Annons

Digital plattform som kan minska risken för infektioner under operation

I Sverige är infektioner den vanligaste vårdskadan på sjukhus – ett problem som är utbrett även globalt. Enligt en uppskattning från European Centre for Disease Prevention and Control förekommer det närmare 9 miljoner fall av vårdrelaterade infektioner inom europeiska sjukhus och långtidsvård varje år.

Semcons Johan Kristensson.

Evidensbaserade riskfaktorer
– Den digitala plattform vi nu tar fram tillsammans med Getinge hjälper sjukvården att få bättre koll på ett antal evidensbaserade riskfaktorer. Utifrån data från plattformen kan lösningar utvecklas som minskar risken för infektioner i operationsmiljöer. Det bidrar till minskat mänskligt lidande och minskade kostnader för sjukvården, säger Johan Kristensson, Team Manager och affäransvarig på Semcon.
Genom att använda ett antal sensorer i en operationssal kan den digitala plattformen samla in olika typer av data, som både kan visas i realtid och analyseras i efterhand. Det skapar en bättre förståelse för vad som sker i operationsrummet och hur man bättre kan arbeta för att minska vårdrelaterade infektioner.

Hur påverkar miljön i operationsrummet?
– Enligt forskningen är det många endogena och exogena parametrar som påverkar och i detta projektet vill vi kunna utvärdera hur miljön i operationsrummet påverkar. Semcon har stor erfarenhet både inom produktutveckling, mjukvaruutveckling samt stor kunskap inom medicinteknik, vilket gör dem till en bra partner i detta projekt, säger Jonas Andersson, Vice President Global Product Management inom Infektionsbekämping på Getinge.
En prototyp ska snart börja testas i en operationssal på ett sjukhus. Projektet grundar sig på ett antal förstudier som Semcon gjort tillsammans med Getinge och i projektet bidrar Semcon med spetskompetens inom embedded, sensorik och UX.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title