Annons

AI-drivna virtuella assistenten SIA klarar tuffare data än både Siri och Alexa

IT- och teknikkonsulten Semcon meddelar idag att man tagit fram en lösning med en virtuell assistent, som via AI-lösningar ska vara något av det intelligentaste som erbjuds på marknaden idag. Betydligt vassare än t ex våra mer ”vardagliga” assistenter, Siri eller Alexa.
När det gäller professionella data så handlar det ju till skillnad mot vardagssituationer inte sällan om säkerhetsklassad data. Detta kan, menar Semcon, den nya assistenten hantera.
– Med vår unika datahanteringslösning kan vi strukturera ett företags data och hitta samband som annars skulle vara omöjliga för den mänskliga hjärnan att upptäcka. Det skapar förutsättningar för att alltid ha tillgång till rätt information, vilket ger effektivare utveckling och service, minskade kostnader och ökad upptid, säger Pär Ylander, affärsutvecklingschef på Semcon.

Idag är vi vana vid att föra dialog med datorer. ”Vi pratar med Siri och Alexa i våra hem och bilar till exempel,” skriver Semcon i i en pressanmälan. Men för många företag är den här typen av tjänster inte ett alternativ, på grund av säkerhetsklassade data. Semcon har med hjälp av det senaste inom artificiell intelligens utvecklat en revolutionerande virtuell assistent för professionellt bruk: SIA (Semcon Intelligent Assistant).

Omöjliga att upptäcka för den mänskliga hjärnan
Ju mer avancerad tekniken blir omkring oss desto mer komplex blir den att underhålla. Dessutom blir mängden data som företag måste hantera allt mer omfattande.
Ytterligare en utmaning är att data kan lagras i molnet eller lokalt samt kan sparas i olika format och system som kan vara låsta eller öppna. För en servicetekniker som behöver svar på en specifik fråga kan det vara att leta efter den berömda nålen i höstacken.

Pär Ylander, Semcon.

– Vår unika datahanteringslösning ger förutsättningar för att alltid ha tillgång till rätt information, vilket ger effektivare utveckling och service, minskade kostnader och ökad uptime, säger Pär Ylander, Business Development Manager på Semcon.

Korrekta svar och avancerad dialog
SIA kan resonera och föra dialog med frågeställaren för att se till att svaret blir korrekt. Lösningen har utvecklats i ett kundprojekt och möjliggjorts tack vare Semcons mix av olika spetskompetenser inom produktinformation och AI. Med hjälp av en så kallad ”dataminer” som hela tiden letar efter den senaste informationen byggs ett semantiskt lager med ontologier upp, vilket möjliggör att SIA hittar rätt svar. Lösningen baseras på Semcons unika och egenutvecklade datahanteringsplattform S4, som gör att all data i alla olika system kan kopplas samman.

Carl-Johan Aldén, Semcon.

– Vi kan med S4-plattformen lösa centrala utmaningar hos våra kunder genom att göra osorterade data tillgänglig och förståelig för alla slutanvändare. Vi ser till att varje företag får en skräddarsydd lösning utifrån sina specifika behov, vare sig det handlar om tjänstefiering, business intelligence eller att möjliggöra för framtida AI-satsningar, säger Carl-Johan Aldén, affärsutvecklingsansvarig för AI Solutions på Semcon.

Det finns en rad situation där man kan ha nytta av en virtuell assistent. Ett exempel är när man har ett uppdrag i en begränsande och otillgänglig miljö i samband med fältarbete.

BAKGRUNDSFAKTA
• Datamining är en process för att hitta mönster i stora datamängder. Den involverar metoder i skärningspunkten mellan maskininlärning, statistik och databassystem.
• Ett semantiskt lager mappar/översätter komplexa data till data som maskinen eller människan kan förstå och läsa genom bland annat ontologier.
• En ontologi är ett sätt att visa egenskaperna av ett ämnesområde och hur de är relaterade sinsemellan, genom att definiera ett antal koncept och kategorier som representerar ämnet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title