Annons

Rekordsnabb produktutveckling när F1-stall och universitet tog fram andningshjälp för COVID-19-patienter

Så kallade CPAP-maskiner har visat sig kunna vara till stor hjälp i sjukhusvård av COVID-19 patienter. Maskinerna som oftast används för egenbehandling av sömn-apné kan i professionell regi ge stor hjälp åt COVID-19 patienter som inte är i behov av intensivvård, men som ändå behöver andningshjälp och extra syretillförsel. Därigenom frigörs respiratorer till de som behöver dem mest.

Brist på andningsmaskiner
Redan i mars såg man i Storbritannien en stor brist på CPAP-maskiner på sjukhusen och myndigheterna räknade med att man snabbt skulle behöva 10 000 enheter. Tekniker på UCL och Mercedes-AMG HPP arbetade dygnet runt med att baklängeskonstruera en patentfri CPAP-maskin som skulle vara möjlig att snabbt producera i stora volymer. På mindre än 100 timmar gick man från första mötet till att ha den första prototypen framme. En vidareutvecklad Mark II version som minskar syrgasförbrukningen med upp till 70 % har också godkänts av de brittiska myndigheterna.
– En stor del av de patienter som behandlas med CPAP behöver inte placeras i respirator. Och det frigör dessa för de allvarligaste fallen, säger professor Mervyn Singer vid UCL.

Mercedes-AMG tillverkar maskinerna
Idag ägnas all produktion hos Mercedes-AMG HPP åt att tillverka CPAP-maskinerna i ett tempo av ca 1.000 enheter per dag.
Nyligen har också all information som behövs för andra aktörer att tillverka maskinerna släppts fri. Paketet innehåller inte bara ritningar, utan specificerar också vilka material, verktyg och detaljer som används, samt hur lång tid det tar att tillverka varje del.
– Det här gör att företag över hela världen kan producera de här maskinerna i den hastighet och volym som krävs för att möta COVID-19 globalt, säger Andy Cowell som är VD på Mercedes-AMG High Performance Powertrains.
Arbetet utfördes som en del i Project Pitlane. Ett samarbete mellan F1 team baserade i Storbritannien som ställt alla sina tekniska resurser till den brittiska regeringens förfogande för att vara till hjälp med produktion och utveckling av medicinsk utrustning.
Läs mer om projektet här:
https://www.ucl.ac.uk/healthcare-engineering/covid-19/ucl-ventura-breathing-aids-covid-19-patients

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title