Annons

PRODUKTUTVECKLING: Scania vässar styrningen med aktiv elektrohydraulisk lösning

Att köra ett transportfordon från Scania ska ge en upplevelse som är unik för latsbilar i allmänhet. Scanias ingenjörer har i detta lagt ner en hel del ansträngning för att ständigt vässa denna upplevelse. Med EAS-lösningen förstärks denna känsla, menar Ling och pekar på flera värdefulla effekter. vid styrning uppnådd av för att behålla och till och med förbättra känslan av att köra en Scania.
– EAS har noggrant anpassats av våra ingenjörer för att förbättra känslan av att köra en Scania. Eftersom EAS kräver lägre styransträngning från föraren, minskar det tröttheten i slutet av dagen, särskilt när man främst använder manövrering med låg hastighet som i konstruktion och distribution, förklarar Gustav Ling.

LÄTTARE VRIDA RATTEN FULLT UT ÄVEN I LÅG HASTIGHET
Generellt gäller att lastbilschaufförer är ytterligt skickliga på vägarna. De hjälpfunktioner som införs med EAS är där för att hjälpa dem och göra deras arbetsdagarna bekvämare och säkrare.
– Det kanske inte alltid är kärlek vid första anblicken för föraren, men vi tror att förare kommer att lära sig hur och när dessa olika funktioner kan komma till nytta, säger Scanias utvecklingsingenjör.

– EAS-systemet gör det enklare att vrida ratten fullt ut vid låg hastighet, som exempelvis vid rangering. Och om du sedan backar går ratten tillbaka av sig självt. Fordonet gör jobbet åt dig. Systemet har du även nytta av vid stadskörning och rondeller, säger Joar Turesson, ansvarig för Scania Sverige Democenter, Borås.

Den kanske största nyheten med systemet är att fordonet även behåller sin stabilitet vid högre hastigheter.
– Med Scanias EAS-system finns stabiliteten också vid högre hastigheter, som vi känner igen från den traditionella styrningen. En Scania-känsla i ny tappning, säger Joar Turesson.
Det betyder också att föraren kommer att ha bättre kontroll över lastbilens sidoposition (i sidled), särskilt i smala körfält och vid manövrering i trånga utrymmen. Att erbjuda ökat stöd för förare är något av en signum för Scania, och EAS-systemet kommer att ge plats för fler funktioner i framtiden.

AUTOMATISERAD HJÄLP VID FILAVVIKELSER
Här är ytterligare några nya funktioner för förarassistans:
Lane Keep Assist (LKA): Denna funktion är beroende av en kamera på vindrutan som visar hur fordonet är placerat på vägen. Den är utvecklad för intercity-motorvägar och ska kontinuerligt hjälpa styrningen att hålla trucken centrerad i sitt körfält. Det är föraren som ska bestämma när den ska användas.
Lane Departure Warning with Active Steering (LDWAS): Här är en annan funktion som utvecklats med EAS. Den här funktionen utökar varningen vid filavvikelse (LDW) och griper in när trucken ”omedvetet” tycks lämna körfältet. Aktiv styrning kickarr in och styr försiktigt trucken tillbaka in i körfältet.
Lane Change Collision Prevention (LCP): Utökar BSW-funktionen (blinda fläcken-varning). Om föraren initierar en filbyte till en redan upptagen fil, varnar BSW-funktionen med optisk och akustisk varning, medan LCP styr fordonet tillbaka till värdfilen.

Alla aktiva styrassistansfunktioner har utvecklats noggrant för att fungera tillsammans med föraren, vilket inte äventyrar säkerheten och styrkänslan.

När det gäller digitala verktyg för produktutvecklingsstöd jobbar Scania huvudsakligen i en Dassault Systemes-präglad miljö, med bl a CATIA som CAD-verktyg och ENOVIA för PDM.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title