Annons

Stockholmsmiljarder i potten: Slarvfel ger Tieto stora pengar

Ett slarvfel av formaliakaraktär kan betyda mycket när det gäller offentliga dataupphandlingar. Vilket kan få särskilt tuffa effekter när det gäller ett mångmiljardavtal. Det har IT-konsulten Evry fått erfara. Först vann bolaget Stockholms Stads avtalsupphandling som ska ersätta det avtal man tidigare hade med HCL (som ”köpte” avtalet när man tog över Volvo ITs verksamhet för några år sedan). Men Tieto överklagade stadens val och efter diverse rättliga turer har Högsta förvaltningsdomstolen nu bestämt att det beslut som Kammarrätten tog i en tidigare dom inte kommer att omprövas. Därmed blir det Tieto – i första rundan rankad som tvåa i upphandlingen av Stockholms stad - som får avtalet.

332 miljoner per år. När parterna i förra vecka presenterade sitt nya avtal och det alltså blev klart att det blir Tieto som ska leverera arbetsplatstjänster, server- och applikationsdrift och service desk till stadens förvaltningar och bolag.
Avtalet gäller till och med den 31 december 2023 med möjlighet till förlängning i upp till sex år.
Avtalet ska enligt Tietos offert kosta staden drygt 332 miljoner per år (att jämföra med Evrys bud på 256 miljoner).
Införandet av Tietos lösningar och tjänster beräknas ta sex månader, vilket innebär att man ska vara igång från och med sommaren 2018, med ett utrullningsarbete som sedan pågår en bit in på 2019, enligt Stockholms stads Ann Hellenius.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title