Annons

Världsledare inom brandsäkerhet till havs säkrar expansionen med SOC från Conscia

Conscias, leverantör av säkra komplexa IT-nätverk, fått en stor beställning från svenska miljardbolaget Consiluim, med säte i Göteborg och verksamhet i 25 länder. De senare köper Conscias SOC-tjänst (Security Operations Center) byggd på Palo Alto Networks.
Med säkerhet i sitt DNA väljer Consilium Safety Group alltså ett SOC från Conscia. Bolaget är världsledande inom brandsäkerhet till havs och mitt uppe i en snabb expansionsresa för att förstärka positionen på land. Inför tillväxtresan stärker Consilium företagets digitala försvarsförmåga.
– Idag har vi 50 kontor i 25 länder, men antal ökar i takt med nya förvärv. IT är grunden i vår expansion. Därmed är cybersäkerhet affärskritiskt, säger Giovanni Söderman, Head of Group IT på Consilium Safety Group.

I en pressrelease skriver Conscia att, ”holistisk säkerhetsstrategi, spetskompetens och långsiktigt partnerskap gör att de väljer en Cyberdefense SOC med Manage, Detect and Response-tjänst från Conscia.”
I lösningen ingår bland annat 24-timmars skydd av företagets Endpoints med Microsoft XDR stack, incidentrespons och support dygnet runt. Snabb implementering ger snudd på omedelbart skydd av nya affärsenheter när företaget växer.

Utan SOC agerar man i blindo
–  Utan en SOC agerar du i blindo. Så mycket som 70 – 80 procent av cyberangreppen startar hos användarna. Om du skyddar  dator och telefoner – företagets Endpoints – kommer du åt det, kommenterar Conscias CEO, Lars Kyhlstedt.

– Säkerhetsrekommendationer varje gång vi har varit med om en incident hjälper oss att agera proaktivt och snabbt täppa till potentiellt svaga punkter, säger Giovanni Söderman, Head of Group IT på Consilium Safety Group.

Som noterats i ingressen bygger Conscia SOC på den ledande säkerhetstillverkaren Palo Alto Networks automationsplattform. Manage, Detect and Reponse-tjänsten filtrerar ner ett oändligt antal incidenter kan resurserna fokuserar på potentiellt hotfulla incidenter.
Såväl agenter som SOC söker efter incidenter och skyddar IT-miljön dag som natt, 24/7. Conscias SANS GIAC-certifierade säkerhetspersonal har dessutom adderat egenutvecklade detektionsregler som gör agenterna ännu mer träffsäkra i jakten på angrepp. En Endpoint som larmar om en incident sätts den omedelbart i karantän och data samlas in för vidare analys.

Proaktiv svaghetsidentifiering
– Säkerhetsrekommendationer varje gång vi har varit med om en incident hjälper oss att agera proaktivt och snabbt täppa till potentiellt svaga punkter, säger Giovanni Söderman.

Consilium har adderat tillvalstjänsten Data Leakage Protection, som söker igenom Darkweb efter läckt information om företaget och sårbarhetsanalysen Manage Vulnerability Assessment, som stöd för att proaktivt identifiera svagheter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title