Annons

ERP: Vad är det som är så märkvärdigt med IFS nya molnlösning? Möt teknikchefen Dan Matthews i en djupintervju

Bolaget har sålunda skapat en enda sömlös molnplattform med APIer åt alla håll, med en enda datamodell och man har byggt det med det som är Applicationssvitens adelsmärke – modularitet. Du kan kombinera ihop exakt den konfiguration av kapabiliteter som behövs och koppla ihop alla bitar med associativitet, vilket bl a innebär att en förändring eller väsentlig information som kommer in i systemet ”fortplantar” sig till alla relevanta delar.
Men innan vi går vidare med vad nya IFS Cloud för med sig; först en kortare bakgrund till IFS och deras mjukvarusvit, Applications.

1,2 MILJONER ANVÄNDARE OCH ETT REKORDÅR
Bolaget har sedan 2010 haft en explosiv utveckling både vad gäller teknologi, kapabiliteter och kommersiella framgångar. Det här är ett faktum som inte gått analytiker som Gartner, IDC eller ARC spårlöst förbi. Tvärtom har Applications positionerats som en av ERP-marknadens ledande lösningar, framför allt på ERP-, FSM (Field Service Management) och EAM-områdena (EAM, Enterprise Asset Management, ”underhållshantering av anläggningstillgångar”). Gartner har t ex haft IFS positionerade i ledarkvadraten på midmarket ERP-sidan och när det gäller SaaS/Cloud ERP har IDC placerat bolaget som en av ledarna. I det senare fallet alltså redan innan veckans lansering av det nya IFS Cloud.

IFS-chefen Darren Roos har fått ordentlig fart på tillväxten i bolaget. Nettointäkten för det tuffa Coronaåret 2020 slutade på plus 14 procent och bolaget är på väg att bli ett miljardbolag även i dollar i dollar (7,2 miljarder i kronor blev det ifjol).

När det gäller antalet användare ligger man i dagsläget på ca 1,2 miljoner globalt och tillväxten i bolaget har under Darren Roos ledarskap vuxit explosivt. Man ökar kraftigt – plus 26 % – på licenssidan och inte minst när det gäller intäktsutvecklingen, där man under det senaste året kunnat visa upp siffror som pekar mot att man växer betydligt snabbare än tuffa konkurrenter som SAP, Microsoft Dynamics och andra. Bland idel uppåtpekande kurvor under det tuffa Coronaåret 2020 är helheten att man ökade omsättningen med 14 procent, till knappt 7,2 miljarder kronor, en ökning med 14 procent jämfört med 2019. Fortsätter man i den takten tangerar bolaget 10 miljarder i omsättning om drygt två år.
Under fjolåret plockade man t ex in sin historiskt sett största affär hittills, det var på Aerospace & Defence-området (A&D) som denna togs hem från ikoniska flygplanstillverkaren De Havilland Canada. Men de stora affärerna stannade inte där. Bara några veckor efter De Haviland-ordern fick man in ytterligare en substantiell beställning på sitt Applications 10-system inom A&D-sektorn. Det var brittiska ”Marshall Aerospace and Defence Group” som satsat på IFS-sviten till 1 700 anställda i Storbritannien, Nederländerna och Kanada.
De goda placeringarna på ERP-sidan hindrar nu inte heller att man även finns med som en tämligen framgångsrik spelare på PLM-området, där man enligt CIMdatas siffror finns med som en av topp 10-spelarna sett till årliga intäkter.

VAD ÄR DET MÄRKVÄRDIGA MED IFS CLOUD?
När det gäller IFS Applications-sviten är det på sista raden på denna moduluppbyggda mjukvarusvit bolaget bygger sina framgångar och när man nu gjort sin stora IFS Cloud-presentation räknar man iskallt med att en redan bra fart ifråga om bolagets molntillväxt ska öka. Ifjol, 2020, var tillväxten 60 % när det gäller övergången till molnet. Man har dock inte angivit från vilka nivåer och det finns med anledning av den höga siffran skäl att tro att ökningen sker från lite lägre nivåer. Men detta kan nu utvecklas exponentiellt tror IFS’ CTO, Dan Mathews, och han pekar som teknologiutvecklare på det jättekliv han menar man tagit med nya IFS Cloud. Övergripande talar han om, ”en enda teknikplattform med en gemensam användarupplevelse, en datamodell och ett konsekvent supporterbjudande.”

IFS’ CPO, Christian Pedersen, under IFS Cloud-event i veckan.

Detta skulle nu de flesta molnutvecklare skriva under på att det gäller även för deras plattformar, så tillbaka till grundfrågan i ingressen: molnet är kanske ingen revolutionerande nyhet – vad är det märkvärdiga med det IFS Cloud som nu lanseras?
– Jag tycker att vår CPO, Christian Pedersen, utryckte det hela ”spot on” i sin presentation. Vi talar om framför allt fem punkter som gör oss unika med IFS Cloud jämfört med marknaden i allmänhet:
Ett unikt branschdjup – ”vi fortsätter att ha fokus på de fem kärnbranscher vi betjänar och har stort djup av expertis inom, och detta kommer bara att växa och utvecklas med varje release av IFS Cloud som nu också har branschanpassade lobbyer.”
En enda plattform – ”IFS Cloud är en enda lösning som levererar alla våra klassledande funktioner – inte flera produkter och lösningar bultade ihop genom komplexa integrationer och gömda bakom ett gemensamt gränssnitt.”
Inbäddade lösningar för innovation – ”här finns tekniker är redo att användas out-of-the-box inom IFS Cloud, så att de kan tillämpas och leverera värde omedelbart – inte som separata moduler, tillägg eller konceptbevis som kräver långa, dyra tester.”
Allt på samma plattform – ”en enda sådan, vare sig vi talar om molnet eller lokalt installerat.”
Sist men inte minst – ”användarupplevelsen; från det allra första engagemanget med vår marknadsföringsdel, till värdeteknik, arkitektonisk design och distribution och årtionden av användning, förbinder vi oss att leverera en vass upplevelse till användarna under hela livscykeln.”

IFS’ ”MOMENT OF SERVICE” – VAD ÄR DET?
Förutom dessa fem punkter framhåller Matthews att IFS tänker på hur man kan hjälpa sina kunder att leverera vad IFS kallar, ”the moment of service”. Begreppet är inte helt lätt att definiera, men poängen verkar vara att man vill hjälpa sina kunder att leverera servicemomentet, ”ögonblicket när tjänsten levereras”, med optimal effekt för kundens egna slutkunder. Detta innebär att varje intern process måste ha genomförts framgångsrikt, i tid och till hög kvalitet, så att tjänsten eller produktkunderna har betalat för kommer till dem när de behöver det och exakt hur de förväntar sig det.
– Det handlar om hur vi hjälper dem att i sin tur fokusera på sina kunder, sina medarbetare och sina anläggningstillgångar. Vad vi har gjort är att ta in kapacitet och styrkor från många av de produkter vi har förvärvat till IFS Cloud, så att IFS Cloud har ”summan av det bästa vi har att erbjuda”.
– I vissa fall har vi bäddat in befintlig kapacitet, som vår planerings- och schemaläggningsoptimering för tjänster, i andra fall har vi tänkt om kring möjligheterna inom IFS Cloud och vi har anpassat dem till IFS Cloud-arkitektur och plattform. För att vara tydlig; trots vi samlar våra lösningar i IFS Cloud betyder det inte att vi upphör med supporten för våra andra produkter. Men det betyder att många av våra kunder som har använt de andra produkterna nu kan börja titta värdet av att flytta till IFS Cloud, vilket kommer att bli en positiv förändring av deras spelplaner.

Matthews påpekar vidare att man har en helt ny syn på användaren/kunden och ekosystemet kring dem (bestående av kunden och alla inblandade partners).
– Här talar vi om hur man kan samarbeta kring utveckling, leverans och support av kundlösningen. Vi har en helt ny IFS Lifecycle Experience-modul för att stödja detta, där alla samarbetar på en och samma ”byggplats” i molnet. Kunden har kontroll och inbjuder IFS och partners att delta.

Hela applikationsarkitekturen har ändrats i IFS Cloud – från att vara baserad på Java EE till en bas på containrar, Kubernetes etc. Detta gör att man kan köra i stor skala och effektivitet i molnet, samtidigt som vi tillhandahåller distributionsval (moln eller on premise) och mobilt.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN IFS GAMLA MOLN OCH DET NYA?
IFS har redan sedan tidigare molnet på menyn och har även fått upp ett ökande antal användare på denna teknikplattform. Vad är skillnaderna mot det som satt där tidigare mot det nya IFS Cloud?
– Precis som du säger har våra IFS-applikationer, FSM- och PSO-produkterna etc funnits i molnet i några år nu. Det finns dock flera viktiga ”molnsaker” som är nya i IFS Cloud jämfört med tidigare, säger Dan Matthews, och tillägger:
– Hela applikationsarkitekturen har ändrats från att vara baserad på Java EE till en bas på containrar, Kubernetes etc. Detta är vad som gör att vi kan köra i stor skala och effektivitet i molnet, samtidigt som vi tillhandahåller distributionsval (moln eller on premise) och mobilt.
IFS teknologichef konstaterar vidare att bolagets nya 100 procentigt webbläsarbaserade IFS Aurena-gränssnitt och 100 procentiga API-täckning med REST APIer gör de som har IFS Cloud till ”modellmedborgare” när det gäller molnetanvändning.
– Med IFS Cloud har vi därför tagit bort det äldre användargränssnittet för IFS Enterprise Explorer och även möjligheten för användare att logga in på databasen – APIer är enda vägen in.
Detta, menar han, ”gör att vi kan erbjuda en mycket högre nivå av självbetjäning och automatisering för kunder när det gäller hur deras lösning skapas och stöds över tiden.”

– Den viktigaste fördelen med en plattform med låg kod är att den gör det möjligt för utvecklaren att uttrycka mer ”funktionalitet” på ett snabbare och mer kompakt sätt med hjälp av visuella verktyg, säger Dan Matthews.

VAD ÄR FINESSEN MED NO- ELLER LOW-CODE?
Slutligen: vi var i ingressen inne på ”no- eller low-code plattformar”, vilket har blivit ett hett ämne de senaste två åren – berätta om fördelarna och hur IFS Cloud fungerar i detta hänseende?
– Den viktigaste fördelen med en plattform med låg kod är att den gör det möjligt för utvecklaren att uttrycka mer ”funktionalitet” (användargränssnitt, flödeslogik, datamodeller, integrationer interaktioner) på ett snabbare och mer kompakt sätt med hjälp av visuella verktyg och en kompakt låg-kodspråk, snarare än traditionell programmering på 3G-språk, där du kan behöva skriva mycket pannkodskod, ledningslogik etc. för att uppnå samma sak. Plattformar med låg kod är ofta också för att kunna användas för ’vanliga’ affärsmän utan utbildning av utvecklare. Enligt min mening är det lite överdrivet. Även om det kan vara enkelt att skissera ett enkelt användargränssnitt som en icke-utvecklare, när du försöker bygga fullständiga applikationer – med allt det här som datamodellering, faktisk logik, mycket interaktiva användargränssnitt etc – hjälper det verkligen och i många fall är nödvändigt för att ha en utvecklarbakgrund.

Hur används lågkod i IFS Cloud? Dan Matthews pekar på tre bitar:
– En sak man kanske inte är direkt medveten om är att mycket stora delar, hela webbläsarbaserade Aurena UI, våra inbyggda mobilappar, våra APIer, vår datamodell, delar av affärslogiken, i IFS Cloud utvecklas med hjälp av vår egen låg-kod: Domänspecifikt språk (DSL). Detta gör att vi kan producera funktionalitet mycket snabbare, samtidigt som vi får högre konsistens och kvalitet. När vi jämför utvecklingen i IFS Cloud med utvecklingen i vissa av de produkter som vi köpt genom åren och som inte har denna lågkodsstrategi, kan vi se att takten i IFS Cloud är flera gånger högre.
Han förklarar också att eftersom IFS Cloud har 100-proicentig täckning av öppna RESTFul-APIer (som implementerar oData-standarden) är det väldigt enkelt att använda tredjeparts lågkodsplattformar – som PowerApps, Mendix, Outsystems för att nämna några – att utveckla uppgiftsfokuserade applikationer ”på toppen” av IFS Cloud.

Ett bra exempel på hur funktionaliteten i IFS Cloud kan utnyttjas för närmast maximal automation av processer i samband med fältservice kördes på lanseringseventet med CIMCORP-caset, där automatisering används mycket effektivt.

ENKELHETEN SOM TEMATISK UTVECKLINGSLINJE
Sammantaget när det gäller detta med lågkod har IFS med Applications faktiskt sedan lång tid tillbaka byggt på detta med ”dra- och droppa-lösningar” – ta Lobby-tanken och hur man kan skapa exakt anpassade dashboards utan att vara programmeringsspecialist – något som onekligen ser ut att luta mot ”low-code-tanken”. Hur ser du på detta som en slags tematisk utvecklingslinje i ert arbete med att utveckla era mjukvaror?
– Som du säger finns det många delar i att skräddarsy en lösning som passar en kunds verksamhet som har gjorts enligt ”dra-n-släpp-” eller ”no code-tanken” i flera år. Det stora nya tillskottet till dessa funktioner i IFS Cloud är vår intelligenta affärsprocessautomation. Här kan du designa automatisering som – till skillnad från lobbyer och andra konfigurationer – inte bara förenklar arbetet för användarna utan faktiskt automatiserar bort arbete helt och hållet. Vi hade ett bra exempel i lanseringseventet med CIMCORP-caset, där varje gång kunden skickar en produkt används automatiseringen för att åberopa en ML-modell, som avgör om det är troligt att en tekniker på plats kommer att behövas för att installera produkten. Och om så är fallet, skapar automatiseringslösningen automatiskt detta servicebesök. Vår schemaläggningsmotor åberopas för att få rätt tekniker tilldelad vid rätt tidpunkt och meddelar saken till kunden.

Detta ”automatiserar bort” flera steg som annars skulle behöva göras av en person. Och om personen var sjuk eller på semester, kanske den hade glömts bort helt och kunden får en lägre servicenivå.

Detta visar något av kraften i den nya intelligenta processautomatiseringen och är en av de faktorer som tillsammans med en av branschens mest sammanhållna och lätthanterade helhetslösningar faktiskt gör IFS Cloud rätt märkvärdigt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title