Annons

SIMULERING: Modelons Impact-lösning knyter ihop hela utvecklingsteam med ett verktyg

Bakgrunden till Model Impact står att finna i det faktum att utvecklingsteam som arbetar inom en enda organisation, på ett enda projekt, vanligtvis får improvisera kring och i olika verktygskedjor (antingen efter preferens eller eftersom de inte har några andra alternativ).
– De flesta medlemmar i en organisation – de som inte har ingenjörsbakgrund – har inte direkt tillgång till simuleringen eller bidrar inte alls. Detta är ett hinder för samarbete, för innovation och utesluter många individer och organisationer från att utnyttja kraften i simulering och systemteknik, konstaterar Windahl.

Johan Windahl, Modelon.

Barriärer döljer kostnader
När alla arbetar i en silo är det nästan säkert att förändringar i ett delsystem kommer att skapa nya problem någon annanstans. Detta är något de flesta känner till och har råkat ut för. Även när team inte direkt kommer in på varandras sätt, kan parallell utveckling av angränsande system lätt fortsätta längs inkompatibla vägar. Utan en omfattande modell på systemnivå kan få förstå problemet förrän mycket tid har investerats i en kanske obearbetningsbar lösning. På sista raden måste sen ytterligare resurser slösas bort, genom att lappa ihop skyndade korrigeringar i sista minuten.
– För att förhindra dessa ”värsta fall-scenarier” där tid regelbundet förloras måste flera avdelningar, alla var för sig se, till att de tittar på samma version av samma modell, att deras programvara och bibliotek är uppdaterade och, att deras licenser är aktuella. Det här är tid som slösas bort på uppgifter som leder ingen närmare att hitta bättre lösningar på utmanande tekniska problem, noterar Johan Windahl och tillägger att den mest oroande kostnaden är en osynlig kostnad:
– Alla som skulle kunna dra nytta av tillgång till fysisk modellering, men är utlåsta eftersom de inte är simuleringsingenjörer. Vi pratar ofta ”demokratisering”, men är det verkligen demokratiskt att erbjuda ett verktyg till som bara är tillgängligt för en högt utbildad modelleringsingenjör, undrar han.

Man får genom Model Impact-lösningen, hävdar produktansvarige Johan Windahl, både den stora bilden eller så kan man dyka ned i detaljerna på djupet, allt i ett gränssnitt. Impact är byggt för att möjliggöra sömlöst samarbete.

Att överbrygga gapen
Modelons produktchef för Impact berättar vidare att man inom bolagets utvecklingsavdelning 2017 noterade dessa ojämlikheter och insåg att man behövde sluta de gap som fanns. Hur gjorde man?
– Vi samlade det största teamet av modellerings- och simuleringsexperter i en enskild organisation och började arbeta med vad som skulle bli Modelon Impact, säger Windahl.
Resultatet blev alltså Modelon Impact, som är en öppen, molnklar, samarbetsvänlig plattform för flera domäner. Det bygger på de öppna standarderna för Modelica och förenas under ett enda användargränssnitt som lag kan använda över en hel organisation.
Man har i utvecklingsarbetet av denna lösning systematiskt ansträngt sig för att hålla inträdesbarriären så låg som möjligt: användare kan komma åt modeller via ett visuellt ”dra-och-släpp-gränssnitt”, som möjliggör intuitiv insikt i det underliggande systembeteendet.
Det är enkelhet som varit i fokus, vilket för övrigt är en allmän trend när det gäller alla digitala produktutvecklingsverktyg. Eftersom modellerna i Impact är ekvationsbaserade och objektorienterade kan samma modell användas för flera analyser – dynamisk och stabil tillståndssimulering, optimering och så vidare – utan det tråkiga arbetet med att implementera nya modeller.

”Precis vad världen behövde”
De team som arbetar med Modelon Impact kan, hävdar Johan Windahl, ”omedelbart dra igång med hela sviten av Modelon Libraries utan att oroa sig för uppdateringar och licensiering. Varje avdelning i en hel organisation kan samarbeta och samutveckla från början och implicit förlita sig på samma ”enda källa till sanning” och därmed minska felkommunikation, sista minuten-fix och upptagen arbete.
– Men, kanske viktigast av allt är att Modelon Impact stöder utvecklingen av anpassade webbappar, tillgängliga för alla, oavsett utbildning och erfarenhet. Konsulter och säljteam i fältet, eller till och med kunder, kommer att kunna få tillgång till komplexa simuleringar med flera system lika enkelt som att de stämmer in en kalkylator eller ett kalkylblad, summerar Modelons produktansvarige och tillägger:
– Vad världen behövde var ett integrerat fysiskt modelleringsverktyg för flera domäner, ett som erbjuder en tillgänglig modern användarupplevelse. Vi är stolta över att kunna erbjuda det. Det här är helt enkelt början…

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title