Automation

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

AUTOMATION: Absolut Vodka i offensiv Industri 4.0-satsning

Den som tar sig en drink baserad på t ex en Absolut Vodka har nog inga mer omfattande funderingar på hur spriten produceras. Men för tillverkaren, The Absolut Company, är saken annorlunda. Detta bolag, som erövrat den globala marknaden med sina drycker, exklusiva design och marknadsföring har rakt av högt ställda ambitioner. Målet är att hålla världsklass i allt man företar sig, produktutveckling och produktionen inräknad.
Inte minst av detta skäl är Industri 4.0 ett koncept som intresserat ledningen en längre tid.
– The Absolut Company strävar alltid efter tillverkning i världsklass och Industri 4.0 kommer att vara en avgörande nyckelfaktor för att leva upp till framtida konsumentkrav, säger Anna Schreil, VP och operativt ansvarig på The Absolut Company.
Så, hur når man dit? The Absolut Company har valt att göra det via ett pilotprojekt i en av sina fabriker i Åhus, baserat på en lösning från Siemens Digital Industries: Opcenter Execution-mjukvaran. Detta som ett första steg i utrullningen på de tre fabriker som producerar premiumdrycker för global distribution.
Det handlar om en MES-lösning (Manufacturing Execution System) kring den mjukvara som tidigare hette Simatic IT (Unified Architecture Process Industries), men som numera bytt namn till Siemens Opcenter Execution Process.

AUTOMATION: Prevas tar hem stororder, fyra produktionslinjer med 20 robotar

Industrikonsulten Prevas har fått en stororder på nya robot- och automationslösningar till bolag inom fordonsindustrin.
Åtagandet innefattar nya produktionslinjer med ett 20-tal industrirobotar och därtill hörande styrning av anläggningarna.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

TILLVERKNING – Dreamjobber: Hon tar fram ny app för kompetenssäkring

Bearbetande tillverkningsmetodik har kanske hamnat lite i skymundan under de senaste årens anstormning kring additiv, 3D-printing teknologis pågående industrialiseringsprocess. Men bearbetande, subtraktiv teknologi är på intet sätt satt på undantag och dess betydelse som ofta framgångskritisk produktionsmetodik ska inte underskattas. En av aktörerna som gör stora insatser på området är Gnosjö Automatsvarvning. Under VDn Linda Fransson har man tagit en rad offensiva steg för att understödja kompetensutveckling och för att populärisera modernt verkstadsproduktion inom bearbetande tillverkning.
Nu lanserar hennes bolag appen Dreamjobber, där medarbetare kan utbilda sig i allt från maskiner och verktyg till företagskultur och hållbarhet. En första prototyp visas på Elmia Subcontractor i Jönköping.
– Det här är en del av vårt arbete att säkra vår kompetensutveckling, säger Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarvning.
Klicka på publiken och läs mer.

SKF och Intertechna inleder samarbete kring trådlös maskinövervakning

- Vi ser väldigt positivt på att utveckla samarbetet med Intertechna. Dels då bolaget redan har ett stort antal installerade sensorer inom industrin där SKF kan koppla på efterfrågad kompetens inom diagnosticering av roterande maskiner, samt att vi får möjlighet att erbjuda en större palett av lösningar till kundens hela anläggning.
Det säger Alexander Ling, försäljningschef för servicesidan på SKF Sverige, apropå dagens nyhet att de båda bolaget gör en gemensam satsning.
Utifrån SKFs vision om ”En värld av tillförlitlig rotation” ska samarbetet med Intertechna och det trådlösa maskinövervakningssystemet Bluvision stärka erbjudande till existerande och potentiella kunder.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

PLM: De skapar en ny nordisk storspelare inom Siemens-sfären när bolagen IDEAL PLM, Summ...

Nya tider kräver nya kompetenser, men kanske framför allt en större bredd och storlek hos marknadsspelarna än tidigare i skenet av den explosiva digitaliseringstrenden, som nu stöper om stora delar av den industriella produktionen.
Det är bakgrunden till dagens överraskande besked om att IDEAL PLM, Summ Systems och Pro-STEP går ihop och bildar en ny stark – produktframtagningsrelaterad - spelare på den nordiska marknaden. Samtliga företag verkar inom Siemens PLM-sfären, med en rad specialiteter inom sånt som PLM, PDM, CAD, CAM och digital tillverkningshantering och annat kopplat till den tyska IT-jättens mjukvaror: Teamcenter, NX, Tecnomatix, m fl.
Den nya aktören kommer att verka under namnet IDEAL PLM Group. Noteras kan att den nya konstellationen blir Nordens största partner till Siemens Digital Industries.

Robotlösningen som gör Fords interna fabrikslogistik till en av Europas mest innovativa

På Fordfabriken i Almussafes, i Valencia, Spanien, tillverkas flera av Fords modeller, som Kuga, Mondeo och S-Max. Totalt landar produktionen på 2 000 fordon om dagen i en anläggning på 300 000 kvadratmeter.
Produktionen i Fordfabriken är automatiserad med flera industriella robotar som centrala inslag. Men för att maximera produktionen är det viktigt att rätt industri- och svetsmaterial levereras till de olika robotstationerna. Att få detta flöde att fungera smidigt är förstås en framgångsfaktor. Detta är också bakgrunden till den senaste satsningen där man gått från manuell hantering till automatiserad.
Med tre autonoma och kollaborativa mobila robotar från danska MiR, Mobile Industrial Robots har man nu optimerat det interna flödet i den stora fabriksanläggningen, vilket man nu menar gör anläggningens logistiklösning till en av Europas mest innovativa.
Klicka på rubriken för att läsa hela reportaget.

Smart automation när Schneider vässar EcoStruxure-plattformar

Det händer mycket inom energi- och verkstadsautomationsbolaget Schneider Electric. För ett par dagar sedan lanserade man nya EcoStruxure "Plant Performance Advisors Suite", vars syfte är att hjälpa industriföretag med dataautomation och via detta förbättra lönsamheten. Sviten består av smarta tillverkningsappar och digitala tjänster som skapar lättförståeliga analyser i realtid och möjliggör ett mer effektivt beslutsfattande.
Idag var turen kommen till nästa lansering och nu handlar det om nästa generations version av EcoStruxure Power. Denna är en av bolagets sju plattformar under EcoStruxureparaplyet; varav den som heter EcoStruxure Platform är Schneiders variant av digital ryggrad, som kopplar ihop OT- (Operational Technology, ”verkstadsgolvets maskiner”) med IT-lösningar.
Men dagens lansering handlar alltså om EcoStruxure Power, som är en plattform som digitaliserar och förenklar elektriska distributionssystem med låg- och medelspänning.

CAM – ETUX 2019: Hexagon, Edgecam och vägen framåt mot SMARTARE TILLVERKNING

När CAM-specialisten Edge Technology för en tid sedan firade 20-årsjubileum för sitt användarevent ETUX, i Nyköping, cirkulerade temat kring den "intelligenta" fabriken.
Att Edge Technology, som med sin huvudmjukvara, Edgecam, är nära knutet som partner till Hexagon kan ta ut svängarna när det gäller toppmodern tillverkningsteknologi, gjorde inte eventet mindre intressant för de drygt 100 deltagarna. Hexagon har från 2014 och framåt utvecklats till att bli marknadsledande på CAM. Det är ingen tillfällighet att PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell, i en tidigare artikel utnämnde Hexagonbasen, Ola Rollén till, ”Världens Nya CAM-kung”. Hexagon äger förutom Edgecam en rad andra varumärken kopplade till smart tillverkning, alla placerade i divisionen Manufacturing Intelligence.
Det var med detta som bakgrund klart att de två dagarna under ETUX i Nyköping förstås i långa stycken ägnades åt Edgecam och lösningens roll i smarta tillverkningskoncept.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Tuffa utmaningar väntar försvarskoncernen Saabs nytillsatte CTO, Petter Bedoire

Det är inget lätt jobb han tar på sig, försvarkoncernens, Saab, nye CTO, Petter Bedoire, vars utnämning offentliggjordes igår. F ö bara några veckor efter att bolaget tillsatte Micael Johansson som ny CEO.
Stora omstuvningar i Saabtoppen alltså och framför allt på jobb som har en enormt stor betydelse för hur det ska gå för bolaget. Vägen in i framtiden är från en rad perspektiv synnerligen utmanande just nu.
Någon invänder kanske att, ”det är den alltid” – och visst är detta en sanning. Men i en rad teknologiska perspektiv, som elektrifieringen, skiftet från hård- till mjukvarudominans, IoT-trenden, servicifieringen (”product-as-a-service”), autonoma fordon/flygplan, additiva tillverkningsmetodiker, AI och annat hopas nyheterna på ett sätt och med en hastighet som är historiskt unik. Listan kan göras längre men landar i konklusionen att stegen som tas och som ska tas just nu är mer dramatiska och större än det mesta vi hittills upplevt.
Kanonerna ska – om den lite ”krigiska” liknelsen tillåts – inte bara vara kraftfulla för att sälja och fungera bra, de ska vara intelligenta och smart tillverkade. Helst inte heller alltför dyra, med tanke på en begynnande lågkonjunktur och att de oftast finansieras via skattemedel; pengar vars fördelning är föremål för en intensiv kamp mellan skilda intressenter. Lägg till detta ett världspolitiskt läge som är minst sagt oroligt.
Nej, det är inget lätt jobb han har hoppat på, Petter Bedoire. Men per den 1 november tillträder han och verkar i detta vara full av tilltro. ”Visst är det utmanande och visst är konkurrensen tuff, men vi kan tävla och vara konkurrenskraftiga med den enorma kompetens och erfarenhet vi har,” säger Saabs nye Chief Technology Officer, om saken.

SKF förvärvar lovande industriellt AI-bolag och ”får Siemenspartnerskap på köpet”

Svenska kullagerjätten SKF jobbar proaktivt vidare med toppmoderna teknologier. Det man inte har själv köper man och integrerar. Allt i akt och mening att behålla sin världsledande position. Ett exempel är att bolaget köpt mjukvara och annat för IoT och jobbar med att utveckla ”product-as-as-service-upplägg”.
Men detta är nu bara en av flera tankegångar om att nyttiggöra sig av nya teknologier. För ett par dagar sedan meddelade SKF t ex att man köper startupbolaget Presenso. Detta israeliska företag som utvecklar mjukvara som, baserat på artificiell intelligens (AI), kan förutse behovet av underhåll. Med Presensos kompetens inom AI möjliggörs att inom produktionsanläggningar identifiera och agera på avvikelser som tidigare har varit svåra att upptäcka. Nu kan detta göras automatiskt.
Tilläggas kan att industrijätten Siemens också upptäckt den israeliska startup:en och man slöt tidigare ett partneravtal med dem kring teknologin…. Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing