Annons

Örebroforskare hjälper Saabs robotar kommunicera under vatten

För Saab Dynamics är målsättningen att utveckla en AI som gör robotar mer självständiga och bättre på att samarbeta. Tekniken ska kunna användas för att exempelvis samordna flottor av undervattensrobotar.
Men att jobba med robotar under havsytan är som sagt både dyrt och komplicerat. Det är därför forskare på Örebro universitet byggt upp ett enklare scenario på land.

Göran Backlund, CTO på Saab Dynamics.

– Det gör att vi till en ganska låg kostnad kan börja titta på grundfrågeställningarna i samarbetande farkoster. Vi har fått en kickstart, säger Göran Backlund, ansvarig för teknikledning och teknikstrategi på Saab Dynamics.

Martin Längkvist säger att man i detta kombinerat två olika tekniker: Maskininlärning och kunskapsresonemang.
– I maskininlärning klassificerar vi data som vi ser och sedan resonerar vi om reultaten.

Projektet är ett samarbete mellan Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park, Region Örebro län och SAAB, med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Långsiktig utveckling och regional tillväxt
Om AI.MEE ska sägas att förhoppningen kring initiativet är att det ska skapa långsiktig utveckling och tillväxt i Örebroregionen. AI.MEE är en förkortning av Autonomous Intelligent Machines for Enterprise and Exploration och projektet kan beskrivas som en testbädd som ger industrin i Örebroregionen en möjlighet att driva konkreta utvecklingsprojekt inom artificiell intelligens (AI) och autonoma system i samarbete med internationellt erkänd spetskompetens från forskare vid Örebro universitet.

AI.MEE erbjuder:
• en färdig infrastruktur för test och utveckling
• teknisk expertis inom AI och autonoma system
• projektstöd och innovationsrådgivning
• nätverksträffar och kontaktnätverk
• kompetensutveckling och kunskapsspridning
• studiebesök och seminarier

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title