Annons

Tarkett och Industri 4.0: Största installationen hittills av smarta sensorer i en svensk fabrik

En av många fördelar för Tarkett är möjligheten att fatta bättre beslut med hjälp av datainsamling och expertis som levereras genom tillståndsövervakningen. Utrustningens livslängd förlängs, underhållskostnaderna minskar och oplanerade driftstopp kan reduceras avsevärt eller elimineras, säger ABBs Erik Bohman, chef för Motor & Generator Service på ABB Motion i Sverige.

Tolkning av data
Med insamling, analys och tolkning av data från ABBs sensorer blir det även möjligt för Tarkett att energioptimera och minska koldioxidutsläpp från fabriken i Ronneby. Elektriska motorer utgör i genomsnitt två tredjedelar av industrins elektriska energiförbrukning, vilket innebär att information om motorers energieffektivitet, energikonsumtion och dimensionering möjliggör energibesparingar för Tarkett.
Vid sidan av driftsäkerheten och möjligheten till energikartläggning av motorer så är den ökade tryggheten viktig för oss. Genom digital övervakning på distans, utförd av ABBs experter tillsammans med Tarketts egen personal, minimerar vi direktkontakt med motorerna, säger Tarketts Ted Evaldsson. 

I digitaliserings framkant
Det här är den största enskilda installationen med digital tillståndsövervakning och smarta sensorer som genomförts på en fabrik i Sverige. Tarkett hamnar verkligen i digitaliseringens framkant och kommer tack vare kontinuerlig övervakning att kunna optimera underhåll, minska kostnader och höja tryggheten”, säger Erik Bohman, chef för Motor & Generator Service på ABB Motion i Sverige.

Till bakgrunden hör att ABB och Tarkett har en lång historia av framgångsrikt samarbete.
Vidare är vABB Ability Remote Assistance och smarta sensorer en del av ett omfattande serviceavtal som även inkluderar beredskap, lagerhållning och maskinsäkerhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title