Annons

Volvo Cars och Geely Auto slås inte ihop, men nytt gemensamt bolag för drivlineutveckling bildas

Den nu beslutade samarbetsmodellen får också godkänt av Geely Holdings, Volvo Cars och Geely Autos ordförande och störste aktieägare, Li Shufu.
– Som aktieägare och portföljförvaltare i både helägda och börsnoterade företag ser Geely Holding betydande fördelar med djupare partnerskap och allianser samtidigt som man bibehåller oberoende, säger Li Shufu. Vi uppmuntras av de potentiella synergier och tillväxtmöjligheter som skapas av detta samarbete, vilket kommer att skapa två ännu starkare globalt konkurrenskraftiga företag i den snabbt föränderliga världen av fordonsteknik och nya mobilitetstjänster.

NYTT BOLAG BILDAS FÖR ATT
GEMENSAMT UTVECKLA DRIVLINETEKNIK
Vilka är då de synergier man ser? I pressmaterialet nämns flera:
• Drivaggregat ska tas fram i ett nytt företag med fokus på nästa generations hybridsystem och förbränningsmotorer
• Utökad användning av delade modulära arkitekturer för elfordon
• Förbättrat samarbete inom autonoma och elektriska drivtekniker
• Gemensam upphandling för att sänka inköpskostnaderna
• Lynk & Co expanderar globalt genom att använda Volvos distributions- och servicenätverk
Detta, hävdar man, har framkommit efter en detaljerad granskning av kombinationsalternativ. Både Volvo Personvagnar och Geely Auto menar att de kan säkra nya tillväxtmöjligheter på sina respektive marknader och möta utvecklande branschutmaningar genom djupare samarbete, samtidigt som de behåller sina befintliga separata företagsstrukturer.
Vidare sägs att det djupare samarbetet gör det möjligt för befintliga intressenter och potentiella nya investerare i Volvo Personvagnar och Geely Auto att värdera sina respektive fristående strategier, resultat, finansiell exponering och avkastning.
”Vi kommer också att ha möjlighet att utforska alternativ på kapitalmarknaden,” tillägger man.

DET NYA KOMBINERADE DRIVLINEBOLAGET
BLIR OPERATIVT REDAN I ÅR
Hurt går man vidare? Samarbetet kommer att övervakas av en ny styrningsmodell, som stöds av Geely Holding, ledande aktieägare i båda företagen.
Volvo Personvagnar och Geely Auto bekräftar också att man ska utveckla sina befintliga drivlinor inom ramen för ett nytt fristående företag. Företaget, som förväntas bli operativt i år, kommer att tillhandahålla förbränningsmotorer, växellådor och nästa generations dubbelmotorhybridsystem för användning av båda företagen såväl som andra biltillverkare.

Genom samarbetet kommer de två företagen att fokusera på utveckling och inköp av nästa generations teknik, från anslutning och autonom körning till bildelning och elektrifiering. De planerar att dela och gemensamt skaffa batterier, elmotorer och anslutningslösningar som kommer att skapa värdefulla synergier. Detta kommer att inkludera gemensam utveckling av en världsledande lösning för autonom körning (AD) under ledning av Zenseact, Volvo Cars AD-mjukvaruutvecklingsföretag.

SKA DELA DE NYA SEA- OCH SPA2-ARKITEKTURERNA
De två företagen, som planerar att dela de nya SEA- och SPA2-elektriska arkitekturerna mellan sina varumärken, har lanserat kombinerade ansträngningar för att driva hastighet och effektivitet i utvecklingen av hårdvara och programvara för nästa generations världsledande modulära EV-arkitekturer. Avsedd delning av plattformar och arkitekturer mellan företagen kommer att driva ytterligare synergier och möjliggöra en utvidgning av produktportföljer över varumärkena Volvo Cars, Geely, Lynk & Co och Polestar och externa partners.

Genom att utnyttja Volvo Cars befintliga distributions- och servicenätverk kommer de två företagen också att samarbeta om den globala expansionen av det gemensamt ägda varumärket Lynk & Co.

En Conghui, VD och koncernchef för Geely Auto.

En Conghui, VD och koncernchef för Geely Auto, summerar samarbetet så här:
”Geely Auto ser fram emot att samarbeta närmare Volvo Cars och uppnå betydande synergier för våra respektive företag. Detta kommer att göra det möjligt för Geely Auto att påskynda sin globala expansion, att dra nytta av våra styrkor inom Kina och utveckla en ny generation av nya energifordon i världsklass och tillhörande mobilitetstjänster. ”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title