Annons

Prototypbil med VÄTGASDRIFT från CEVT mogen för körprov

Att satsningarna mot mer miljövänliga, alternativa driftsformer för bilar är inne i en stark utvecklingsfas behöver ingen tvivla över. Mer hållbara alternativ till fossildrift är en central del av klimatkampen. Men lika klart är det att de alternativa driftslösningarna är dyra att utveckla och ta fram, vilket är ett tungt skäl till att internationella samarbeten i utvecklingsarbetet spelar en enormt viktig roll för att realisera realistiska lösningar. Inn-Balance är ett tydligt bevis på denna trend. Projektet genomförs av den spanska stiftelsen Fundacion Ayesa och det sker i samarbete med följande åtta partner: CEVT (China Euro Vehicle Technology), PowerCell Sweden, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Brose Fahrzeugteile, AVL List, Universitat Politecnica de Catalunya, Celeroton och Steinbeis 2i. Projektet stöds också av EU.

CEVTs bränslecelltestrigg på PowerCell Sweden, där det kompletta systemet testats.

PROJEKTET FÖRLÄNGDES MED NIO MÅNADER
Ursprungligen var tanken att man skulle hålla igång projektet under fyra år – 2017 till början av 2021 – men resultaten var så lovande och intressanta att man beslutade om en 9 månader lång förlängning till oktober 2021. Förlängningen av projektet skedde förstås också delvis beroende på effekterna av hälsokrisen.
– Montering och testning av BoP-komponenter försenades på grund av saknade komponenter, som inte kunde skickas till den svenska partnern PowerCell i tid på grund av resebegränsningarna. Dessutom orsakade oväntade integrationsutmaningar ytterligare förseningar, säger Steinbeis Europa Zentrum, baserat i Stuttgart, i ett pressmeddelande.

För att kunna slutföra de långsiktiga testerna beviljade EU-kommissionen därför en förlängning på nio månader för projektet.

TESTER OCH UTVÄRDERINGAR I SVERIGE
Testerna och den slutliga utvärderingen av projektet har sedan februari -mars pågått just i Sverige och siktet har i detta varit att när idrifttagning och systemnivåprov har slutförts i en PowerCell-bränslecellstestbädd kommer vätebränslecellssystemet att integreras i ett fordon av projektpartnern CEVT. Platsen för de sista fordonstesterna är det utvecklingscenter som öppnades av Geely och Volvo i Göteborg i 2015, som PLM&ERP News tidigare rapporterat om. Centret heter ”Uni3 by Geely” och har lokaler för 3500 anställda.
När det gäller PLM-verktyg i utvecklingsarbetet ska noteras att CEVT jobbar i Dassault’s CATIA (CAD) och med Siemens Digital Industries PLM-svit Teamcenter som databackbone.

Elektrifiering är framtiden och bränslecell är en del av den framtiden. Visst har eldrift baserat på batterier stora miljöfördelar jämfört med fossilt, men istället för att energi lagras i batterier, kan den ju lagras i form av bränsleceller och omvandlas till elektricitet ombord en bil. Geely skriver på sin sajt att, ”fördelarna jämfört med batterier är att bränsleceller inte behöver oroa sig för räckvidd, de behöver inte laddas, de kan tankas med utsläppsfria bränslen som väte.” Man konstaterar också att begränsningen med batterier är alltid räckvidd och laddningstid. Utvecklingen av bränsleceller tar bort denna gräns, även om tekniken ännu inte nått full potential så är mycket på gång. In-Balance-projektet är ett levande exempel där Geely via dotterbolaget CEVT utvecklar bränslecellsteknik med sikte på framtidens mobilitet.

INTEGRATION AV DE SENASTE BRÄNSLECELLTRENDERNA
Vi ska också säga några mer detaljerade ord om Inn-Balance. Projektets mål har varit att integrera de senaste trenderna inom bränslecellsfordonsteknik i utvecklingen av följande bitar:
• en ny luftturkompressor,
• kombinerad väteinjektion och återcirkulation,
• avancerade kontroll- och diagnosanordningar,
• och ett nytt koncept för termisk hantering.

I den tekniska utvecklingen av detta har man haft ett stort fokus på kostnadsoptimering och tillverkningsprocesser. Alternativa leveranskedjor, fordonsprocedurer och kvalitetsintervall har också ansetts vara en väg att tillhandahålla konkurrenskraftiga komponenter.

PLATTFORMSTÄNKANDE I FOKUS PÅ CEVT. CEVT jobbar med modulära fordonsarkitekturer för kompaktbilar där en grundtanke är att man ska möta de tuffaste kraven på den globala marknaden. Arkitekturerna är fullt skalbara och rymmer ett brett utbud av framdrivningssystem, t ex ett vätgasbaserat system, och tekniker av varierande komplexitet. Det modulära tillvägagångssättet möjliggör produktanpassning, samtidigt som det genererar en synnerligen strömlinjeformad tillverkningsprocess och betydande stordriftsfördelar.

SMART TILLVERKNING OCH NYTECKNAT AVTAL MED HYNIONS
Eftersom bränslecellsdrivna fordons effektivitet beror på att alla komponenter i systemet är väljusterade, har Inn-Balance också jobbat på att utveckla smart integration av de nyutvecklade komponenterna. Det är bl a av detta skäl som man tagit sikte på att bränslecellstacken för bilar, med sina nya komponenter, ska införlivas i en fordons drivlina för att testa dess körbarhet, hållbarhet och prestanda. Detta är också det läge som utvecklarna på CEVT nu tycks ha kommit till.
Man har också i arbetet kring bränslecellprototypen tittat på annat som kommer att vara av vikt för att bränslecelldrivna fordon ska kunna förverkligas; tankningen av vätgas är ett exempel på detta.
Så meddelade nyligen företaget Hynion att man erhållit en order på vätgastankning och assistans under utprovning av vätgassystemet på prototypbilen som utvecklats av CEVT i Göteborg.
Inledningsvis kommer samarbetet att bestå av tester och verifiering av bilens vätgassystem och tankning av vätgas för den inledande utprovningen av bilen. Vätgassamarbetet kommer att ske i anslutning till Hynions vätgastankstation i Göteborg, som för närvarande är under certifiering för att åter kunna öppnas för publik tankning av vätgas. Hynion bygger och driver vätgasstationer i och runt de största städerna i Skandinavien.
– Vi är glada över att kunna erbjuda vätgas och assistans för den tidiga utprovningen av CEVTs bränslecellsbil, och hoppas att detta är början på stora satsningar både för CEVT och för Hynion, säger Slavica Djuric, VD för Hynion Sverige.
Hon är helt klart inte ensam om att hoppas på en framtid där vätgas- och bränslecelldrift är en av flera bärande pelare inom driften av fordon…

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title