Annons

ORACLE studie: ”AI ger hjälp vid stress, men företagen borde göra mer för de anställda”

2020 upplevs som året med mest stress någonsin. 78 procent av deltagarna i undersökningen upplever att pandemin har påverkat deras mentala hälsa negativt. 70 procent har varit mer stressade och oroliga på jobbet än något annat år tidigare.

”ARBETSGIVARNA BORDE GÖRA MER”
51 procent av de tillfrågade berättar att deras arbetsgivare har gett stöd för att handskas med mental ohälsa som är en följd av Coronapandemin. Trots det säger hela 76 procent att de tycker att arbetsgivarna borde göra mer. Och de har en klar uppfattning om hur den hjälpen ska utformas. Hela 68 procent vill hellre prata med en robot än med sina chefer om stress och oro på jobbet. 82 procent tror att robotarna kan ge en bättre hjälp än människor kan.
Vilka problem är det som folk behöver ha hjälp med? 85 procent anser att mental ohälsa som kommer sig av hur det är på jobbet påverkar deras privatliv. Bland exempel på hur den mentala ohälsan yttrar sig nämns sömnproblem (40 procent) och familjerelationer som blir lidande (30 procent). Isolering från vänner nämns också, vilket kan anses vara både ett resultat av och en bidragande orsak till mental ohälsa.

25 PROCENT KÄNNER SIG UTBRÄNDA
Trots att 62 procent är mer positiva till distansarbete nu än innan pandemin, så upplever 25 procent att de blivit utbrända. 35 procent har jobbat mer än 40 timmar mer per månad än innan pandemin. Utbrändheten upplevs trots att folk får mer tid att vara med sina familjer (51 procent), mer tid att sova (31 procent) och får mer gjort när de jobbar (30 procent).

Här är två möjliga förklaringar till de till synes motsägelsefulla uppgifterna:

 • Det är inte samma personer som upplever sömnproblem som de som tycker att de får mer tid att sova. Samma förhållande kan gälla för de som upplever sämre familjerelationer, jämfört med dem som upplever att de får mer tid med sina familjer.
 • Folk blir utbrända trots positiva effekter av distansarbete, eftersom de jobbar mycket mer nu.
  I det här läget tonar AI-lösningar och robotar fram som lösningar som bidrar positivt. Faktum är att 75 procent av respondenterna tycker att AI-lösningar redan har varit till hjälp. Information om vad de ska göra och automatisering är exempel på AI-lösningar som har bidragit till minskade stressnivåer.
  Det är faktiskt bara 18 procent av deltagarna i undersökningen som hellre pratar med människor än robotar om sin mentala hälsa. 34 procent anser att robotar inte är lika dömande som människor.

  SNABBA SVAR
  29 procent tycker att robotar ger snabba svar på frågor om hälsa.
  AI-lösningar upplevs bidra positivt i största allmänhet. 51 procent har lyckats minska sin arbetstid tack vare dem och lika många har kunnat ta längre ledigheter. 63 procent tycker att AI-lösningar ökar den individuella produktiviteten och 54 procent att de bidragit till mer tillfredsställande arbeten. 52 procent tycker att de har ett ökat välmående i allmänhet.
  En viktig slutsats av undersökningen är att modern teknik som AI kan bidra till att lösa problem på arbetsplatserna och till att ge människor ett bättre mående. Det gäller i synnerhet för de ökade problem med mental ohälsa som är en följd av Coronapandemin.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title