, Microsoft, Oracle, PTC, Samsung SDS, SAP, Siemens, and Software AG.
Av dessa har C3.ai, Microsoft, PTC och Siemens landat som de fyra ledande.

Två huvudområden – ”styrka i erbjudandet” och ”strategi
Forrester Wave har utgått från två axlar i sin bedömning, som i betydelse vägts in med 50 procent vardera: ”styrkan i det aktuella erbjudandet” och ”styrkan i strategin”.
Båda parametrarna går på en skala från ”svag” till ”stark”.

CAs C3 etta på erbjudande-sidan
När det gäller huvudparametern ”styrka i aktuellt erbjudande” har fyra underparametrar betygsatts på en femgradig skala. Områdena är:
– Konnektivitet, Utrullning och Säkerhet
– Hanteringskonsol
– Applikationernas tillämpningsfunktioner
– Analys och data

Toppbetygen på denna avdelning fick i tur och ordning:
1) C3, 2) Microsoft , 3) PTC, 4) Siemens.

Delad topplats till Microsoft, PTC och Siemens
När det gäller den andra huvudparametern, ”strategi”, har fem underområdet tagits med som bedömningsgrunder:
– Partnerstrategi
– Kommersiell affärsmodell
– Innovations ”roadmap”
– Plattformens differentiering
– Leveransmodell

Toppbetygen i denna avdelning delades ut enligt följande till de fyra ledarna:
1) Förstaplatsen delades mellan Microsoft, PTC och Siemens (4,4 vardera) 4) C3

Sammanfattningsvisa punkter
* CAs C3.ai bedöms som starkast när det gäller aktuellt erbjudande, men svagare än de andra tre med avseende på strategi.
* Microsofts Azure IoT ligger i strategiperspektiv framför CA och gällande det aktuella erbjudandets styrka också före PTC och Siemens. IoT Azure vinner mycket ifråga om placering på att man är stora och har en större marknadsnärvaro.
* PTCs ThingWorx positioneras på samma nivå som Azure IoT strategin, men något lägre på erbjudandets styrka.
* Detta emedan Siemens MindSphere ligger i paritet med både PTC och Microsoft med avseende på strategi, men något lägre gällande erbjudandets styrka.

Övriga tio företag och deras lösningar bedöms av Forrester ha en bit kvar innan de hamnar i ”ledarkvartscirkeln”. Storheter som SAP, IBM och Amazon presterar bra och hamnar i skiktet strax under de fyra ledarna, medan en spelare som ABB har en del kvar att bevisa, enligt Forresters positionering av det svensk-schweiziska bolaget som en, ”deltagare” på ytterligare en nivå lägre.

Siemens MindSphere kraftfull utmanare
Att PLM-utvecklarna PTC och Siemens hamnar i ledarposition i Forresters IIoT Wave är föga överraskande. Båda bolagen har satsat hårt på området, med PTC som pionjär, men Siemens som en idag kraftfull utmanare.
PTC har ända sedan bolagets IoT-satsning inleddes åren strax efter 2010 haft en ledande position på området. Det är ingen nyhet. Man var tidigare ute än andra och efter köpet av ThingWorx 2013 har man steg för steg utvecklat plattformen. Först som en uttalad ”vanlig” IoT-lösning, men därefter har man expanderat kapabilitetrna med Augmenter Reality- och tillverkningskopplingar (IIoT) och annat, som inneburit att man på detta område skapat ett försprång gentemot konkurrenterna. Inte minst genom de senaste årens systematiska förstärkningar av de tillverkningsrealterade bitarna – minns partnerskapet med Rockwell – kombinerat med starka återkopplingsmekanismer till bolagets PLM-system, Windchill.

Etta på automationssidan
Siemens uppgradering till en av ledarna inom IIoT är också det resultatet av en kraftfull satsning. När det gäller fabriksautomation är Siemens sedan länge marknadens klart största spelare med en bred och väl sammankopplad lösningsportfölj. Man är också ledande ifråga om hur väl man kopplat ihop produktutvecklingssidan (PLM-sviten Teamcenter och NX CAD t ex) och en rad adderande mjukvaror, bl a nya lågkodplattformen Mendix, som idag alla går in under Xcelerator-paraplyet.
Det tog lite tid innan man kom igång på allvar med IoT, men när man väl bestämde sig gick det undan. Och när Siemens bestämmer sig för att satsa görs det med massiva utvecklingsresurser och med siktet inställt på att bli nummer 1. Man är inte där ännu, enligt Forresters Wave-utvärdering, men klart är att man närmar sig PTC med stormsteg.

Vad hände med Dassault?
Notabelt är att Dassault Systemes, enligt Forrester, erbjuds att delta, men avböjde.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title